De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

24 januari 2012 universitair onderwijscentrum groningen dag van taal, kunsten & cultuur 2011 Reitdiep College locatie Kamerlingh Onnes Tien jaar werken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "24 januari 2012 universitair onderwijscentrum groningen dag van taal, kunsten & cultuur 2011 Reitdiep College locatie Kamerlingh Onnes Tien jaar werken."— Transcript van de presentatie:

1 24 januari 2012 universitair onderwijscentrum groningen dag van taal, kunsten & cultuur 2011 Reitdiep College locatie Kamerlingh Onnes Tien jaar werken aan taalbeleid Sjoukje de Vries Onderwijsontwikkelaar Taal KOC

2 24 januari 2012 universitair onderwijscentrum groningen dag van taal, kunsten & cultuur 2011 Opzet workshop -Taalbeleid op het Kamerlingh Onnes -Doorlopende leerlijn spreken en taalbeleid

3 24 januari 2012 universitair onderwijscentrum groningen dag van taal, kunsten & cultuur 2011 Wie is bezig met taalbeleid? Vanuit welke motivatie?

4 24 januari 2012 universitair onderwijscentrum groningen 2001 Waarom taalbeleid? Taalvaardigheid is voorwaarde voor schoolsucces: >Elke docent is taaldocent >Taalbewustzijn stimuleren >Inzetten op taalontwikkeling

5 24 januari 2012 universitair onderwijscentrum groningen Taalbeleid: >Werkgroep Vak en taal (VET) >Taalbeleid opgenomen in het vierjarig schoolplan en schoolbeleid >Per jaar een jaarplan en activiteitenplan >Studiedagen, werken aan taal in de sectie- en teamtijd, taalprikkels, taaldagen voor leerlingen. >Taalsteunmiddelen ( zie Gele Posters) >Schoolonafhankelijke toetsing m.b.v. Diataal >Taalatelier

6 24 januari 2012 universitair onderwijscentrum groningen Resultaat na tien jaar: >Taalbewustzijn in de school is vergroot >Inzet van teamleiders en sectieleiders om taal op de agenda te zetten en expertdocenten taal als deskundigen de inhoud te laten verzorgen. >Taalrijke lessen is onderwerp bij functioneringsgesprekken, sollicitatie. >Duidelijke start met de implementatie en toetsing van de referentieniveaus

7 24 januari 2012 universitair onderwijscentrum groningen Succesfactoren op KOC: >Faciliteren en ondersteunen door de schoolleiding >Meerjarige, structurele begeleiding door APS >Visie, continuiteit, ideeen en doorzettingsvermogen bij de trekkers van het taalbeleid >Speelse, creatieve, concrete, zichtbare en prikkelende acties m.b.t. taal in de school >Wetgeving (referentieniveaus)

8 24 januari 2012 universitair onderwijscentrum groningen Onze conclusie: Drie pijlers voor duurzaam taalbeleid:  Ondersteuning vanuit de schoolleiding  Draagvlak bij leraren en leerlingen  Verankering in curriculum en organisatie

9 24 januari 2012 universitair onderwijscentrum groningen >Herken je deze drie pijlers? >Zou je één van deze drie pijlers misschien willen versterken op je eigen school?

10 24 januari 2012 universitair onderwijscentrum groningen >Referentieniveaus: Domein spreekvaardigheid Leerlijn presenteren

11 24 januari 2012 universitair onderwijscentrum groningen Van: >Geen doorlopende leerlijn spreekvaardigheid >Niet alle onderdelen van de referentieniveau beschrijvingen worden aangeleerd. Naar: >Een volledige doorlopende leerlijn vanaf jaar l tot en met VMBO 4/ Havo 5/ VWO 6 voor spreekvaardigheid >De taken per leerjaar vaststellen

12 24 januari 2012 universitair onderwijscentrum groningen Van: >De groei in het niveau van de leerlingen is onzichtbaar >Een leerling weet niet welke stappen hij/zij moet zetten om een hoger niveau te bereiken Naar: >De beoordeling per leerjaar volgens heldere criteria >Leerlingen kennen hun niveau en weten hoe ze hun niveau kunnen verhogen >De beoordelingen gaan mee met de leerlingen naar het volgende leerjaar

13 24 januari 2012 universitair onderwijscentrum groningen Resultaat: >De doorlopende leerlijn voor spreken is beschreven in een taal die voor leerlingen en docenten helder en duidelijk is >Per leerjaar werken aan een beperkt aantal aandachtspunten m.b.t. het spreken >De aandachtspunten van het voorgaande leerjaar worden herhaald >Referentieniveaus voor spreken zijn gewaarborgd

14 24 januari 2012 universitair onderwijscentrum groningen >Bij de spreektaken krijgen de leerlingen commentaar van medeleerlingen en docent met behulp van de rubric en gericht op de aandachtspunten voor het betreffende leerjaar >Aan het einde van het leerjaar wordt vastgesteld of de leerling de doelen voor dat leerjaar wat betreft spreken heeft gehaald of niet, hij/zij krijgt dan een cijfer op basis van de rubric >Dit resultaat gaat met de leerling mee via opslag in het leerlingvolgsysteem

15 24 januari 2012 universitair onderwijscentrum groningen Schoolbreed: >Presentaties bij de vakken volgens de leerlijn Spreken >Gebruik bij instructie: Gele poster ‘Mondeling Presenteren’ >Gebruik bij beoordeling: rubric aangevuld met inhoudelijk deel

16 24 januari 2012 universitair onderwijscentrum groningen >Materiaal >Hand out PPT >Taalbeleid KOC 2008-2012 >Taalbeleid KOC 2012-2016 >Volledige leerlijn Spreken >Gele Poster vouwboekje >Folder ‘Taal Telt’


Download ppt "24 januari 2012 universitair onderwijscentrum groningen dag van taal, kunsten & cultuur 2011 Reitdiep College locatie Kamerlingh Onnes Tien jaar werken."

Verwante presentaties


Ads door Google