De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Reformatie en renovatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Reformatie en renovatie"— Transcript van de presentatie:

1 Reformatie en renovatie
Katholieke reformatie

2 Katholieke reformatie
Als antwoord op de reformatie en het ontstaan van het protestantisme moest de kerk ook een reactie geven In 1545, wordt een kerkvergadering of concilie bijeengeroepen in het Italiaanse prins/bisdom Trente Het doel van deze kerkvergadering was om de eenheid van de kerk te garanderen

3 Katholieke reformatie
Het concilie duurde van 1545 tot 1563 Enkele belangrijke resultaten waren: Gezag van Paus en kerk werden opnieuw vastgesteld De aflaathandel, punt van de reformatoren, werd aan banden gelegd De priesteropleiding werd verbeterd

4 Katholieke reformatie
Met deze resultaten probeerde de kerk het verloren gegane terrein op de protestanten te heroveren Na het concilie wordt er niet meer gesproken over katholieke kerk, maar over de rooms katholieke kerk Deze reformatie word ook wel de contrareformatie genoemd

5 Katholieke reformatie
In Engeland, ontstond in die periode ook een nieuwe geloofsgemeenschap, de angelicaanse kerk Hier lag niet zozeer de problematiek binnen de kerk, als wel het feit dat Hendrik VIII wilde scheiden van zijn vrouw en de kerk dat niet toestond Daarom plaatste Hendrik zich als hoofd van de nieuwe kerk zich boven de wetten en kon zo scheiden en hertrouwen

6 Katholieke reformatie
In Nederland bleven de rooms-katholieken het moeilijk houden tot na de franse revolutie De rooms-katholieke kerk heeft in de eeuwen volgend op het concilie van Trente steeds meer hervormingen door gevoerd Een hele belangrijke is door Paus Johannes XXIII is door gevoerd tijdens het 2e Vaticaans concilie, namelijk het Latijn werd vervangen door de landstaal

7 Katholieke reformatie
Na de tweede wereldoorlog zochten het protestantisme en katholicisme toenadering tot elkaar In 1948 werd de wereldraad van kerken opgericht, die de oecumene benadrukte, religieuze eenheid De meeste protestantse, anglicaanse oosters-orthodoxe en rooms-katholieke geloofsgemeenschappen zijn hier lid van


Download ppt "Reformatie en renovatie"

Verwante presentaties


Ads door Google