De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Derde partij: tussen droom en daad

Verwante presentaties


Presentatie over: "Derde partij: tussen droom en daad"— Transcript van de presentatie:

1 Derde partij: tussen droom en daad
Aliesje Uleyn 1BaO B2 Academiejaar Informatievaardigheden

2 Thema: empowerment Een verkennend onderzoek naar de patiëntenpartij en –criteria voor onderzoek, beleid en kwaliteit bij overheden en zorginstellingen G.J. Teunissen, T.A. Abma

3 Inleiding De patiëntenstem moet voortaan van belang zijn
Er is nood aan patiëntenparticipatie 2 ledige vraag: In hoeverre worden patiënten als partij betrokken in onderzoek, beleid en kwaliteit? Welke criteria kan de patiëntenpartij benutten om het patiëntenperspectief in te brengen zodat deze inbreng complementair is aan het professionele perspectief?

4 Uitgangspunten en theoretisch kader
Patiëntenperspectief betekent de patiënt als bron van ervaring en kennis serieus nemen en de ervaringskennis gebruiken in het beleid Visie op participatie als dialoog: de patiënt als samenwerkingspartner Tweeledig doel van participatie: Democratiseren Bijdragen aan de kwaliteit van processen en uitkomsten

5 Uitgangspunten en theoretisch kader
5 argumenten voor patiëntenparticipatie: De inhoudelijke bijdrage van de patiënt, die inbreng kan de kwaliteit van processen en uitkomsten verbeteren De legitimiteit van de te nemen beslissingen, het belang van democratische besluitvorming Participatie zou een positief effect hebben op de “empowerment” van patiënten De vergroting van kans dat de besluiten geïmplementeerd worden in de praktijk Het verhogen van de efficiëntie en effectiviteit van het zorgsysteem Bron: Empowerment

6 Probleemstelling en methode van onderzoek
Het realiseren van het patiëntenperspectief in de praktijk gaat moeilijker Via een literatuuronderzoek is men op zoek gegaan naar het probleem A.d.h.v. interviews met negen mensen van verschillende patiënten- en gehandicaptenorganisaties bleek dat er geen nieuwe informatie meer kwam

7 Resultaten Nieuwe patiëntencriterira: de P3 lijst
Participatie en patiëntcriteria voor kwaliteit Participatie en patiëntcriteria voor beleid en onderzoek Evaluatie patiëntcriteria door patiënten/ cliëntenvertegenwoordigers Relevante onderwerpen voor patiënten Criteria over ethische aspecten Criteria over patiëntzeggenschap Criteria met betrekking tot relevantie

8 Conclusies en aanbevelingen
Patiënt als ‘derde partij’ meestal enkel individuele consulatie en niet collectief De patiëntencriteria vaak onbekend Criteria voor kwaliteit wel geoperationaliseerd Patiëntcriteria omvat 3 onderdelen: Relevantie Zeggenschap Ethiek en veiligheid Empowerment nodig om het te kunnen verwezenlijken Meer ondersteuning en inzet nodig

9 Bron Teunissen, G.J., Abma, T.A. (2011). Derde partij: tussen droom en daad. Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, 88,


Download ppt "Derde partij: tussen droom en daad"

Verwante presentaties


Ads door Google