De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

4.2 Deels ontzuiling, maar ook nieuwe verzuiling

Verwante presentaties


Presentatie over: "4.2 Deels ontzuiling, maar ook nieuwe verzuiling"— Transcript van de presentatie:

1 4.2 Deels ontzuiling, maar ook nieuwe verzuiling

2 Deels ontzuiling vanaf de jaren 60 in de twintigste eeuw
De verzuilde organisaties zagen hun aanhang dalen. Voorbeelden voor die ontzuiling zijn: 1. De confessionele partijen verloren kiezers. er ontstonden nieuwe partijen 2. De drie grote partijen van de katholieke en de protestantse zuil (KVP,ARP en CHU) gingen op in één nieuwe partij: het Christen Democratisch Appèl(CDA). 3. Het protestantse weekblad De Spiegel en het weekblad Katholieke Illustratie verdwenen. De Volkskrant wilde geen katholieke krant meer zijn. 4. De oude omroepen kregen concurrentie van nieuwe zoals de TROS en Veronica, die tot geen zuil behoorden 5. In het confessionele onderwijs werden ook niet-confessionele als docent toegelaten. 6. De socialistische en katholieke vakbeweging(NVV en NKV) gingen samen de Federatie Nederlandse Vakbeweging(FNV) vormen. 7. De katholieke en Protestantse werkgeversorganisaties vormden het Christelijk werkgeversverbond(NCW) en fuseerden later met het Verbond van Nederlandse Ondernemingen(VNO) tot VNO-NCW.

3 Maar op veel gebieden is er nog steeds verzuiling
1. Er bestaan nog steeds confessionele, socialistische en liberale partijen. 2. De verzuilde omroepen bestaan nog steeds. er kam er zelfs een bij. de Evangelische Omroep(EO). 3. Er kwam een nieuwe zuil op de islamitische. 4. Het hele onderwijs is nog steeds verzuild en wordt de laatste jaren met islamitische scholen uitgebreid. 5. Ook de zieken- en bejaardenzorg is nog steeds verzuild

4 Oorzaken van de gedeeltelijke ontzuiling
1. Toenadering tussen socialisten en confessionelen Tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden socialisten en confessionelen elkaar leren waarderen. De socialisten keerden zich na de Tweede Wereldoorlog niet meer tegen de Kerk. In de periode werkten de socialisten en confessionelen samen in de regering. 2. Kerkelijke leiders tegen isolement in eigen kring De bisschoppen spraken zich uit tegen het ' ísolement in eigen kring' .Maar de kerkelijke leiders wilden niet dat ieder nu zijn eigen zuil ging verlaten. Ze riepen alleen maar op tot samenwerking.

5 Oorzaken van de gedeeltelijke ontzuiling
3. Minder invloed van Kerken Bij de katholieken liep het kerkbezoek in de jaren '70 van de vorige eeuw met de helft terug. Een groeiend aantal mensen vond dat politiek en godsdienst los van elkaar moesten staan. Veel katholieken waren 'mondig' geworden. Zij verwierpen bijvoorbeeld de strenge seksuele moraal die onder andere het gebruik van voorbehoedmiddelen verbood.


Download ppt "4.2 Deels ontzuiling, maar ook nieuwe verzuiling"

Verwante presentaties


Ads door Google