De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Nederlanden onder Habsburgs gezag

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Nederlanden onder Habsburgs gezag"— Transcript van de presentatie:

1 De Nederlanden onder Habsburgs gezag
1. Periode De Nederlanden onder Habsburgs gezag

2 1. In de Nederlanden, Frankrijk en Engeland pogen vorsten hun macht te vergroten

3

4 Politiek van CENTRALISATIE
= grotere macht voor vorst ten koste van adel en opkomende burgerij

5 Hoe komt dit? Denk aan feodalisme in ME!!!!

6

7 NLD’en Filips de Goede ( ) Instellen Staten-Generaal

8

9 = centralisatie, want: Adel, geestelijkheid en burgerij hadden rechten, MAAR nu vergaderen in centraal punt (niet per gewest)

10 Bel’ste onderwerp: BEDE = vraag om belastingen

11 Frankrijk Frans I (1515-1547) Staten-Generaal niet samenroepen
- Koninklijke ambtenaren

12 Engeland Parlement bleef vrij sterk Hogerhuis Lagerhuis
(door Magna Carta)

13 MAAR: Hendrik VIII (1491-1547) en opvolgers dwingen parlement vaak naar hun hand

14 2 De Nederlanden onder Habsburgs gezag

15 Karel V zet de centralisatiepolitiek voort

16 Benoemen van landvoogd
Oprichten 3 centrale raden Brussel als centrum

17 Raad van State Geheime Raad Raad van financiën

18 Karel V verhoogt telkens de belastingen

19 Via bede nieuwe belastingen
Op vermogen Accijnzen (vgl BTW)

20 Gent weigert

21 Filips II volgt Karel V op, Habsburgse Rijk wordt gesplitst

22 Spaanse Habsburgers Filips II Spanje, Nederlanden

23

24 Oostenrijkse Habsburgers
Broer Ferdinand I Wordt Duitse keizer

25 3 Economische kern in de Zuidelijke Nederlanden, maar Holland komt op

26 Vlaanderen en Brabant van oudsher de kerngewesten

27 15e eeuw: Brugge, Gent, Ieper Handel met Oostzeegebied, Engeland, Frankrijk en Italië

28

29 16e eeuw - Antwerpen handelscentrum Europa

30

31 Kerngewesten betalen grootste deel van belastingen

32 De opkomst van Holland

33 Begin 16e eeuw: Weinig voedsel door vervening (inklinken vd bodem) Economische achterstand Kleine steden

34

35 MAAR: opgelost door moedernegotie = goedkoop graan halen uit Oostzeegebied

36

37 Gevolgen: Landbouw winstgevend door commercialisering en specialisatie

38 BV: hennep, vlas, koolzaad

39 Karel V profiteert van de welvaart van de Hollandse steden

40 Om oorlogen te bekostigen tegen Frankrijk,
Osmaanse Rijk, protestante vorsten in Duitse Rijk en aantal Noord-Nederlandse gewesten

41

42 MAAR: Holland probeert
- meer regionale autonomie te krijgen - Invloed te krijgen over andere gewesten in Noordelijke Nederlanden

43

44

45 4 Godsdienstige conflicten ontstaan

46 De vorsten proberen de godsdienst

47 Opkomst protestantisme
Tegen traditie Kerk, enkel Bijbel Tegen macht en rijkdom Kerk Tegen slechte levenswijze

48 Leidt tot breuk in Kerk = REFORMATIE
olv Luther, Calvijn,…

49 Godsdienstvervolging in West-Europa

50 1517: 95 stellingen van Luther
1521: Reactie met ‘Edict van Worms’

51 = verbod op drukken, verspreiden of bezitten van Luther’s geschriften

52 Nederlanden MAAR: Straffen variëren door lokale overheden DUS: instellen van Nederlandse inquisitie

53 En nieuwe plakkaten Bv: Bloedplakkaat

54 Duitsland Aantal vorsten beschermen Luther = Schmalkadische Bond

55 Eindresultaat? 1555: Vrede van Augsburg ‘Cuius regio, eius religio’

56 Was nederlaag voor Karel V en mede reden tot abdicatie

57 In Frankrijk vervolging van protestanten

58 Voornamelijk volgelingen Calvijn
Worden hugenoten genoemd Groot deel van de adel protestant → Vervolgen van hugenoten

59 In Engeland wordt de Anglicaanse Kerk de staatskerk

60 Wegens huwelijksperikelen Hendrik VIII
Vormen ‘Church of England’ Afnemen bezit katholieke Kerk

61

62 Conflict binnen de Engelse staatskerk

63 Binnen Anglicaanse Kerk discussie:
Puriteinen vs katholieke elementen

64 Buiten Anglicaanse Kerk:
‘dissenters’ Erkennen gezag paus

65 Edward VI Minderjarig Protestant

66 Maria I Tudor Streng katholiek Huwelijk met Filips II ‘Bloody Mary’

67 Elizabeth ‘Virgin Queen’ protestant


Download ppt "De Nederlanden onder Habsburgs gezag"

Verwante presentaties


Ads door Google