De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat gaan we vandaag doen?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat gaan we vandaag doen?"— Transcript van de presentatie:

1 Wat gaan we vandaag doen?
Quiz over tijdvak 1 & 2 Vragen Tijdsbalk maken, nakijken, leren

2 Quiz Men maakt groepjes van 3/4 personen
Op het bord verschijnt de vraag Je hebt telkens 3 min. om met je groepje een antwoord te verzinnen Je schrijft dit antwoord netjes op een blaadje Als de quiz klaar is, kijkt een ander groepje het na. Voor de winnaar heb ik een verassing.

3 Vraag 1 Leg uit waarom de geschiedenis van de jagers-verzamelaars vooral wordt beschreven door archeologen en niet door historici?

4 Vraag 2 Waarom noemen we de landbouwrevolutie een revolutie?

5 Vraag 3 Noem 2 verschillen tussen jagers-verzamelaars en boeren

6 Vraag 4 Leg uit waarom deze bronnen te maken hebben met een landbouw-samenleving en niet met een samenleving van jagers en boeren

7 Vraag 5 Beargumenteer waarom, toen mensen al aan de landbouw deden, jagen en verzamelen toch nog erg belangrijk bleef als middel van bestaan.

8 Vraag 6 (meerkeuze) Waarom werkten de Egyptenaren al tijdens
hun leven aan hun graf? Ze geloofden dat het leven in het hiernamaals heel belangrijk was daarom moest je daar vroeg mee beginnen Dit moest van de farao want die wilde in het hiernamaals veel onderdanen hebben Je kunt dit beter zelf goed regelen dan aan je familie overlaten

9 Vraag 7 De Grieken leefden in allemaal kleine staten. Hoe noemen we zo'n Griekse stadstaat?

10 Vraag 8 Noem 3 verschillende politieke bestuursvormen die de Grieken al kenden. Geef ook een omschrijving van één van die bestuursvormen

11 Vraag 9 Wie behoorden tot de vrije burgers van Athene? (meerkeuze)
A alle vrije mannen en buitenlanders die 5 jaar in Athene wonen B alle mannen van 18 jaar en ouder C alle vrije mannen en vrouwen die in Athene geboren zijn D alle vrije mannen die in Athene geboren zijn

12 Vraag 10 Waarom kon het Romeinse Rijk uitgroeien tot een gigantisch rijk? Noem 3 redenen

13 Vraag 11 De Romeinen noemen de Middellandse Zee
‘Mare Nostrum’ (onze zee). Waarom? (meerkeuze) Ze hadden alle gebieden rond de Middellandse Zee veroverd Op de Middellandse Zee mochten alleen Romeinse schepen varen Alle mensen die rond de Middellandse Zee woonden, waren Romeinen geworden

14 Vraag 12 Waarom vonden veel volkeren het niet vervelend om door de Romeinen overheerst te worden?

15 Vraag 13 Koppel de juiste zuil aan de juiste naam
1 Dorische zuil 2 Ionische zuil 3 Korinthische zuil A B C

16 Vraag 14 Waarom gebruikten de Romeinen veel bogen in hun bouwwerken?

17 Vraag 15 Op de kaart zie je de noord grens van het Romeinse Rijk. Hoe noemen we die grens met een Latijns woord?

18 Vraag 16 (meerkeuze) In welk jaar eindigde het West-Romeinse Rijk?
In 476 n.Chr. met de inname van Rome door de vandalen In 375 n. Chr. toen Germaanse stammen de Rijn overgingen en de Romeinen vluchtten In 1453 n.Chr. met de val van Constantinopel

19 Vraag 17 Je ziet hier een bijbel uit het jaar 1080.
De bijbel bestaat uit het oude en het nieuwe testament. Hoe noemen de Joden het oude testament.

20 Vraag 18 Leg het verschil uit tussen een polytheïstische godsdienst en een monotheïstische godsdienst

21 Vraag 19 Waarom maakten de Christenen zich los van het Jodendom?

22 Vraag 20 Waarom geven sommige Christenen de
Joden de schuld voor de dood van Jezus.

23 Einde -Geef nu je blad met antwoorden aan een ander groepje.
-Kijk het zorgvuldig na -Elke vraag is 1 punt waard. Schrijf het totale aantal punten om het blaadje. -Dan nu de antwoorden………..

24 Antwoorden Bij jagers-verzamelaars is alleen maar sprake van ongeschreven bronnen, die door archeologen bestudeerd worden. Er is sprake van een enorme verandering waar uiteindelijk iedereen wat van merkte Vaste bron van voedsel, 1 woonplaats, sociale verschillen

25 4) Het gaat om stammen, die een vaste woonplaats hebben en aan landbouw doen. Ze gebruiken potten om voedsel in te bewaren 5) Om variatie in voedsel te behouden. Ook vlees, vis en fruit 6) A 7) Polis

26 8) monarchie: macht ligt legitiem bij één persoon
tirannie: macht ligt niet legitiem bij één persoon aristocratie: macht ligt mij een groep rijken oligarchie: macht ligt bij een groep wijsten democratie: macht ligt bij het volk 9 ) D

27 10) Sterk leger, wegen, goede verdediging
A Romeinen brachten welvaart, veiligheid en meer rechten 1b, 2c, 3a Dan kon je grotere gebouwen bouwen en het had meer stevigheid Limes

28 16) A 17) Tenach 18) Polytheïsme: geloof in meerdere goden Monotheïsme: geloof in één god 19) Jodendom was er alleen voor de Joden; het Christendom voor de hele mensheid 20) De Joden hebben Jezus verraden door de moordenaar Barabas gratie te geven

29 Verder deze les Vragen over de stof?????
Werken aan tijdsbalk, nakijken, opdrachten maken, alvast de stof voor het proefwerk doornemen.


Download ppt "Wat gaan we vandaag doen?"

Verwante presentaties


Ads door Google