De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING Forfaitaire kosten / Standaardkosten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING Forfaitaire kosten / Standaardkosten."— Transcript van de presentatie:

1 ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING Forfaitaire kosten / Standaardkosten

2 1.Forfaitaire werkgeversbijdragen (projecten 2008 en 2009)

3 Forfaitaire bijdragen projecten 2008-2009 Voor de projecten 2008-2009 moeten de werkelijke kosten worden ingevoerd in ESF-Primaweb. 2 uitzonderingen: –Indirecte kosten: forfait van 10% –Werkgeversbijdragen, dubbel vakantiegeld en eindejaarspremie => forfaitair berekend om de berekeningen te vereenvoudigen (zie document in bijlage).

4 Forfaitaire bijdragen projecten 2008-2009 Begeleiders Uurloon * gepresteerde ESF-uren + eindejaarspremie (3%) + dubbel vakantiegeld (7 %) + werkgeversbijdragen min verminderingen (21 %)

5 Forfaitaire bijdragen projecten 2008-2009 Deelnemers Uurloon * gepresteerde ESF-uren + eindejaarspremie (4,7%) + dubbel vakantiegeld (7 %) + werkgeversbijdragen min verminderingen (0 %)

6 2. Standaardkosten (< oproep 2010)

7 Standaardkosten oproep 2010 Basis: de Europese Commissie aanvaardt voortaan het principe van de standaardkosten met het oog op administratieve vereenvoudiging. Beheersautoriteit (BA) moet de berekeningswijze van de standaardkosten rechtvaardigen. BELANGRIJK: geen wijziging wat de financiering betreft.

8 Standaardkosten oproep 2010 De rechtvaardiging van de kosten blijft de verantwoordelijkheid van de promotor => de uren moeten correct geregistreerd worden (uren gepresteerd door de deelnemers EN de begeleiders) De rechtvaardiging van de financiering behoort eveneens tot de verantwoordelijkheid van de promotor (werkelijke financiering)

9 Standaardkosten oproep 2010 3 systemen berekend op basis van de kosten aanvaard voor de jaren 2004-2006: 1.De totale kosten gedeeld door de uren van de deelnemers 2.De totale kosten gedeeld door de uren van de begeleiders 3.Een gemengd systeem: –De totale kosten gedeeld door de uren van de begeleiders (vorming, begeleiding en admin) –De kosten van de deelnemers gedeeld door de uren van de deelnemers (vorming, begeleiding en art. 60 § 4) Totale kosten = personeelskosten, directe kosten en indirecte kosten

10 Standaardkosten oproep 2010 Het gemengde systeem is het meest rechtvaardige: –In het systeem uurkostprijs per begeleider wordt geen rekening gehouden met het aantal deelnemers. –In het systeem uurkostprijs per deelnemer is het omgekeerd: de impact van het aantal deelnemers is te belangrijk.

11 Standaardkosten oproep 2010 Gemengd systeem (gegevens van de oude programmatie voor de periode 2004-2006): –Kosten van de begeleiders: 25,60 €/uur –Kosten van de deelnemers: 10,16 €/uur Vergelijking met de werkelijke lonen van 2008: –Kosten van de begeleiders: 25,66 €/uur –Kosten van de deelnemers: 10,07 €/uur Besluit: de berekening gebaseerd op de oude programmatie is wel degelijk in overeenstemming met de berekening gebaseerd op de lonen van 2008 Deze bedragen werden niet geïndexeerd, omdat de indexering waarschijnlijk negatief zal zijn in 2009.

12 Standaardkosten oproep 2010 Voortrajecten: er wordt voorgesteld om 1 € toe te kennen voor elke deelnemer voor elke uur opleiding. Dit zou inhouden dat de OCMW’s verplicht zouden zijn om 1 € te betalen aan elke deelnemer voor elk gevolgd uur opleiding.

13 Standaardkosten oproep 2010 Besluit -Een zekere administratieve vereenvoudiging (afschaffing van de bewijsstukken, zoals facturen, …) -Maar nood aan een registratiesysteem van de juiste uren.

14


Download ppt "ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING Forfaitaire kosten / Standaardkosten."

Verwante presentaties


Ads door Google