De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HBO Toegepaste psychologie Contactdag GGZ Kinderen en Jeugd

Verwante presentaties


Presentatie over: "HBO Toegepaste psychologie Contactdag GGZ Kinderen en Jeugd"— Transcript van de presentatie:

1 HBO Toegepaste psychologie Contactdag GGZ Kinderen en Jeugd
Drs. Yèrma van Egeraat Psycholoog NIP

2 Programma Kennismaking Competenties Gespreksvaardigheden
Anamnesegesprek: Uitvoeren Observeren Rapporteren Psychologische test

3 Gespreksvaardigheden
Twee niveaus van communicatie inhoudsniveau procesniveau

4 Inhoudsniveau vooral in eerste fase hulpverlening → intake
verbale aspect speelt grote rol bij informatie verzamelen

5 Let op non-verbaal gedrag!
Procesniveau betekenis voor de cliënt ervaringen gevoelens Let op non-verbaal gedrag!

6 Vaardigheden procesniveau
opbouwen van contact → rapport inlevingsvermogen aandacht open instelling

7 Non-verbaal gedrag gezichtsuitdrukking (echtheid!) oogcontact gebaren
houding en positie

8 Observeren eerste indruk waarnemen
maar daar niet krampachtig aan vast houden!

9 Volgen en leiden van het gesprek
afwisselend volgen en leiden aansluiten bij de cliënt inleven in verhaal cliënt → niet interpreteren! kleine (verbale) aanmoedigingen geven cliënt terugleiden naar relevante informatie stiltes hanteren

10 Reflecteren van gevoel
bewustwording beleving van het probleem confrontatie met gevoel HOE? ↓ geen letterlijke herhaling kort en kernachtig stem omhoog laten gaan aan het eind

11 Herkaderen van informatie
verduidelijken van informatie ruimte creëren om verder te gaan betekenis ‘iets’ veranderen referentiekader cliënt verruimen

12 Vaardigheden inhoudsniveau
Vragen stellen open vragen gesloten vragen probleem verhelderen hardop denken parafraseren en samenvatten reflecteren van gevoel

13 Overkoepelende vaardigheden
Doel → ordening aanbrengen metapositie terugkoppelen naar doelen → probleemverheldering

14 Begin van een gesprek op gemak stellen
gespreksonderwerp en doel aangeven eigen rol duidelijk maken

15 Algemene anamnese Gehele ontwikkeling kind persoonsgegevens
ontwikkeling: eerste levensjaren, individueel, sociaal, emotioneel, motoriek, taal medische voorgeschiedenis schoolgegevens gezins- en familie achtergrond

16 Specifieke anamnese Specifieke gegevens
Klachtengedrag: wanneer wel, wanneer niet? Welke actie is al ondernomen? → Resultaat? Welke verwachtingen over diagnostisch onderzoek en behandeling?

17 Wat gaan we doen? Rollenspel Hulpverlener ‘Ouder(s)’ Observator
Rapporteur

18 Hulpverlener de leiding nemen en houden in het gesprek
cliënt op gemak stellen aandachtige houding goede afwisseling van vragen verschillende gesprekstechnieken kunnen toepassen

19 Observator objectieve termen hanteren subjectief oordeel vermijden
gedragskenmerken beschrijven interacties beschrijven verbaal en non-verbaal gedrag beschrijven samenvatten conclusies trekken

20 Rapporteur vlot en helder verslag schrijven goed leesbare schrijfstijl
objectieve waarnemingen noteren subjectieve waarnemingen vermijden relevante en irrelevante punten kunnen onderscheiden correct taalgebruik (spelling, zinsbouw)

21 Psychologische test: WISC-III-NL
Wechsler Intelligence Scale for Children - III Doel: bepalen algemene intelligentie Doelgroep: kinderen van 6 t/m 16 jaar Bestaat uit: 13 subtests verbale subtests performale (= niet-verbale) subtests (worden afwisselend aangeboden om aandacht zo goed mogelijk vast te houden)

22 13 Subtests WISC-III-NL Onvolledige tekeningen Informatie Substitutie
Overeenkomsten Plaatjes ordenen Rekenen Blokpatronen

23 13 Subtests WISC-III-NL Woordkennis Figuren Leggen Begrijpen
Symbolen Vergelijken Cijferreeksen Doolhoven

24 Normering Normen: gebaseerd op representatieve steekproef van 1239 kinderen uit Vlaanderen en Nederland voor het gehele Nederlandse taalgebied

25 Afname individueel (observatie!) pen- en papiermethode
computerprogramma STM afnameduur: 75 minuten

26 Scoring Leidt tot drie IQ scores en drie factorscores Verbaal IQ
Performaal IQ Totaal IQ Verbaal begrip Perceptuele Organisatie Verwerkingssnelheid


Download ppt "HBO Toegepaste psychologie Contactdag GGZ Kinderen en Jeugd"

Verwante presentaties


Ads door Google