De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontmoeting tussen internaten en verwijzers op 16 november 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontmoeting tussen internaten en verwijzers op 16 november 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Ontmoeting tussen internaten en verwijzers op 16 november 2010

2 Aanleiding voor deze ontmoeting  Vraag van internaten VSKO naar samenwerking internaten en de diensten die jongeren verwijzen naar internaten(verwijzers) aan departement onderwijs  Vraag afgetoetst bij andere onderwijskoepels: ook interesse!  Koepels maken samen een oplijsting van de vragen/aandachtspunten die ze ervaren in de samenwerking met de verwijzers  Contact met de verwijzende instanties (agentschap Jongerenwelzijn): interesse om in overleg te gaan + maken ook een oplijsting  Overleg tussen departement Onderwijs, Agentschap Jongerenwelzijn, onderwijskoepels, enkele internaatsbeheerders

3 Aanleiding voor deze ontmoeting  Conclusies van deze overlegronde: Samenwerking loopt in heel wat gevallen goed, maar hangt nu vaak af van de contactpersoon Aantal grote ‘groepen’ van vragen:  Gebrek aan info/communicatie/samenwerking bij individuele plaatsingen Bij de intake Tussentijdse communicatie, bijvoorbeeld bij crisissituaties  Gebrek aan info bij de verwijzers over de draagkracht van het internaat: wat kan het internaat bieden aan een geplaatste jongere?  Gebrek aan info over de regelgeving bij beide sectoren Welke verantwoordelijkheden heeft het internaat bij een plaatsing? Welke verantwoordelijkheden heeft de verwijzer?

4 Aanleiding voor deze ontmoeting Hoe kunnen we dit oplossen/waar is nood aan?  Op voorhand voldoende geïnformeerd zijn over elkaars werking en over de rol die men kan spelen  Voldoende informatie krijgen over de geplaatste jongere op het ogenblik van de plaatsing  Voldoende tussentijdse communicatie  Communicatie in het kader van crisissituaties  Informatie-overdracht op het einde van de plaatsing  Sneuveltekst over samenwerking gemaakt met oplijsting van de vragen die er zijn  Werkgroep opgericht om rond deze vragen aan de slag te gaan: zoeken naar oplossingen

5 Aanleiding voor deze ontmoeting  Resultaat werkgroep: Infofiche ontwikkeld voor info-uitwisseling tussen verwijzer en internaat bij plaatsing:  In te vullen door verwijzer en door te geven aan internaat vooraleer jongere op intakegesprek gaat  Aan te vullen door internaat en terug te bezorgen  Instrument voor tussentijdse communicatie en evaluatie van de plaatsing Voorstelling infofiche tijdens ontmoetingsmoment te Brussel met uitleg over werking beide sectoren

6 Aanleiding voor deze ontmoeting Regionale ontmoetingsmomenten  Kennismaking tussen lokale verwijzers en internaten  Aandachtspunten in de samenwerking in kleinere groep bespreken (Herkenbaar? Hoe oplossen? Waar is nog nood aan?)  Eventueel verdere afspraken maken rond werken met de infofiche

7 Doel van vandaag  Elkaars werking beter leren kennen Voorstelling internaten Voorstelling verwijzers  De infofiche leren kennen Voorstelling infofiche + demonstratie in domino  Informatie over de regionale ontmoetingen Doel ontmoetingen Programma Inschrijven

8 Verder traject  Evaluatie van vandaag en de regionale ontmoetingen met het overlegplatform Wat kwam naar boven? Welke afspraken zijn gemaakt? Waar is nog verder nood aan? Hoe kunnen we daaraan tegemoet komen? Eventueel verdere acties opzetten


Download ppt "Ontmoeting tussen internaten en verwijzers op 16 november 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google