De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Financiering FAVV heffingen en retributies t. l. v

Verwante presentaties


Presentatie over: "Financiering FAVV heffingen en retributies t. l. v"— Transcript van de presentatie:

1 Financiering FAVV heffingen en retributies t. l. v
Financiering FAVV heffingen en retributies t.l.v. operatoren voorstel principes verdeelsleutels

2 Basisprincipe: transparantie
Budget Budgettaire neutraliteit Basisprincipe: transparantie Uitgaven = Inkomsten Uitgaven verbonden aan de algemene werking Tussenkomsten van de Staat Uitgaven verbonden aan de uit-oefening van de controleopdracht Inkomsten verbonden aan de uitoefening van de statutaire opdracht Controle-opdracht t.o.v. operatoren = budgettaire verantwoordelijkheid van de operatoren FAVV moet (op termijn) zelfbedruipend zijn voor wat zijn controle- taken betreft WG Financiering – Autocontrole 04/09/2003

3 Uitgaven excl. Fondsen + BSE
Budget Totaalbedrag te financieren door overheid en operatoren = € Geraamde uitgaven 2004 Totaal uitgaven Uitgaven Fondsen Uitgaven excl. Fondsen Uitgaven BSE Uitgaven excl. Fondsen + BSE Overheidsdotatie ongewijzigd = € WG Financiering – Autocontrole 04/09/2003

4 WG Financiering – Autocontrole 04/09/2003
Budget t.l.v. operatoren Uitgaven personeel buitendiensten DG Controle + Uitgaven prestaties externe personen + Uitgaven DG Laboratoria = Uitgaven controle-opdracht t.l.v. operatoren WG Financiering – Autocontrole 04/09/2003

5 Stap 1: vaststellen bedrag WG Financiering – Autocontrole 04/09/2003
Stappenplan (1) Totaal uitgaven te financieren door Stap 1: vaststellen bedrag Stap 2: verdeelsleutel 1 Operatoren Overheid Stap 3: verdeelsleutel 2 Heffingen Retributies WG Financiering – Autocontrole 04/09/2003

6 Verdeelsleutel “Retributies - Heffingen”
Uitgangsprincipe: Retributies = strikt toewijsbare inkomsten activiteiten m.b.t. individuele operatoren = individueel te factureren prestaties Onderscheid : Activiteit specifieke operator Non-conformiteit specifieke operator Heffingen = controle-activiteiten gebaseerd op steekproef = te solidariseren onder (groep van) operatoren WG Financiering – Autocontrole 04/09/2003

7 WG Financiering – Autocontrole 04/09/2003
Retributies 1. Strikt toewijsbare inkomsten, gepaard aan activiteit operator Zonder prestatie FAVV is operator niet gemachtigd zijn activiteiten uit te oefenen (Keurrechten, erkenningen, vergunningen, certificaten, aangevraagde opdrachten, import, export,…) Facturatie i.f.v. omvang prestatie Raming = € WG Financiering – Autocontrole 04/09/2003

8 WG Financiering – Autocontrole 04/09/2003
Retributies 2. Strikt toewijsbare inkomsten, gepaard aan non-conformiteit operator (1) Heffingen Retributies Steekproefsgewijze controle-programma's Vervolgacties 'non-conformiteiten' WG Financiering – Autocontrole 04/09/2003

9 WG Financiering – Autocontrole 04/09/2003
Retributies 2. Strikt toewijsbare inkomsten, gepaard aan non-conformiteit operator (2) Raming = € WG Financiering – Autocontrole 04/09/2003

10 Verdeelsleutel “Retributies - Heffingen”
Overzicht : raming Retributies = € raming Heffingen = € = ‘te solidariseren’ totaalbedrag WG Financiering – Autocontrole 04/09/2003

11 Verdeelsleutels heffingen (1)
Heffingen = financiering van steekproefsgewijze controle-programma’s Steekproefsgewijze controle-programma’s: Specifieke (sectorale) controleprogramma’s controle specifieke schakels/ketens “semi-toewijsbaar” = toewijsbaar aan welbepaalde groep van operatoren Algemene controleprogramma’s controle ganse voedselketen “niet-toewijsbaar” = niet toewijsbaar aan bepaalde groep van WG Financiering – Autocontrole 04/09/2003

12 Verdeelsleutels heffingen (2)
“Semi-toewijsbare” inkomsten Dit ontwerp ‘verdeelsleutels heffingen’ : geen rekening gehouden met mogelijkheid van “semi-toewijsbare” inkomsten Principiële beslissing: al of niet ‘uitlichten’ van bepaalde controleprogramma’s uit het totaalbedrag dat gesolidariseerd moet worden onder àlle operatoren in de voedselketen vastleggen van objectieve criteria, toepasbaar voor alle sectoren WG Financiering – Autocontrole 04/09/2003

13 Stappenplan (2) Heffingen: 2 aspecten Impact erkend AC-systeem
Stap 4: verdeelsleutel 3 Component ‘sector’ Stap 5: verdeelsleutel 4 Verdeling tussen sectoren Verdere stappen Verdeling binnen sectoren Heffing individuele operator WG Financiering – Autocontrole 04/09/2003

14 Stap 4: verdeelsleutel 3 ‘erkend Autocontrolesysteem’ (1)
Uitgangsprincipes: Uitgaven DG Laboratoria onafhankelijk van ‘erkend AC systeem’ Uitgaven DG Laboratoria = productcontrole Analyses in nationale controleprogramma’s = verificatie-programma voedselveiligheid Bijkomende analyses = strikt-toewijsbaar (non-conformiteit) Uitgaven DG Controle (+ externen) moduleerbaar i.f.v. ‘erkend AC systeem’ Uitgaven DG Controle = procescontrole (audit/inspectie) Sterke reductie in frequentie audits/inspectie indien àlle operatoren beschikken over erkend autocontrolesysteem Raming reductie frequentie = 90 % WG Financiering – Autocontrole 04/09/2003

15 Stap 4: verdeelsleutel 3 ‘erkend Autocontrolesysteem’ (2)
Raming totaalbedrag ‘vaste’ heffing: € = te verdelen onder alle operatoren Raming totaalbedrag ‘variabele’ heffing: € = supplementair, bovenop vaste heffing = te verdelen onder operatoren zonder erkend AC systeem WG Financiering – Autocontrole 04/09/2003

16 Stap 5 : Verdeelsleutel 4 ‘tussen sectoren’
Gebaseerd op TW per sector Verdeling totaalbedrag heffingen : WG Financiering – Autocontrole 04/09/2003

17 WG Financiering – Autocontrole 04/09/2003
Verdeling Heffingen Overzicht: Geen rekening gehouden met ‘semi-toewijsbaar’ Combinatie ‘erkend AC systeem’ + ‘tussen sectoren’ WG Financiering – Autocontrole 04/09/2003

18 WG Financiering – Autocontrole 04/09/2003
Simulatie Heffingen 0 % erkend AC 25 % erkend AC 50 % erkend AC WG Financiering – Autocontrole 04/09/2003


Download ppt "Financiering FAVV heffingen en retributies t. l. v"

Verwante presentaties


Ads door Google