De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Obesitas De obesitasepidemie en de evolutie van het aantal bariatrische ingrepen bij MLOZ-leden Dr. Katrien Van Rie Dr. Jan Van Emelen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Obesitas De obesitasepidemie en de evolutie van het aantal bariatrische ingrepen bij MLOZ-leden Dr. Katrien Van Rie Dr. Jan Van Emelen."— Transcript van de presentatie:

1 Obesitas De obesitasepidemie en de evolutie van het aantal bariatrische ingrepen bij MLOZ-leden Dr. Katrien Van Rie Dr. Jan Van Emelen

2 De onafhankelijke Ziekenfondsen

3 Overzicht Objectief van de studie Methodologie
Resultaten van de analyse Evolutie van de BMI van de Belgische populatie Evolutie van het aantal bariatrische ingrepen bij leden van de MLOZ Conclusie

4 Objectief van de studie
Wat doen we? De evolutie van het aantal bariatrische ingrepen vergelijken met de evolutie van de BMI. Wat doen we niet? De effecten van interventies opvolgen; De kost- en baten van de verschillende interventies ten opzichte van elkaar vergelijken. Eerste probleem!! (Nog) geen aparte nomenclatuurcodes voor bariatrische chirurgie

5 Oplossing We baseren ons op een aantal nomenclatuurcodes die voor deze ingrepen worden gebruikt: Gastric Banding  Sleeve Gastrectomie  Gastric Bypass  Jejuno-ileale Bypass  Scopinaro en Duodenale Switch  Tweede probleem!! MLOZ beschikken niet over gepersonaliseerde BMI-gegevens

6 Oplossing De MLOZ gebruiken de gegevens die verzameld werden door de Panel Studie Belgische Huishoudens (PSBH) (1). Het PSBH-team verzamelde aan de hand van een jaarlijkse bevraging tijdens de periode gegevens met betrekking tot de lengte en het gewicht. [1]De PSBH startte in 1990 als een project in het 'Impulsprogramma voor Maatschappelijk Onderzoek' van het federale Ministerie voor Wetenschapsbeleid (nu Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden). De opdracht werd toegekend aan de universiteiten van Antwerpen en Luik.

7 De evolutie van de BMI van de Belgische populatie

8 Studiepopulatie 4.439 Belgische huishoudens of gezinsleden die participeerden aan de PSBH-Studie tijdens de periode

9 BMI Classificatie De classificatie van obesitas voorgesteld door het NIH (National Institutes of Health) expert panel in 1998

10 Evolutie van de proportionele verdeling van de populatie volgens de BMI classificatie over de periode 1998 – 2002 Jaar meting Jaar meting

11 Gemiddelde BMI per jaar van meting in de periode 1998 – 2002
De gemiddelde BMI toe te nemen over de periode 1998 – 2003 en dit voor beide geslachten.

12 Mannen Het proportioneel aandeel van mannen met overgewicht of obesitas stijgt met de leeftijd 18 tot en met 30 jaar 31 tot en met 40 jaar 41 tot en met 50 jaar 51 tot en met 60 jaar

13 Vrouwen Het proportionele aandeel vrouwen met overgewicht of obesitas stijgt met de leeftijd 18 tot en met 30 jaar 31 tot en met 40 jaar 41 tot en met 50 jaar 51 tot en met 60 jaar

14 Leeftijdscategorie 18 tot en met 30 jaar
Proportioneel zijn er meer mannen met overgewicht of obesitas dan vrouwen Mannen Vrouwen

15 Leeftijdscategorie 31 tot en met 40 jaar
Mannen Vrouwen

16 Leeftijdscategorie 41 tot en met 50 jaar
Mannen Vrouwen

17 Leeftijdscategorie 51 tot en met 60 jaar
Mannen Vrouwen

18 De evolutie van het aantal bariatrische ingrepen

19 De studiepopulatie Leden van de MLOZ
Die een bariatrische ingreep ondergingen In de periode 1997 – 2003 Verdeeld over 8 leeftijdscategorieën: 1: vanaf 0 t.e.m. 18 jaar 2: vanaf 18 t.e.m. 30 jaar 3: vanaf 30 t.e.m. 40 jaar 4: vanaf 40 t.e.m. 50 jaar 5: vanaf 50 t.e.m. 60 jaar 6: vanaf 60 t.e.m. 70 jaar 7: vanaf 70 t.e.m. 80 jaar 8: vanaf 80 jaar

20 Absoluut aantal ingrepen (*) bij MLOZ-leden in de periode 1997 - 2003
(*): De bestudeerde nomenclatuurcodes worden weergegeven op slide 4

21 Procentuele verdeling tussen de beide geslachten per type ingreep
1= Mannen = Vrouwen Ja maar … Toch proportioneel meer mannen met zwaarlijvigheid of obesitas?

22 Proportionele verdeling tussen beide geslachten in de obesitas klasse 2 en 3 voor ieder jaar van meting Obesitas klasse 2 Obesitas klasse 3 1= Mannen = Vrouwen Proportioneel zijn er meer vrouwen binnen de groep obesitas klasse 2 en 3

23 Evolutie van het absolute aantal bariatrische ingrepen over de periode 1997 – 2003

24 Gastric Banding

25 Het absoluut aantal ‘Gastric Bandings’ per leeftijdscategorie in de periode 1997 - 2003
Relatief jonge populatie Leeftijdscategorieën

26 Evolutie van het absoluut aantal ‘Gastric Bandings’ van 1997 - 2003
Toename van het absoluut aantal ‘Gastric Bandings’ Jaar van meting

27 Steeds bij de jonge populatie
Evolutie van het absoluut aantal ‘Gastric Bandings’ per leeftijdscategorie van Steeds bij de jonge populatie

28 Gastric Bypass

29 Leeftijdscategorieën
Het absoluut aantal ‘Gastric Bypasses’ per leeftijdscategorie in de periode Leeftijdscategorieën

30 Evolutie van het absoluut aantal ‘Gastric Bypasses’ van 1997 - 2003
Toename van het absoluut aantal ‘Gastric Bypasses’ Jaar van meting

31 Uibreiding van de doelgroep met een jongere populatie
Evolutie van het absoluut aantal ‘Gastric Bypasses’ per leeftijds-categorie van Uibreiding van de doelgroep met een jongere populatie

32 Scopinaro en duodenale switch

33 Het absoluut aantal ‘Scopinaros en Duodenale Switches’ per leeftijds- categorie in de periode Relatief jonge populatie Leeftijdscategorieën

34 Evolutie van het absoluut aantal ‘Scopinaros en Duodenale Switches’ van 1997 - 2003
Toename van het absoluut aantal ‘Scopinaros en Duodenale Switches’ tot en met 2002 Jaar van meting

35 Steeds bij de jonge populatie
Evolutie van het absoluut aantal ‘Scopinaros en Duodenale Switches’ per leeftijdscategorie van Steeds bij de jonge populatie

36 Sleeve gastrectomie

37 Het absoluut aantal ‘Sleeve Gastrectomieën’ per leeftijdscategorie in de periode 1997 - 2003
Relatief oude populatie Leeftijdscategorieën

38 Evolutie van het absoluut aantal ‘Sleeve Gastrectomieën’ van 1997 - 2003
Jaar van meting

39 Steeds bij de oudere populatie
Evolutie van het absoluut aantal ‘Sleeve Gastrectomieën’ per leeftijdscategorie van Steeds bij de oudere populatie

40 Vergelijking van de evolutie van het aantal bariatrische ingrepen met de evolutie van de BMI.
Werden er dan bariatrische ingrepen uitgevoerd bij mensen die niet voldoen aan de voorwaarden? OF De beperkte toename van het procentuele aandeel van de groep mensen met obesitas klasse 2 en 3 kan de toename van het absolute aantal bariatrische ingrepen niet verklaren. Was er binnen de groep mensen die voldoen aan de voorwaarden nog ruimte om een dergelijke toename aan bariatrische ingrepen te rechtvaardigen?

41 Simulatie van het aantal te verwachten bariatrische ingrepen in functie van de BMI.

42 Conclusie (1) De gemiddelde BMI van de mannen is groter dan de gemiddelde BMI van de vrouwen. De gemiddelde BMI van de Belgische populatie wordt groter zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Het aandeel van zwaarlijvigen en obesen neemt toe naarmate de leeftijd toeneemt. Het proportionele aandeel van mannen met overgewicht of obesitas is groter dan het proportionele aandeel vrouwen met overgewicht of obesitas. Maar proportioneel zijn er meer vrouwen binnen de groep obesitas klasse 2 en 3

43 Conclusie (2) Op basis van de evolutie in de tijd van de BMI van de Belgische populatie en het feit dat bariatrische ingrepen steeds bekender worden, kan een verdere toename van het aantal bariatrische ingrepen worden verwacht. Om deze evolutie te voorkomen groeit de noodzaak om preventieve maatregelen te treffen en de doeltreffendheid op te volgen De MLOZ investeren in onderzoek en de ontwikkeling van dienstverlening bij obesitas

44 ?


Download ppt "Obesitas De obesitasepidemie en de evolutie van het aantal bariatrische ingrepen bij MLOZ-leden Dr. Katrien Van Rie Dr. Jan Van Emelen."

Verwante presentaties


Ads door Google