De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 3 Een kritisch literatuuroverzicht schrijven Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 3 Een kritisch literatuuroverzicht schrijven Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill,"— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 3 Een kritisch literatuuroverzicht schrijven Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

2 Het doel van het literatuuroverzicht
Een ‘voorlopige’ zoektocht naar relevante informatie Het organiseren van waardevolle inzichten en uitkomsten Ander relevant onderzoek in uitvoering ontdekken Nieuwe onderzoeksinzichten krijgen Een kritische blik ontwikkelen Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

3 Het proces van literatuurstudie
Bron: Saunders et al. (2011) Figuur 3.1 Het proces van literatuurstudie

4 Het kritische literatuuroverzicht (1)
Gebruikte methoden: Deductief: Het ontwikkelen van een conceptueel raamwerk, dat je vervolgens toetst met je gegevens Inductief: Het analyseren van de gegevens om theorieën te ontwikkelen die je vervolgens toetst op basis van de literatuur Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

5 Het kritische literatuuroverzicht (2)
Hoofddoelen Het uitwerken van de onderzoeksvragen en -doelstellingen Aanbevelingen vinden voor verder onderzoek Voorkomen dat je werk doet dat al eerder is gedaan Inzicht krijgen in methoden en strategieën die geschikt zijn voor je onderzoeksdoelstellingen Gebaseerd op Gall et al. (2006) Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

6 Een kritische blik ontwikkelen (1)
Effectieve leesvaardigheden Globaal doornemen Opmerkingen maken Samenvatten Vergelijken en tegen elkaar afzetten Harvard College Library (2006) Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

7 Een kritische blik ontwikkelen (2)
De belangrijkste vaardigheden zijn: Het vermogen om datgene wat je leest te evalueren Het vermogen om datgene wat je leest te relateren aan andere informatie Wallace en Wray (2006) Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

8 Een kritische blik ontwikkelen (3)
Stel jezelf de volgende vragen: Waarom lees ik dit? Wat probeert de schrijver hiermee te zeggen? Hoe overtuigend is dit? Wat kan ik hiermee? Overgenomen uit Wallace en Wray (2006) Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

9 Inhoud van het literatuuroverzicht
Je moet: De belangrijkste theorieën vermelden Je kennis van het onderzoeksgebied aantonen Duidelijke verwijzingen gebruiken, zodat de lezer de oorspronkelijke passages snel kan vinden Het onderzoek van anderen noemen Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

10 Is het literatuuroverzicht kritisch?
Checklists in kaders 3.2 en 3.3 Neem de checklists door om je eigen literatuuroverzicht te evalueren Saunders et al. (2011) Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

11 Structuur van het literatuuroverzicht
Drie vaak gebruikte structuren Een enkel hoofdstuk Een reeks van hoofdstukken Geïntegreerd in het hele projectverslag Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

12 Belangrijk voor een kritisch literatuuroverzicht
Aantonen dat je de literatuur gelezen, begrepen en geëvalueerd hebt De verschillende ideeën aan elkaar relateren, om een samenhangend verhaal te produceren Je onderzoeksdoelstellingen en het empirische materiaal aan elkaar relateren Saunders et al. (2011) Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

13 Categorieën van literatuurbronnen
Primair (gepubliceerd en niet-gepubliceerd) Secundair Tertiair Beschreven in schema’s 3.1 en 3.2 in Saunders et al. (2011)\ Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

14 Beschikbare literatuurbronnen
Saunders et al. (2011) Figuur 3.2 Beschikbare literatuurbronnen

15 De literatuurstudie plannen (1)
Schrijf op: De parameters van je zoektocht Trefwoorden en zoektermen Te gebruiken databases en zoekmachines Keuzecriteria voor relevante en bruikbare onderzoeken En: Bespreek deze met je begeleider (indien mogelijk) Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

16 De literatuurstudie plannen (2)
Definieer de onderzoeksparameters Genereer trefwoorden Bespreek het onderzoek Brainstormen Genereer relevantiebomen (gebruik software) Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

17 Zoeken in de literatuur (1)
Mogelijke benaderingen: Zoeken met behulp van tertiaire bronnen Relevante literatuur verzamelen Secundaire literatuur doorkijken en doornemen Zoeken op internet Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

18 Zoeken in de literatuur (2)
Zoeken met tertiaire literatuur Controleer of de trefwoorden overeenkomen met de indextaal Gebruik de juiste gedrukte en databasebronnen Noteer de exacte details, zoals gebruikte zoekstrings Noteer de volledige referentie van elk gevonden artikel Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

19 Zoeken in de literatuur (3)
Gedrukte bronnen Databases: Boole-logica en vrije tekstzoekopdrachten (schema 3.3) Doornemen en doorbladeren Zoeken op internet (schema’s 3.4 en 3.5) Saunders et al. (2011) Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

20 Zoeken in de literatuur (4)
Zoeken op internet Saunders et al. (2011) Figuur 3.3 Zoeken op internet

21 Zoeken in de literatuur (5)
Zoeken op internet Saunders et al. (2003) Figuur 3.3 Zoeken op internet (vervolg)

22 De literatuur beoordelen
De reikwijdte bepalen Relevantie en waarde beoordelen Toereikendheid beoordelen Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

23 Literatuur vastleggen (1)
Maak notities voor elk artikel Bibliografische details Een korte samenvatting Aanvullende informatie Sharp et al. (2002) Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

24 Literatuur vastleggen (2)
Bibliografische details (schema 3.6) Korte samenvatting Aanvullende informatie (schema 3.7) Saunders et al. (2011) Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

25 Plagiaat Vier bekende vormen Materiaal stelen
Materiaal van een andere schrijver inleveren Informatie overnemen zonder aanhalingstekens Informatie parafraseren zonder bronvermelding Uit Park (2003), geciteerd in Easterby-Smith et al. (2008) Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

26 Samenvatting: hoofdstuk 3
Het kritische literatuuroverzicht: Geeft het onderzoek een bepaalde context Leidt de lezer naar andere secties in het rapport Begint op algemeen niveau en spitst zich toe op specifieke onderwerpen Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

27 Samenvatting: hoofdstuk 3
Literatuuronderzoek vereist: Drie categorieën van bronnen Duidelijke onderzoeksvragen en -doelstellingen Gedefinieerde parameters Gebruik van diverse methoden (brainstormen en relevantiebomen) Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens


Download ppt "Hoofdstuk 3 Een kritisch literatuuroverzicht schrijven Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill,"

Verwante presentaties


Ads door Google