De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

H4 Klimaatbeleid in de praktijk

Verwante presentaties


Presentatie over: "H4 Klimaatbeleid in de praktijk"— Transcript van de presentatie:

1 H4 Klimaatbeleid in de praktijk

2 SAMSØ - Denemarken Eiland met 4.700 inwoners, 100 km²
Vanaf 2000 in drie jaar tijd zelfvoorzienend

3 11 onshore windturbines en 10 offshore turbines

4 Zonnecollectorcentrale en strocentrale (biomassa)

5 Bio-ethanol uit koolzaad electrische trekkers

6 4.1 Beperking broeikasgassen

7 Energievoorziening Fig 4.1 Energievoorziening wereld 1980-2030
Energie voornamelijk uit fossiele brandstoffen Overig: Biomassa en huishoudelijk afval Kernenergie Waterkracht Wind en zon

8 Waarom alternatieve energie?
Terugdringen CO2 Fossiele brandstoffen niet-vernieuwbaar: na jaar op Verdeling fossiele brandstoffen over de wereld

9 Emissiehandel

10 Transportbesparing Efficiënter transport:
Afstanden klein houden (leverancier – afnemer) Verminderen van volume en gewicht Optimaler gebruiken retourstromen

11 Huiswerk: Lz par 4.1 M 5 t/m 9

12 4.2 Duurzame energie World solar challenge

13 Duurzame energiebronnen
Structurele maatregel tegen CO2 - uitstoot Brongerichte aanpak Verbetering milieu op lange termijn

14 3 soorten duurzame energiebronnen:
Bronnen die warmte afgeven Bronnen waarmee electriciteit kan worden opgewekt Bio-energie (verbranding / vergisting)

15 Bronnen die warmte afgeven
Zonne energie minder toegepast dan je zou denken Kostbaar: Dure fabricage zonnecollectoren Rendement niet overal hoog

16 Aardwarmte Energie onttrokken aan de aardkorst
Veel energie beschikbaar b.v. bij vul- kanen en geisers

17 Warmtepomp

18 Aardwarmte

19 Bronnen waarmee electriciteit kan worden opgewekt
Windenergie In combinatie met andere energiebronnen Kostbaar: Hoge ontwikkel- en plaatsingskosten Nederland geschikt: Kust Westelijke winden

20 Waterkracht Watervallen Stuwdam Golfslagenergie Getijdenenergie
Blauwe energie

21 Bio-energie Gewonnen uit organisch materiaal Biobrandstoffen
B.v. uit energiegewassen (niet voor consumptie) Meestal bio-ethanol

22 Echter ook nadelen: Verbranding van hout
Compenseren met nieuwe aanplant Filters tegen broeikasgassen Oliepalmplantages Z.O.- Azië en soja in Zuid Amerika Kappen tropisch regenwoud Ten koste van lokale bevolking

23 Sojaplantage

24 Andere alternatieven Kernenergie Elektrische auto Geen CO2
Radioactief restafval Elektrische auto

25 CO2-opslag

26 Huiswerk: L par 4.1 Lz par 4.2 M 10 t/m 17

27 4.3 Beleid en belangen


Download ppt "H4 Klimaatbeleid in de praktijk"

Verwante presentaties


Ads door Google