De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beleidsproces Woonbeleidsplan Vlaanderen Woonbeleidsplan Vlaanderen - vaststellingen en eerste aanbevelingen -

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beleidsproces Woonbeleidsplan Vlaanderen Woonbeleidsplan Vlaanderen - vaststellingen en eerste aanbevelingen -"— Transcript van de presentatie:

1 Beleidsproces Woonbeleidsplan Vlaanderen Woonbeleidsplan Vlaanderen - vaststellingen en eerste aanbevelingen -

2 Situering Startfase (2011) Toekomstverkenning Steunpunt Wonen Advies Vlaamse Woonraad Voorstudie, Afdeling Woonbeleid Debatfase (najaar 2011 - voorjaar 2012) Debatdag Studiedag private huurmarkt Ronde tafelgesprekken Beleidsevaluatie Onderzoek naar mogelijke krijtlijnen Beleidsproces Woonbeleidsplan Vlaanderen

3 Centrale vragen voor het langetermijnbeleid Kan het Vlaamse woonmodel overeind blijven?  Focus op eigendomsmarkt  Typologische en ruimtelijke kenmerken Beleidsproces Woonbeleidsplan Vlaanderen

4 Centrale vragen voor het langetermijnbeleid Ondersteuning eigenaarschap, ambitie zoveel mogelijk eigenaars: Gaat ten koste van andere deelmarkten: – Sociale huisvesting is en blijft klein (+- 6,5% in 2025) – Verschraling private huurmarkt Beleidsproces Woonbeleidsplan Vlaanderen

5 Centrale vragen voor het langetermijnbeleid Welke toekomst voor de eigendomsmarkt? Aandeel eigenaars nog vergroten? Verderzetting ondersteuning eigenaarschap? Of: middelen anders inzetten? Beleidsproces Woonbeleidsplan Vlaanderen

6 Centrale vragen voor het langetermijnbeleid Welke toekomst voor de sociale huisvesting? Hoe vraag en aanbod beter afstemmen? Sociale huisvesting als volkshuisvesting / sociaal vangnet / huisvesting met een sociaal doel Stijgende vergrijzingskost voor welzijn of wonen? Beleidsproces Woonbeleidsplan Vlaanderen

7 Centrale vragen voor het langetermijnbeleid Welke toekomst voor de private huur? – Restsector? – Hoe sector versterken, problemen aanpakken? – Tot op heden: weinig overheidsingrijpen op private huurmarkt Beleidsproces Woonbeleidsplan Vlaanderen

8 Centrale vragen voor het langetermijnbeleid  Cruciaal: nood aan globale visie op woningmarkt en de werking ervan Woningmarkt met deelsectoren vormt één geheel Tussenschotten tussen deelmarkten wegwerken? Beleidsproces Woonbeleidsplan Vlaanderen

9 Centrale vragen voor het langetermijnbeleid Demografische uitdagingen Huishoudenstoename Vergrijzing Gezinsverdunning Diversiteit aan samenlevingsvormen Buitenlandse migratie Vergroening in de steden  Veranderende woningvraag Beleidsproces Woonbeleidsplan Vlaanderen

10 Centrale vragen voor het langetermijnbeleid Hoe bijkomende woningbehoefte opvangen? Nieuwbouw? Transformatie binnen bestaande woningbestand en nederzettingsstructuur? Beleidsproces Woonbeleidsplan Vlaanderen

11 Centrale vragen voor het langetermijnbeleid Waar en hoe bouwen in de toekomst? Huidige manier van wonen: groot energie- en ruimte verbruik Kunnen we dit handhaven? −Vraag reeds beantwoord door EU-richtlijnen: “nee” ⁻Nieuwe woningen zullen er anders (moeten) uitzien Hoe gezinnen brengen tot bijstellen traditionele woonvoorkeuren? Sensibilisatie / ondersteuning / sanctionering? Beleidsproces Woonbeleidsplan Vlaanderen

12 Centrale vragen voor het langetermijnbeleid Hoe vraag en aanbod optimaal afstemmen? Onderbezette woningen Vraag naar gezinswoningen in steden Nood aan kleinere woningtypes Woonaanbod voor ouderen …  Residentiële mobiliteit vergroten? Hoe? >< honkvastheid Beleidsproces Woonbeleidsplan Vlaanderen

13 Centrale vragen voor het langetermijnbeleid Wonen in de stad Vergroening (groeiende vraag gezinswoningen) Groot aanbod kleine woningen Buitenlandse migratie Problemen private huurmarkt Beleidsproces Woonbeleidsplan Vlaanderen

14 Centrale vragen voor het langetermijnbeleid Wonen in de stad  Hoe omgaan met complexe uitdagingen voor de steden?  Hoe woonaanbod creëren voor alle stedelijke bevolkingsgroepen, met aandacht voor leefkwaliteit? Beleidsproces Woonbeleidsplan Vlaanderen

15 Naar krijtlijnen voor het woonbeleid Uitgangspunten vaststellen: Recht op wonen garanderen voor iedereen Rol van de overheid is onmiskenbaar om dit te verwezenlijken (financieel, instrumenteel, fiscaal) Toekomstperspectief 2020 is anders dan 2050, zeker voor wat betreft vergrijzing: flexibel mee omgaan? Het hedendaagse woonmodel volstaat niet meer Recht op eigendom ≠ recht op wonen Overheidsingrijpen moet doelgericht zijn, kan het principe “iedereen gelijke mate van steun” gehanteerd blijven? Beleidsproces Woonbeleidsplan Vlaanderen

16 Naar krijtlijnen voor het woonbeleid Concreet vertalen in beleidsprincipes : Beschikbaarheid van woningen/gronden op macroniveau is in orde, op microniveau vergt dit nog inspanningen De kwaliteitsnormen zijn goed uitgewerkt, hoe nemen we daar strengere energienormen in op zonder in te boeten op betaalbaarheid Wat is “betaalbaarheid”? Een éénduidige norm dringt zich op (resterend inkomen, woonquote, ….) Woonzekerheid of woningzekerheid garanderen? Sector overschrijdend beleid (fiscaliteit, welzijn, RO, E) Beleidsproces Woonbeleidsplan Vlaanderen

17 Naar krijtlijnen voor het woonbeleid Beleidsprincipes doorvertalen in financieel beleid: overheidsmiddelen voor gezinnen die recht op wonen (≠ woning) niet op eigen kracht kunnen realiseren Woonbehoeftigheid als norm voor prioriteit inzet financiële middelen Geen Mattheus effecten meer door “doelgroepentoets”? Faciliterend beleid voor gezinnen die op eigen kracht invulling kunnen geven een recht op wonen Andere sectornoden (vergrijzing, E-peil, doortrekkers, …) financieren via de beperkte middelen van wonen? Beleidsproces Woonbeleidsplan Vlaanderen

18 Naar krijtlijnen voor het woonbeleid Beleidsprincipes doorvertalen in instrumenteel beleid: Aanbod verhogende instrumenten voor de private huurmarkt (verhuurders + SVK’s) Ondersteuning eigendomsverwerving heroriënteren ifv duurzaamheidsprincipes (locatie, dichtheid, …) Fiscale instrumenten deels heroriënteren ifv doelstellingen woonbeleid Energie, energie, energie: pilootprojecten en nood aan experimenteerruimte (dichtheden, compactheid, energieproductie, …) Kan lokale binding primeren op woonbehoeftigheid? Beleidsproces Woonbeleidsplan Vlaanderen

19 Situering Vervolgtraject (najaar 2012 - 2013) Studievoormiddag krijtlijnen en paneldebat Overleg Vlaams Woonraad Visienota Beslissingsproces (groenboek – witboek – bindende bepalingen) Beleidsproces Woonbeleidsplan Vlaanderen

20 Contact http://www.bouwenenwonen.be/home/wonen_vlaanderen_pro/onderzoek_wonen_en_lange_t ermijnbeleid Beleidsproces Woonbeleidsplan Vlaanderen


Download ppt "Beleidsproces Woonbeleidsplan Vlaanderen Woonbeleidsplan Vlaanderen - vaststellingen en eerste aanbevelingen -"

Verwante presentaties


Ads door Google