De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Voorstellen voor aanpassing van het KB heffingen en het KB retributies Raadgevend Comité van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Voorstellen voor aanpassing van het KB heffingen en het KB retributies Raadgevend Comité van."— Transcript van de presentatie:

1 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Voorstellen voor aanpassing van het KB heffingen en het KB retributies Raadgevend Comité van 28 maart 2007 Véronique Berthot Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

2 •Voorstellen op basis van de besprekingen tijdens de vergaderingen van de werkgroep financiering en op basis van de opmerkingen van de verschillende sectoren

3 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen KB heffingen Het FAVV stelt voor het financieringssysteem en de bedragen van de heffingen voorlopig niet opnieuw te bekijken Redenen: 1.Er bestaan thans geen betrouwbare gegevens over het in elke sector aantal actieve operatoren 2.Het aantal operatoren dat thans als actief is aangegeven (ongeveer 142 000) stemt niet overeen met de werkelijkheid. Het geschatte aantal (181 000) is geen overschatting

4 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen KB heffingen 3.Het FAVV moet in 2007 BIJ VOORRANG, voordat het financieringssysteem en de bedragen van de heffing opnieuw worden bekeken: •Het vinden van de nog niet geregistreerde operatoren (in samenwerking met de sectoren) vandaar het voorstel dat de operatoren hun enkel bij geregistreerde leveranciers voorzien •nagaan of de operatoren zichzelf correct hebben aangegeven. Aangegeven sector = sector hoofdactiviteit

5 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen KB heffingen 4.Op voorstel van UNIZO aanvaardt het FAVV om een boodschap uit te werken om alle operatoren enerzijds bewust te maken van het feit dat zij zich moeten aangeven en hen anderzijds te wijzen op de gevolgen als zij dat niet doen. UNIZO en VDV zijn bereid die boodschap te verspreiden via tijdschriften, … en vragen zich af of alle leden van het Raadgevend Comité eveneens geïnteresseerd zijn.

6 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen KB heffingen •Bijgevolg: -geen wijziging van de wijze van financiering van BSE. -voor de sectoren die het vooropgestelde bedrag niet hebben gehaald, geen verhoging van het bedrag van de heffingen, wat nadelig zou zijn voor wie zich wel heeft aangegeven -voor de sectoren die het vooropgestelde bedrag hebben gehaald, niet de bedoeling dat zij voor de andere sectoren betalen. Maar geen herberekening vóór eind 2007 en alleen indien nodig

7 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen KB heffingen •Bijlage 8 De waarden van de coëfficiënten voor 2007 blijven behouden : sector met goedgekeurde gids sector zonder goedgekeurde gids jaarACS gecertificeerd door OCI of gevalideerd dr FAVV* ACS Gevalideerd dr FAVV ACS Niet gevalideerd of gecertif. ACS Gevalideerd door FAVV ACS Niet gevalideerd 20070,8511,1511 * Enkel wanneer de validatie niet aan een OCI gedelegeerd kan worden

8 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen KB Heffingen •Alle, door het FAVV goedgekeurde gidsen, waren in fase 1 in 2006, als gevolg zal het coëfficient van 1,15 niet van toepassing zijn voor de operatoren die nog geen gevalideerde ACS hebben NB fase 1: kalender jaar van de goedkeuring + 1 jaar

9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen KB Heffingen De operatoren die, op 31 december 2006, voor al hun activiteiten beschikken over: -of een ACS gevalideerd door het FAVV* -of een ACS gecertificeerd door een OCI op basis van een door het FAVV goedgekeurde gids genieten van een coëficient van 0,85 *Enkel wanneer de validatie niet aan een OCI gedelegeerd kan worden

10 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen KB Heffingen De operatoren die, op 31 december 2006, voor meer dan 80% van hun activiteiten (in omzet) beschikken over: -of een ACS gevalideerd door het FAVV* -of un ACS gecertificeerd door een OCI op basis van een door het FAVVgoedgekeurde gids genieten van een coëficient van 0,85 als de resterende activeiten gedekt worden door een lastenboek dat voldoet aan de generieke essentiële vereisten (T2) *Enkel wanneer de validatie niet aan een OCI gedelegeerd kan worden

11 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen KB retributies •Art 2 1°: retributie voor onderhoud bufferzone BG b2: De FWA en het Verbond van Belgische Tuinbouwveilingen ( VBT) kunnen niet instemmen met het voorstel van het FAVV om de kosten te verdelen naar rata van 50% voor de retributies en 50% voor de heffingen, wat leidt tot een verhoging van het forfaitaire bedrag van de heffing voor de hele sector primaire productie Boerenbond en ABS?

12 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen KB retributies •Art 2 5° de prestaties voor het opsporen van residuen in vlees, vis en melk blijven onderworpen aan de betaling van een retributie aan het FAVV Voor 2008: retributies van werkelijke kosten

13 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen KB retributies •Art 3: tarieven prestaties Voorstel van het FAVV: -als een houder van een universitair diploma vereist is: 29,63 € per begonnen half uur, dus onveranderd tarief - als geen houder van een universitair diploma vereist is: vaststelling van 1 enkel tarief aan 25,40€ per begonnen half uur(gemiddeld tussen 29,63€ en 21,17€)

14 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen KB retributies Art 3: tarieven prestaties De verhoging van de tarieven (50% nacht, verdubbeld tijdens weekend en verdriedubbeld tijdens nachtweekends) is niet van toepassing voor de retributies verbonden met de expertise en opgenomen in bijlage 2, uitgezonderd import

15 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen KB retributies •Bijlage 1: certificaten Voorstel van het FAVV : vereenvoudiging : tarieven voor fytosanitaire certificaten gelijk aan die voor andere certificaten - geen opmerkingen van de sectoren

16 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen KB retributies •Bijlage 4: audits Of behoud van het actuele systeem: -universitair tarief: 59,27€ per begonnen half uur -niet-universitair tarief: 42,34€ per begonnen half uur Of alle prestaties aan universitair tarief: 59,27€ per begonnen half uur


Download ppt "Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Voorstellen voor aanpassing van het KB heffingen en het KB retributies Raadgevend Comité van."

Verwante presentaties


Ads door Google