De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Masterproef 2011-2012 door Charles Claeys.  Is het mededingingsrecht van toepassing op de vrije beroepen?  In welke mate?  Is er ruimte voor zelfregulering?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Masterproef 2011-2012 door Charles Claeys.  Is het mededingingsrecht van toepassing op de vrije beroepen?  In welke mate?  Is er ruimte voor zelfregulering?"— Transcript van de presentatie:

1 Masterproef 2011-2012 door Charles Claeys

2  Is het mededingingsrecht van toepassing op de vrije beroepen?  In welke mate?  Is er ruimte voor zelfregulering?  Wat zegt België? Wat zegt Europa?

3  Uit standpunt van vrije beroepen  Wat zijn de problemen?  Wat heeft dat te maken met mededingingsrecht?

4  Rechtsleer, rechtspraak  Wetgeving over het onderwerp voornamelijk op Europees niveau

5  Verscheidene werken over mededingingsrecht: - Onderneming – vrije beroepen - D. Vandermeersch, J. Ysewijn, K. Geens

6  Veel tijdschriftartikelen: - Tijdschrift voor Privaatrecht - Handelspraktijken en Mededinging - Tijdschrift voor Belgische Mededinging

7  Veel tijdschriftartikelen: - Enkele artikels in Rechtskundig Weekblad - Van den Bossche Anne-Marie in jaarboek Handelspraktijken en Mededinging

8  Arrest Wouters: - Zijn vrije beroepen ondernemingen? - Hebben ze een economische activiteit?

9  Tambue-zaak: - Stagair doet beroep op Raad van Mededinging - Vraagt voorlopige maatregelen tegen Orde van Advocaten o.b.v. Wet 5 augustus 1991

10  Tambue-zaak: - Orde werpt onbevoegdheid op want mededingingsregels niet van toepassing op hen - Gevolg: prejudiciële vraag aan Arbitragehof

11  Clarysse-zaak: - Geen rechtscollege kan de uitoefening van een tuchtrecht door een administratief orgaan belemmeren

12  Voornamelijk Europees: - Resolutie Europees Parlement over marktregelingen en mededingingsregels voor de vrije beroepen – 16/12/2003 - Act: Commission communication of 9 february 2004 entitled “Report on Competition in Professional Services”.

13  Inleiding - Wat zijn vrije beroepen? Waarom zijn ze belangrijk? Wat is hun economische impact? Waarover gaat mijn masterproef?

14  Definities - Vrije beroepen - Mededinging

15  Soorten regulering - Zelfregulering - Overheidsregulering

16  Zelfregulering: - Vrije beroepen zijn technisch en snel ontwikkelend - Zelfregulering kan daardoor nuttig zijn

17  Zelfregulering: - Advocaat: waarborgt rechten en principes van de rechtsstaat - Arts: wil in eerste plaats de algemene volksgezondheid bevorderen - Dierenarts: dierenwelzijn

18  Overheidsregulering: - Democratischer - Controle - Macht inperken

19  Overheidsregulering: - Orde van Architecten door Europa op de vingers getikt inzake hun erelonen

20  Besluit na beperkt onderzoek: - Niet zwart of wit - Beperkte toepassing van mededingingsrecht want algemeen belang kan soms primeren

21


Download ppt "Masterproef 2011-2012 door Charles Claeys.  Is het mededingingsrecht van toepassing op de vrije beroepen?  In welke mate?  Is er ruimte voor zelfregulering?"

Verwante presentaties


Ads door Google