De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DE NOTARIS EN BEMIDDELING: 10 jaar later 20 mei 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DE NOTARIS EN BEMIDDELING: 10 jaar later 20 mei 2009."— Transcript van de presentatie:

1 DE NOTARIS EN BEMIDDELING: 10 jaar later 20 mei 2009

2 Inleiding Congres in 1999 te Antwerpen –“De notaris en conflicbeheersing” “Wij doen toch al lang aan bemiddeling”

3 I. Wat is bemiddeling? Bemiddeling is – een methode om conflicten op te lossen –waarbij het de betrokkenen zelf zijn die zelf beslissen en onderhandelen met alkaar –naar een oplossing die voor beiden aanvaardbaar is –en waarbij een derde (de bemiddelaar) die meerzijdig partijdig is, de betrokkenen helpt.

4 I. Wat is bemiddeling? Vernieuwende van bemiddeling –Oplossing wordt niet opgelegd, maar door partijen zelf gevonden –Onderhandelen op basis van belangen ipv standpunten er bestaan meerdere oplossingen die tegemoet komen aan de respectievelijke belangen Win-win –Kans op naleving is groter

5 II. Stand van zaken in België Aanleiding voor de vernieuwde aandacht De wet van 21 februari 2005 –Art. 1724 tot 1737 Ger.w. –De federale bemiddelingscommissie –Realisaties

6 II. Stand van zaken in België Realisaties Tijdelijke erkenningen Definitieve erkenningen Lijst van bemiddelaars Erkenning van vormingsinstanties en vormingen Permanente vorming Gedragscode Sanctiecode

7 II. Stand van zaken in België Evaluatie Veel enthousiasme, nog te weinig praktijk Begripsverwarring Opsplitsing in 3 categoriën Het spook van de uitvoerbare kracht

8 III. De notaris-bemiddelaar Notaris maakt deel uit van Justitie: –Curatieve vs preventieve justitie De notaris kreeg een vertrouwensfunctie van de overheid –mits adviesplicht

9 III. De notaris-bemiddelaar –Notaris als officiële begeleider partijen kiezen de voor hen meest adequate oplossing, die hun volle instemming meedraagt en door hen begrepen wordt de OK is conform de wet, maar ook billijk, evenwichtig en eerlijk alle partijen beschikken over de nodige informatie niemand wordt gedwongen tot OK de akte biedt alle garanties van onbetwistbaarheid en bestendigheid

10 III. Gelijkenissen notaris en bemiddelaar BEMIDDELING –methode om conflicten op te lossen –betrokkenen zoeken oplossing –voor beiden aanvaardbaar –geholpen door een bemiddelaar (meerzijdig partijdig) NOTARIAAT –officiële begeleider (onpartijdig) –partijen kiezen meest adequate oplossing, die hun instemming meedraagt –en begrepen wordt –de OK is conform de wet, maar ook billijk, evenwichtig en eerlijk

11 III. Gelijkenissen notaris en bemiddelaar –na onderhandelingen –in aanwezigheid van een onpartijdig tsspersoon –wordt door partijen –tot een overeenkomst gekomen –die zij goedkeuren en begrijpen –en die als doel heeft het conflict/de zaak blijvend op te lossen

12 III. De verschillen notaris en bemiddelaar Wij zijn gewoon te onderhandelen –zonder veel wetenschappelijke basis geen enkele opleiding in onderhandelingstechnieken Het notariële advies is immers gericht op overeenkomst. –“De notaris bemiddelt, onderhandelt en verzoent. Lukt dit niet, dan zal hij partijen verwijzen naar hun advocaten”

13 III. Verschillen notaris-bemiddelaar Maar van zodra onderhandelingen gebeuren in een conflictuele context varen veel notarissen echt blind: Hoe met een conflict omgaan? Wat kan ik doen om het conflict in de hand te houden? Wat mag ik niet doen om het conflict te laten escaleren? Hoe behoud ik mijn onpartijdigheid?

14 III. De notaris-bemiddelaar In die conflictuele context is bemiddeling een hulpmiddel Deze techniek vereist bijzondere opleiding Bemiddeling stelt de notaris in staat het conflict beter te begrijpen en beheren

15 III. Bemiddeling als basishouding voor elke notaris Vaardigheden aangeleerd als bemiddelaar kunnen ook aangewend worden in niet conflictuele situaties Om zo beter te voldoen aan onze deontologische plichten. –bv. Partijen kiezen de voor hen meest adequate oplossing informeren ipv adviseren –bv. Onpartijdigheid perceptie van onze tussenkomsten is soms anders meerzijdige partijdigheid is een techniek

16 IV. De notaris en bemiddeling I. Het verlenen van uitvoerbare kracht II. Controle op wettelijkheid III. Controle juridische gevolgen IV. Verplichte notariële tussenkomst

17 V. Multidisciplinaire samenwerking Als de onderhandelingen te moeilijk worden, raadpleegt de notaris een bemiddelaar (of therapeut). Als de overeenkomst te moeilijk wordt, raadpleegt de bemiddelaar de notaris.

18 Dank voor uw aandacht Vincent Lesseliers Notaris en Bemiddelaar


Download ppt "DE NOTARIS EN BEMIDDELING: 10 jaar later 20 mei 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google