De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Oorzaken van de Franse Revolutie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Oorzaken van de Franse Revolutie"— Transcript van de presentatie:

1 Oorzaken van de Franse Revolutie
§3

2 Ancien Regime Autocratie Ongelijkheid en onvrijheid 3 standen

3 Grote economische problemen
Lege schatkist slechte oogst, brood werd onbetaalbaar. Lodewijk XVI moest iets verzinnen…

4 En zijn vrouw…. 'Madame Déficit‘
Wilde graag boerin spelen

5 Cahiers Voorrechten geestelijkheid 10% grond, slechts 1 % bevolking
Kerk mocht belasting heffen, hoefde zelf niet te betalen. Voorrechten adel 20% grond, 1,5% bevolking Bijna geen belasting Hoge adel belangrijke functies.

6 Klachten van boeren Meer grond Eerlijke belasting
Afschaffen verplichtingen aan adel

7 Klachten stedelijke bevolking
Werklieden Moesten hard en lang werken Loon te laag om te leven Bourgeoisie Geen belangrijke functies Betaalden veel belasting Geen vrijheid

8 Invloed van de Verlichting Verlichters wisten ideeën te verspreiden.
Slecht bestuur Hoge functies konden worden gekocht Invloed van de Verlichting Verlichters wisten ideeën te verspreiden. Verwerken in verhalen andere volken Naam niet vermelden Boek in het buitenland gedrukt Soms soepele ambtenaren

9 1789 De Bourgeoisie komt in verzet
Lodewijk XVI en zijn minister willen dat de edelen meer belasting gaan betalen. De adel protesteerde (uiteraard), zei dat de Staten-Generaal erover moest beslissen. Lodewijk XVI roept de Staten-Generaal bij een. voor het eerst sinds 1614.( 175 jaar!) Toen de vergadering bij elkaar kwam wist niemand wat de bedoeling was. De derde stand wilde niet per stand stemmen en wilden gelijkheid. (terwijl de koning alleen de financiën wilde regelen)

10 De vergadering op 5 mei.

11 Nationale vergadering
De vertegenwoordigers van de Derde stand besloten zelf een vergadering te houden. Besloten dat er een grondwet moest komen Moesten uitwijken naar een kaatsbaan Koning gaf uiteindelijk toe, maar stuurde troepen naar Parijs. De koning streed niet meer met de Adel maar de koning en de adel tegen de Derde stand.

12 De armen en de boeren steunen de Bourgeoisie
Arme Parijzenaars bestormen de Bastille uit angst voor de soldaten. De boeren raken in paniek en plunderen de landgoederen van de edelen. Adel doet afstand van voorechten Oktober 1789 bevolking trekt naar Versailles. Koning verhuist naar Parijs en keurt alles van de Nationale vergadering goed.

13 De Nationale Vergadering gaat verder met hervormen.(1789-1791)
Voorrechten Adel en Geestelijkheid verder afgeschaft. Grondbezit kerk werd afgenomen . Verklaring van de rechten van de mens en de burger. 1791 grondwet klaar De Bourgeoisie krijgt de macht in handen…

14 Strijd om de macht Bourgeoisie aangevallen door reactionairen en radicalen. De bourgeoisie leek aan de macht, maar 2 groepen waren het niet eens: -Edelen en hoge geestelijken die vonden dat de hervormingen te ver waren gegaan de reactionairen -Kleine groep onder de bourgeoisie die meer hervormingen wilden de radicalen

15 Vlucht van de koning 20 juni 1791 probeert te vluchten, dit mislukte en had 2 gevolgen: -De meeste mensen waren nu tegen de koning -Men werd bang voor een buitenlandse inval die de koning kwam helpen.

16 Vluchten in een mooie koets?

17 Frankrijk raakt in oorlog met andere landen.
Franse regering besloot zelf oorlog te beginnen. April 1972 oorlogsverklaring Oostenrijk Pruisen en Oostenrijk vallen Frankrijk binnen Frankrijk wordt een republiek Lodewijk XVI en Marie-Antoinette ter dood veroordeeld in 1793 Andere landen werden bang en vielen Frankrijk aan.

18 Radicalen aan de macht, periode van terreur.
Radicalen krijgen de meerderheid in de Nationale vergadering in 1793 door steun van de arme parijse bevolking. Ze stelden hun vijanden terecht, zo een mensen worden gedood. Periode van terreur.

19 Genocide De Vendée is dood. In uitvoering van jullie opdracht, verpletterde ik de kinderen onder de hoeven van mijn paarden en vermoordde de vrouwen die, spijtig voor hen, geen Brigands meer zullen baren. Ik heb ze allemaal afgeslacht." Verklaring van de Franse generaal François Josef Westermann aan de Franse revolutionaire autoriteiten

20 Betere organisatie en bestuur
Steun van meeste Fransen door terreur en betere organisatie bestuur en leger: -Afgevaardigden naar alle delen van Frankrijk -Invoering algemene dienstplicht -Betere organisatie, officieren moesten bekwaam zijn. Verslaan buitenlandse legers.

21 Einde terreur Robespierre wordt samen met andere radicalen worden geguillotineerd. Hiermee komt een einde aan het terreur.

22 Na deze chaos:

23 §10 Napoleon de nieuwe heerser van Frankrijk
Na de terreur grijpt bourgeoisie de macht, voelden niets voor democratie, en hadden tussen veel problemen: Oorlog met buitenlandse vijanden Dachten meer aan zichzelf dan aan frankrijk Franse adel probeerde regering omver te werpen Deze opstand werd neergeslagen onder leiding van jonge officier: Napoleon Bonaparte

24 Napoleon verbreidt ideeën Franse Revolutie.
Bekend als grote veroveraar, maar deed meer: Code Napoleon Iedereen gelijk voor de wet Mensen mochten niet gevangen genomen worden zonder rechtszaak, deze moest openbar zijn Echter: Moest niets hebben van parlement of kiesrecht, er bleef veel ongelijkheid ontstaan.

25 Napoleon komt ten val Koningen moesten niets hebben van de ideeën van de Franse Revolutie. Bevolking van Europa was in het begin blij met Napoleon, maar hij benoemde overal familieleden in belangrijke functies en liet de bevolking zware belastingen betalen. In 1814 wordt Napoleon verslagen en verbannen naar het eiland Elba.

26 Maar hij ontsnapt…. Helaas voor hem wordt hij weer snel verslagen, bij de slag bij Waterloo in Hierna wordt Napoleon gevangengezet op Sint-Helena, een Brits eiland.

27 Praalgraf in de Dôme des Invalides in Parijs

28 Wat er van de Franse Revolutie overbleef.
Bijna overal kwam de oude macht terug, maar: Code Napoleon bleef bestaan In de meeste landen kwamen grondwetten die macht kleiner maakten, er kwamen parlementen en beperkt kiesrecht.

29 Huiswerk


Download ppt "Oorzaken van de Franse Revolutie"

Verwante presentaties


Ads door Google