De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 6. Een duurzame aarde..

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 6. Een duurzame aarde.."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 6. Een duurzame aarde.

2 Planning: Herhaling paragraaf 6.1 t/m 6.3 Uitleg paragraaf 6.4
Maken opdrachten paragraaf 6.4

3 China: Economische groei ten koste van alles?
Economie in combinatie tot bevolkingstoename

4 Deelvraag paragraaf 1: Welke soorten milieuproblemen zijn er?
Vervuiling (afvalbak) Uitputting (het raakt op) Aantasting Dit alles vind plaats binnen ecosystemen

5 P6.2 Driemaal Crisis Welke drie crisissen? Voedselcrisis, Energiecrisis en Klimaatcrisis

6 Deelvraag paragraaf 2: Wat is het verband tussen de voedselcrisis, de energiecrisis en de klimaatcrisis? Voedsel is altijd nodig, maar tegenwoordig gebruiken ze kostbare landbouwgrond voor ‘duurzame’ biobrandstoffen. Relatief weinig voedsel, zorgt voor hoge voedselprijzen Relatief weinig brandstof zorgt voor hoge brandstofprijzen Hoge olieprijs zorgt voor nog hogere voedselprijzen. Gebrek aan voldoende brandstof kan leiden tot energiecrisis. En zolang we vele fossiele brandstoffen blijven gebruiken zal CO2 gehalte toenemen (=versterkt broeikaseffect  Klimaatcrisis)

7 §3. Duurzame ontwikkeling.
Wat is duurzame ontwikkeling? De ontwikkeling die voorziet in de behoefte van de huidige generatie zonder dat het leefmilieu en de mogelijkheden van de toekomstige generaties in gevaar te brengen.

8 Nog vragen over paragraaf 1, 2 en 3 ???

9 Paragraaf 4: Brazilië: grondstoffencrisis in het oerwoud

10 De ‘groene’ hel als oplossing Brazilië: Armoede en ongelijke bevolkingsspreiding
Rond 1960 dacht de Braziliaanse overheid de oplossing te hebben!?!

11 Ontbossing 1972 1986 2000

12 De ontginning De ontsluiting van het Amazone gebied zorgde voor veel activiteiten (en dus ontbossing van het tropisch regenwoud): Boeren Grootgrondbezitters: Extensieve veehouderijen. Commerciële houtkap Plantages (Soja) Hydro-elektriciteit Mijnbouw

13 Bescherming bossen faalt wereldwijd: Borneo

14 Gevolgen van de ontbossing:
De ontbossing heeft op diverse schaalniveaus gevolgen. De meeste spelen zich af op lokale en regionale schaal. Afnemen biodiversiteit. Primair bos: 5 laags bladerdek Secundair bos: 3 laags bladerdek

15 Gevolgen van de ontbossing:
De ontbossing heeft op diverse schaalniveaus gevolgen. De meeste spelen zich af op lokale en regionale schaal. Afnemen biodiversiteit. Toenemende kans op bodemerosie Komt door kleiner worden van het sponskarakter van de bodem

16 Gevolgen van de ontbossing:
De ontbossing heeft op diverse schaalniveaus gevolgen. De meeste spelen zich af op lokale en regionale schaal. Afnemen biodiversiteit. Toenemende kans op bodemerosie Komt door kleiner worden van het sponskarakter van de bodem Kappen bossen  toename CO2, versterkt broeikaseffect

17 Versterkt broeikaseffect

18 Oplossing: Stoppen met ontbossing Duurzaam bosbeheer
Waarom doet men dit niet? Waarom zeggen wij dat ze niet moeten stoppen? Duurzaam bosbeheer FSC- keurmerk

19 Voor nu: Werken aan paragraaf 6.4 Opdracht 1 t/m 11


Download ppt "Hoofdstuk 6. Een duurzame aarde.."

Verwante presentaties


Ads door Google