De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Indonesië.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Indonesië."— Transcript van de presentatie:

1 Indonesië

2 Planning voor deze les:
Uitleg restant paragraaf 3.1 Zelfstandig werken hst 3 (nakijken hst 2) Terugblik: Primaire sector: Boskap Exportvalorisatie Mijnbouw Joint ventures Kortom: Verschuiving van primaire sector naar secundaire/tertiaire sector! Thema vandaag: Landbouw! Standaard regel bij werkgelegenheid in primaire sector? Veel mensen in de landbouw  land weinig ontwikkeld

3 Planten (landbouw) Veel mensen, moeten het doen met kleine landbouwpercelen Terwijl een kleine groep mensen grootschalige en kapitaalintensieve ondernemingslandbouw op plantages bedrijft (gericht op de export) Kenmerken plantagelandbouw: Wetenschappelijke kennis en inzichten bij teeltmethoden Gebruik van machines Gebruik meststoffen Gewasbescherming (pesticiden) Export gerichtheid (relatief weinig arbeidskrachten) Investeerders zijn moeilijk te vinden voor de landbouw, vanwege de hoge kosten en relatief lage rendementen. (ze investeren liever in andere bedrijfstakken) Regering probeert toch de plantagelandbouw te stimuleren. Waarom? Palmolieplantages is het beste voorbeeld Nadeel van andere biobrandstoffen? Blijven CO2 uitstoten Blijven onnodig ruimte in beslag nemen Echte oplossing??? Lijkt er te vinden in het ITER project. Ook zie je steeds meer de opkomst van zogenaamde beheerbossen. Dat zijn herbeplante bossen van slechts 1 houtsoort.

4

5 Rijst Rijstteelt: Arbeidsintensief Gebrekkig oogstmethoden
Vaak zelfvoorzienend en binnenlandse markt. Indonesische overheid bepaald rijstprijs Wordt voor de arme stadsbewoners laag gehouden MAAR is voor boer vaak te laag Te weinig om rond te komen  trek naar de stad  Armoede in stad (vicieuze cirkel) Hierdoor ontstaan politieke spanningen (boeren oneens, dat ze de stad moeten onderhouden).

6 Landbouw in verandering
Agrarische transitie (letterlijk: landbouw verandering/verschuiving) Hoe is die agrarische transitie in Indonesië ontstaan? Oliecrisis jaren 70. Daardoor hogere inkomsten export olie Geld voor ontwikkeling van het platteland Jaren 80, olieprijs zakte weer in elkaar Lagere inkomsten door export olie Vraag naar grondstoffen nam af  geen geld meer voor de landbouw! Halverwege de jaren 80 werd met behulp van subsidies de landbouw gemoderniseerd (land zelfvoorzienend maken voor rijst) Denk hierbij aan de Groene revolutie (massaal geïntroduceerd) Nieuwe rijstsoorten Moderne productiemiddelen Ook werd exportvalorisatie ingevoerd over ruwe grondstoffen. Sinds 1980 is het percentage mensen in de landbouw afgenomen van 65% tot 45%. Maar het zet niet echt door (waarom niet?) komt door gebrek aan schaalvergroting Crisis eind jaren 90 (asian crisis 1997) Zelfs korte tijd sprake geweest van omgekeerde de-agrarisatie.

7 Rurale differentiatie
Rurale differentiatie van Indonesië door geleidelijke moderniseringen toegenomen. Ruraal = platteland Differentiatie = verschillen Verschillen tussen bevolkingsgroepen op het platteland worden groter. Had vroeger het iedereen slecht ‘Shared poverty’ nu meer verschil in arm en rijk. Probleem is ook de involutie van de landbouw (tegenhanger van evolutie; teruggang in de ontwikkeling). VB: Griekenland

8 Volgende les: Paragraaf 3.2
Werk aan opdrachten Hst 3 en/of nakijken Hst 2 HW: p2.3: 23 t/m 26 + samenvattingsopdracht p 3.1: 4 t/m t/m 14 P 3.2: 16 t/m 18


Download ppt "Indonesië."

Verwante presentaties


Ads door Google