De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OPMAKEN VAN EEN HUURCONTRACT

Verwante presentaties


Presentatie over: "OPMAKEN VAN EEN HUURCONTRACT"— Transcript van de presentatie:

1 OPMAKEN VAN EEN HUURCONTRACT
demo 1 : OPMAKEN VAN EEN HUURCONTRACT (model Kamer van Arbitrage en Bemiddeling) en plaatsbeschrijving My Rent demo 1 KAB_

2 W E L K O M voor wat betreft het “ter registratie aanbieden
van het ondertekende huurcontract en de plaatsbeschrijving” - zie demo 2 My Rent demo 1 KAB_

3 contracten ‘bekijken’ ?
1. Klik hier 2. Klik hier Aangeboden model- contracten ‘bekijken’ ? My Rent demo 1 KAB_

4 3. Klik hier 4. Klik hier 5. Maak uw keuze en bekijk het model 6. Bekijk het model plaatsbeschrijving My Rent demo 1 KAB_

5 Organisaties contacteren ?
2. Maak uw keuze 1. Klik hier My Rent demo 1 KAB_

6 Huurcontract opmaken ? 1. Klik hier 3. Maak uw 2. Klik hier keuze
My Rent demo 1 KAB_

7 Indien u gekozen heeft voor het model v/d Kamer van Arbitrage en Bemiddeling
Vul eerst de gegevens aan van de verhuurder(s) Klik aan of deze verhuurder een ‘particulier’ of een ‘onderneming’ is, en vul de gevraagde gegevens aan 2. Geef bij voorkeur ook het nationaal nummer in van elke verhuurder! 4. Geef ook één of meerdere letters van de straat in en maak uw keuze uit de lijst! 3. Geef één of meerdere letters van de gemeente in en maak uw keuze uit de lijst ! 5. Indien deze verhuurder een lasthebber heeft aangeduid om het contract voor hem te ondertekenen of iemand maakt zich sterk om voor deze verhuurder te ondertekenen, geeft u hier de gegevens in van de lasthebber/sterkmaker (naam, voornaam, adres) Opmerking : velden met een (*) aangeduid moeten verplicht worden aangevuld ! My Rent demo 1 KAB_

8 7. Indien er nog een verhuurder is, geeft u ook zijn gegevens in
Nadat alle verplichte gegevens zijn aangevuld : 6. Klik hier Deze verhuurder is nu opgenomen in de lijst van verhuurders ! 7. Indien er nog een verhuurder is, geeft u ook zijn gegevens in via bovenstaand scherm Gebruik de voorziene icoontjes om de gegevens van een verhuurder te wijzigen of te verwijderen Nadat alle verhuurders zijn opgenomen : 8. Klik hier My Rent demo 1 KAB_

9 Vul nu op dezelfde manier de gegevens aan van de huurder(s)
Nadat alle huurders zijn opgenomen : Klik hier My Rent demo 1 KAB_

10 aan van het verhuurde goed
Vul nu ook de gegevens aan van het verhuurde goed My Rent demo 1 KAB_

11 Opmerking : velden met een (*) aangeduid
moeten verplicht worden aangevuld ! 1. Geef na het invoegen van de postcode één of meerdere letters van de gemeente in en maak uw keuze uit de lijst ! Opmerking : door de ingave onder 1. en 2. kan het bevoegde registratie- kantoor automatisch worden bepaald ! 2. Geef één of meerdere letters van de straat in en maak uw keuze uit de lijst ! Opmerking : de eigenaar-verhuurder vindt de afdeling, de sectie en het (de) perceelnummer(s) op zijn aanslagbiljet onroerende voor- heffing ! 3. Voeg bij voorkeur ook de kadas- trale gegevens toe. Toevoegen via ‘+’ ! Verwijderen via ’x’! My Rent demo 1 KAB_

12 Het goed is nu opgenomen !!
4. Aanduiding van alle ruimtes en delen van het gebouw voorwerp van de huur Opgelet!! 5. Vul in voorkomend geval de naam aan van een deskundige voor de plaatsbeschrijving 6. Nadat alle gegevens van het goed zijn ingevuld: 6. Klik hier 7. Klik hier Het goed is nu opgenomen !! My Rent demo 1 KAB_

13 Vul tot slot de verdere gegevens van het contract aan
My Rent demo 1 KAB_

14 1. Kies de datum van aanvang van de huur met behulp van het kalenderschermpje 2. Vink aan of het om een contract van 9 jaar of om een contract van maximum 3 jaar gaat Indien maximum 3 jaar, vul aanvullend aan: 4. Maak uw keuze 3. Vul aan 5. Vul aan My Rent demo 1 KAB_

15 6. Vul de nodige gegevens verder aan via de invulvakken of uitklapvensters (*) (**) (*) het aanvangsindexcijfer is dit van de maand voorafgaandelijk aan het afsluiten van het contract ! Zie (**) Indexatie van de huurprijs kan enkel worden uitgesloten indien u dit opneemt in de bijzondere bepalingen (zie verder) My Rent demo 1 KAB_

16 8. Waarborg? Maak uw keuze ! Max 2 maanden huur Max 3 maanden huur 9. Een bijzondere voorwaarde kan worden opgenomen Indien u bvb. wenst dat het geregistreerde huurcontract door het registratiekantoor niet aan de verhuurder moet worden bezorgd maar aan de huurder kan u dat in dit vak opnemen. My Rent demo 1 KAB_

17 Indien u de indexatie wenst uit te sluiten dient in het
vak bijzondere voorwaarden te worden opgenomen : “In afwijking van artikel 3 alinea 2 van dit contract, komen de partijen uitdrukkelijk overeen dat de indexatie is uitgesloten.” 11. Plaats en datum van ondertekening - Chercher l’écran des les démos de la version en prd My Rent demo 1 KAB_

18 Nadat alle gewenste gegevens zijn
ingevuld … My Rent demo 1 KAB_

19 … klik hier My Rent demo 1 KAB_

20 van alle ingebrachte gegevens
U krijgt een overzicht van alle ingebrachte gegevens My Rent demo 1 KAB_

21 Klik hier om het ingevulde ontwerpcontract te tonen !
U vindt hier alle contactgegevens van het bevoegde registratiekantoor Klik hier om het ingevulde ontwerpcontract te tonen ! My Rent demo 1 KAB_

22 Print het in Pdf-formaat getoonde contract af
(in zoveel exemplaren van als er partijen zijn), en maak uw keuze uit één de verdervermelde opties ! Opmerking : In deze versie van de toepassing dienen nog een aantal gegevens in het ontwerpcontract manueel geschrapt of aangevuld te worden. Gelieve het ontwerp dan ook grondig door te nemen en de manuele aanpassingen te doen! My Rent demo 1 KAB_

23 Na het ontwerpcontract volgt tevens een ontwerp
van de beginpagina en de slotpagina van de plaatsbeschrijving. Lees deze begin- en slotpagina aandachtig en volg de erin opgenomen meldingen : vul de ontbrekende gegevens aan, en voeg (ten gepasten tijde) tussen begin- en slotpagina de gedetailleerde inventaris My Rent demo 1 KAB_

24 Optie 1 : het afgeprinte contract wordt ondertekend door deze partijen
-verhuurder en huurder gaan akkoord met de inhoud van het huurcontract het afgeprinte contract wordt ondertekend door deze partijen het contract dient aangeboden te worden op het bevoegde registratiekantoor (alle contactgegevens van dit kantoor werden getoond op het overzichtsscherm) Opmerking: Ook een plaatsbeschrijving moet verplicht worden opgemaakt en bij het contract worden gevoegd (ofwel tijdens de periode dat de ruimtes onbewoond zijn, ofwel tijdens de eerste maand van bewoning), ondertekend, en geregistreerd. Zie ook de meldingen op begin- en slotpagina. Indien u uw nationaal nummer heeft toegevoegd kan u later het geregistreerde contract bekijken via MyMinfin. roep de wettelijke bijlagen op, print ze af en voeg ze bij het contract (deze bijlagen moeten niet geregistreerd worden) zie verder demo 2 : ter registratie aanbieden van huurcontract en plaatsbeschrijving 4. Kies de Bijlage 2 (afhankelijk van het gewest waarin verhuurde goed gelegen), open en print af 1. Klik hier 2. Open bijlage 1 en print af 3. Klik hier My Rent demo 1 KAB_

25 Optie 2 : -verhuurder en huurder gaan niet akkoord met de inhoud van het contract en wensen deze inhoud nu te wijzigen sluit op het scherm het pdf-formaat van het contract (x) klik op ‘vorige’ en wijzig de gewenste gegevens (gegevens van het contract) - handel na het bevestigen van de wijzigingen als in optie 1 My Rent demo 1 KAB_

26 Optie 3 : -verhuurder en huurder gaan niet akkoord met de inhoud van het contract en wensen deze inhoud later te wijzigen sluit op het scherm het pdf-formaat van het contract (x) klik op en bewaar dit (xml-)bestand met alle door u ingebrachte gegevens op uw computer voeg op het door u gewenste tijdstip de bewaarde gegevens opnieuw toe in de toepassing als volgt : indien u dit wenst kan u de gegevens nog wijzigen -handel verder als onder optie 1 (of wijzig opnieuw of bewaar opnieuw lokaal…) 3. Klik hier om het bewaarde bestand op te zoeken. Dit bestand draagt de naam: LeaseContractDeclaration.xml 1.Klik hier 2.Klik hier 4. Klik hier om het opgezochte xml-bestand toe te voegen My Rent demo 1 KAB_

27 My Rent demo 1 KAB_


Download ppt "OPMAKEN VAN EEN HUURCONTRACT"

Verwante presentaties


Ads door Google