De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe een aanvraag voor het bekomen van een certificaat voor de export van producten bestemd voor diervoeding indienen via internet? 1. Het geschikte certificaat.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe een aanvraag voor het bekomen van een certificaat voor de export van producten bestemd voor diervoeding indienen via internet? 1. Het geschikte certificaat."— Transcript van de presentatie:

1 Hoe een aanvraag voor het bekomen van een certificaat voor de export van producten bestemd voor diervoeding indienen via internet? 1. Het geschikte certificaat kiezen op het website van het Agentschap (http://www.favv.be) Twee certificaten kunnen worden ingevuld via internet voor bijzondere bestemmingen. Het betreft: - het gezondheidscertificaat voor diervoeders inclusief voedermiddelen, mengvoeders, toevoegingsmiddelen en voormengsels bevattend product van dierlijke oorsprong (EX PFF AA 05 02 mail.pdf); - het gezondheidscertificaat voor diervoeders inclusief voedermiddelen, mengvoeders, toevoegingsmiddelen en voormengsels zonder enig product van dierlijke oorsprong (EX PFF AA 06 03 mail.pdf) ; Andere certificaten zullen geleidelijk beschikbaar zijn. Het software Adobe Reader is noodzakelijk om deze documenten in te vullen. Het is gratis beschikbaar op het adres: http://www.adobe.com. Om de gegevens te kunnen opslaan dient er een betalende versie van Adobe te worden gebruikt. Belangrijke opmerking: Betreffende de sanitaire certificaten, moet in geval van de aanwezigheid van een voedermiddel van dierlijke oorsprong het overeenstemmend model gekozen worden. De operator is verantwoordelijk om de aard van zijn producten te kennen. 2. Het geschikte formulier invullen: a) Sanitair certificaat De door de operator in te vullen velden zijn genummerd van 1 tot 12 (zie aanverwant document 2). Deze zijn identiek voor de 2 soorten sanitaire certificaten. De tabel hieronder herneemt de manier waarop deze moeten worden ingevuld. Veld- nummer Aan te geven vermeldingen 1Erkenningsnummer van de van de inrichting: αBEXXXX (zoniet, niets vermelden) 2VEN nummer van de geregistreerde inrichting: formaat: 2._ _ _._ _ _._ _ _ 3Het overeenstemmende vak aankruisen indien het product in België vrij in de handel mag worden gebracht (1e vak) of niet (2e vak) 4Handelsnaam van het product + productiedatum + vervaldatum (formaat: dd/mm/jjjj) 5- Zakken: aantal verpakkingseenheden x gewicht van eenheid kg (vb.: 200 x 25kg) - Bulkgoederen: vermelden « en vrac » / « in bulk » (volgens de taal van de bestemming) 6Lotnummer(s) van het product vermeld in vak 4 7Nettogewicht (in kg, MT, …) 8Naam en adres van de verzender 9Naam en adres van de bestemmeling 10Vervoermiddel, en eventueel containernummer en zegelnummer 11Transitland buiten de EU (zoniet, niets vermelden) 12Land van bestemming: kies het geschikt land in het dropdown lijst 2011/…/CONT/D/V01/12/20111/2 Aanverwant document 1: Voorleggen van certificaten via internet

2 Belangrijke opmerking: Als het land van bestemming niet in het scrolling menu wordt hernomen, is het nodig om het certificaat via het aanvraagformulier (aanverwant document 3) te vragen. 3. Voorleggen van het certificaat Wanneer het document is ingevuld, op de knop « Submit by e-mail » onderaan de laatste pagina van het certificaat drukken. Een dialoogvenster zal dan worden geopend: Other kiezen en op OK klikken Vervolgens de instructies volgen zoals ze vermeld worden in het dialoogvenster: 1. Het bestand opslaan onder.xml formaat, met de vermelding « EXPFFAA0502 » of « EXPFFAA0603 » (volgens het certificaat) als begin van de naam van het bestand! Dit maakt het de certificerende agent mogelijk de gegevens in het correcte certificaatmodel in te voeren. 2. Een e-mail sturen naar Export.Certificates@favv-afsca.be met als bijlage: - het.xml bestand van het stap hierboven - de technische fiche(s) van het (de) uit te voeren product(en) - een kopie van het (de) etiket(ten) van het (de) uit te voeren product(en) Belangrijke opmerking: De verstuurde informatie = de gegevens die u hebt ingevuld, niet het certificaat in.pdf formaat.


Download ppt "Hoe een aanvraag voor het bekomen van een certificaat voor de export van producten bestemd voor diervoeding indienen via internet? 1. Het geschikte certificaat."

Verwante presentaties


Ads door Google