De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 LEDENVERGADERINGEN ACV-OPENBARE DIENSTEN STAD + OCMW ANTWERPEN 23/06/2009 en 25/06/2009 Auditorium – Nationalestraat 111 te Antwerpen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 LEDENVERGADERINGEN ACV-OPENBARE DIENSTEN STAD + OCMW ANTWERPEN 23/06/2009 en 25/06/2009 Auditorium – Nationalestraat 111 te Antwerpen."— Transcript van de presentatie:

1 1 LEDENVERGADERINGEN ACV-OPENBARE DIENSTEN STAD + OCMW ANTWERPEN 23/06/2009 en 25/06/2009 Auditorium – Nationalestraat 111 te Antwerpen

2 2 CAO + 2008 – 2013 PERSONEEL STAD + OCMW ANTWERPEN - Goedgekeurd College van Burgemeester en Schepenen op 12/06/2009 - Akkoord getekend door: - ACV-Openbare diensten - ACOD - VSOA

3 3 Wat eraan voorafging - eisenbundel ingediend eind 2007 in Brussel voor alle gemeenten en OCMW’S in Vlaanderen - eind 2008: ER IS EEN CAO 2008-2013 = BASIS CAO STAD EN OCMW - dankzij ACV-Openbare diensten

4 4 -ACOD en VSOA zeggen NEE tegen akkoord in Brussel; JA in Antwerpen -Met stad en OCMW bereikten we een CAO + voor 2008-2013 -In ruil: sociale vrede tot 2013

5 5 INHOUD CAO + ANTWERPEN 1.Eindejaarspremie a) wordt verhoogd met 250 € - 2008: niveaus E, D en C; - 2009: niveaus B en A;

6 6 b) in de jaren 2010, 2011, 2012 en 2013 wordt de eindejaarspremie telkens met 100 € opgetrokken * Eind 2013: iedereen + 650 € * “CENTEN in plaats van PROCENTEN”

7 7 2. Oprichting 2de pensioenpijler contractuelen - = “REVOLUTIONAIR”  geen enkele overheidsdienst - = “HISTORISCH”  eindelijk een van de grootste discriminaties weggewerkt

8 8 - = Verwezenlijking ACV-Openbare diensten - houding andere vakbonden: “Wij hebben er niet om gevraagd”

9 9 Concreet: - elke contractueel met contract van meer dan 1 jaar: circa 3000 collega’s. - enkel werkgeversbijdrage - bedoeling: verschil tussen pensioen vastbenoemden en contractuelen wegwerken - hoe praktisch: nog onderhandelen - ter vergelijking:

10 10 Wettelijk pensioen vastbenoemden – contractanten

11 11 3. Andere elementen a) al beslist: 3,5 % loonsverhoging secretaris en financieel beheerders;

12 12 b)nog te concretiseren op Vlaams niveau in Brussel: - C3 voor (kinder)verzorgsters - onderzoek integratie haard- en standplaatstoelage in lonen - mobiliteit tussen OCMW en stad - flexibilisering functionele loopbanen

13 13 4. CAO + : extra’s a) functioneringstoelage: wie: iedere medewerker met gunstige evaluatie bedrag: 2% jaarwedde in eenmaal betaald * geen nuanceringen evalutieresultaat * iedereen zelfde percentage

14 14 - praktisch nog uitwerken - volledig gratis of met persoonlijke bijdrage - in niet-stedelijke crèches b) opvang kinderen personeel:

15 15 - geen privatiseringen - geen (naakte) ontslagen bij reorganisaties c) werkzekerheid:

16 16 ACV-Openbare diensten realiseerde al: 1. 3de weddenschaal contractuelen; 4. Hospitalisatieverzekering. 3. Maaltijdcheques; 2. Vakantiegeld zoals in privé;

17 17 RESULTATEN BOEKEN ACV-Openbare diensten is waar we moeten zijn: AAN DE ONDERHANDELINGSTAFEL ACV-Openbare diensten doet wat moet:


Download ppt "1 LEDENVERGADERINGEN ACV-OPENBARE DIENSTEN STAD + OCMW ANTWERPEN 23/06/2009 en 25/06/2009 Auditorium – Nationalestraat 111 te Antwerpen."

Verwante presentaties


Ads door Google