De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Epidemiologie van druggebruik

Verwante presentaties


Presentatie over: "Epidemiologie van druggebruik"— Transcript van de presentatie:

1 Epidemiologie van druggebruik
Dr Heylens Gunter UPSIE Crisisunit drugs

2 Epidemiologie van druggebruik
Begrippen Drugssituatie Europa Drugssituatie Belgie Conclusies

3 Begrippen “ervaringsgraad”:% volwassenen dat ooit in zijn leven drugs heeft gebruikt(“ooit”-gebruik) “laatste 12 maanden”-gebruik “laatste maand”-gebruik >>>combinatie inzicht patronen

4 Begrippen(2) Druggebruik onder de totale populatie
Problematisch druggebruik:”gebruik via injectie of langdurig/regelmatig gebruik van opiaten,cocaine en /of amfetaminen” Vraag naar behandeling:potentiële indicator trend s in het problematisch druggebruik

5 Begrippen(3) 4 grote groepen: Cannabis Cocaine Opiaten
Synthetische drugs(speed-xtc…) (Andere producten:zeer beperkt aandeel)

6 Drugssituatie algemene populatie EU:cannabis

7 Cannabisgebruik (alle volwassenen)
Ervaringsgraad:10-30% Recent gebruik:5-10% >>>meest gebruikte drug in alle landen,minst problematisch gebruik(relatief) volwassenen vanaf 15j

8 Cannabisgebruik Gebruik slechts incidenteel of kortdurend

9 Cannabisgebruik:trend

10 Cannabisgebruik:trend

11 Cannabisgebruik:trend

12 Cannabisgebruik:leeftijd

13 Drugssituatie algemene populatie EU :cocaine

14 Cocainegebruik (alle volwassenen)
Ervaringsgraad % Recent gebruik(laatste 12 maanden):<1% Vergelijkbare cijfers XTC-amfetaminen !!VS :ervaringsgraad 11%-recent gebruik 1.5%

15 Cocainegebruik:trend
Cocaine:stijgende tendens

16 Cocainegebruik:leeftijd

17 Drugssituatie algemene populatie EU:heroine
Ervaringsgraad <1%(sommige landen 2-3% voor jonge mannen) Recent gebruik ook +- 1% >>>heroine bijna steeds” probleemdrug”

18 Drugssituatie algemene populatie EU :geslacht
Mannen meerderheid verschillen kleiner naarmate jongere leeftijdscategorieen

19 Problematisch druggebruik EU en Noorwegen:algemeen

20 Problematisch druggebruik EU en Noorwegen:verdeling naar product
Grote verschillen landen Heroine blijft stabiel op 1e plaats Toename cannabis Stabilisatie cocaine in behandeling

21 Polydrugsgebruik Sterk verhoogde morbiditeit/mortaliteit
vb:UK:bij fatale overdoses in meer dan 50% minstens 1 andere drug dan alcohol,in Ierland tot 90%! Verband met gewelddadig en agressief gedrag NB:elk jaar acute drugsdoden in EU (>opiaten) Fig 23a toevoegen

22 Situatie kandidaat lidstaten(Oostblok-Balkan)
Toename recreationeel gebruik(cannabis-XTC) Amfetamines:eerder beperkt probleem behalve pervitine (methamfetamine) :”keukenlaboratoria”!in Tsjechie Heroine toenemend(vooral import) Cocaine:zeer beperkt Solventen!

23 Ervaringsgraad cannabis Schoolpopulatie Vlaanderen

24 Ervaringsgraad XTC Schoolpopulatie Vlaanderen
2000:xtc zonder speed

25 Ervaringsgraad Amfetaminen Schoolpopulatie Vlaanderen
2000:alle amfetamines incl.speed

26 Alle drugs Wallonie( populatie 13-17j)

27 Laatste maand gebruik(2000) schoolpopulatie Vlaanderen
15-16 17-18 jongens meisjes Cannabis 15.5 8.5 25.4 15 XTC 1.5 1.1 5 2.9 Vlu.stof. 2.2 1.4 3.4 2.5 Amfetam. 1.8 0.9 3.3 2.3 LSD 1.7 0.5 1.3 1.2 Cocaine 0.3 1 Heroine 0.2 0.4

28 Trends België (Verder)groeiende populariteit cannabis en XTC bij jongeren Mannen gebruiken algemeen frequenter, bij vrouwen sterkere stijging gebruik cannabis Gebruik neemt toe met leeftijd Heroine en cocaine blijven belangrijkste reden tot vraag behandeling,evenwel toename voor cannabis

29 Conclusies Cannabis blijft meest gebruikte drug,neiging tot stabilisatie gebruik(interlandvariabiliteit) Stijgende populariteit cocaine en XTC/amfetamines(vrouwen grootste toename) Stabilisatie tot afname heroinegebruik Druggebruik hoofdzakelijk bij jongvolwassenen m.n. mannen in grote steden(tendens “platteland”) Minderheid van gebruik =problematisch(2 tot 9/1000 tussen 15-64j), Behandeling vooral gezocht voor opiaten en cocaine,toenemend voor cannabis Toename polydruggebruik

30 Bronnen Jaarverslag (2002 en 2003) EU en Noorwegen E.W.D.D.
Jaarverslag (2002) betreffende kandidaat lidstaten EU E.W.D.D. Belgian national report on drugs 2002 (Belgian information reitox network) Nationale Drug Monitor (Trimbosinstituut)


Download ppt "Epidemiologie van druggebruik"

Verwante presentaties


Ads door Google