De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

E-merge, Kennis die samenwerkt

Verwante presentaties


Presentatie over: "E-merge, Kennis die samenwerkt"— Transcript van de presentatie:

1 E-merge, Kennis die samenwerkt
C.G. Huizer & J.P. van Staalduinen

2 E-merge, Kennis die samenwerkt
Inhoud E-merge, Kennis die samenwerkt C.G. Huizer Programmaleider Technische Infrastructuur J.P. van Staalduinen Projectmedewerker E-learning

3 Inleiding - E-merge consortium

4 Consortium - Doel en Aanpak
Ondersteunen van innovaties in het onderwijs, waardoor de student regisseur wordt van zijn eigen leerproces Aanpak Concrete projecten, dichtbij de onderwijspraktijk, aanhaken bij lopende initiatieven Samenhang Onderwijs en Techniek Gebruik van elkaars expertise en sterktes Dit moet leiden tot Gezamenlijke capaciteitsopbouw en daarmee het vergroten van de innovatieve kracht Synergie Kwaliteitswinst Efficiency voordelen

5 Consortium - Organisatie
Bestuur E-merge Voorzitter Planning & Control Onderwijskundig en Technisch Adviseur Stuurgroep E-merge Onderwijskundig en Technisch Adviseur Secretaris Communicatie Adviseur Programmaleider Onderwijskundige samenwerking Programmaleider Technische Infrastructuur Projectleider Projectleider Projectleider Projectleider Projectleider Projectleider

6 Projecten - Onderwijskundig

7 Projecten - Technisch

8 Projecten - Labomgeving (1)

9 Projecten - Labomgeving (2)

10 Projecten - Aanvullende
Communicatieplan Evaluatie (kwalitatieve meting) Strategievorming In kaart brengen van de vraagzijde Studentenconferentie Opleidingsdirecteuren

11 Resultaten (1) Beter beeld voorwaarden voor samenwerking
Afspraken en procedures Communicatie Beter beeld op van elkaar profiteren via een consortium Via het consortium Ontwikkelprojecten, bijhouden nieuwste ontwikkelingen, betekenis voor de instellingen Via de instellingen Aanreiken ideeën projecten, meewerken bij uitwerken opzet projecten, zorgen voor betrokkenheid medewerkers, resultaten gebruiken

12 Resultaten (2) Verkleinen risico’s softwarekeuze
Effectievere inzet software in het onderwijs Meer gemeenschappelijkheid toepassingen ICTO LCMS, e-portfolio, e-toetsen breder en deskundiger aangepakt Ruimte voor experimenten Noodzakelijke basisinformatie voor uitvoerders beschikbaar

13 Resultaten (3) Instellingen kunnen besluit softwarekeuze rustiger in de tijd maken Betere (onderhandelings)partner voor bedrijfsleven Beter op de hoogte van softwareontwikkelingen Ruimte voor beïnvloeden uitbouw software Inzet deskundigen uit meerdere instellingen: objectiever oordeel over software en gebruik

14 Resultaten (4) - Producten
Laboratoriumomgeving met 300 gebruikers Gezamenlijke wensenlijst t.a.v. uitbreidingen (Building Blocks) Bèta-test Blackboard Content System Overzicht (on)mogelijkheden van huidige LCMS producten Model voor kwalitatief meten van meerwaarde ICTO Waardevolle nieuwe samenwerkingsverbanden Selectie van e-portfolio producten + uitgebreide pilots Beveiliging en benchmarking Afstemming en gemeenschappelijke visie-ontwikkeling Rapporten en publicaties

15 Lessons Learned (1) Lange opstartperiode Businessplan geeft richting
Innovatie is risico; laag op de agenda - geld hoog Beschikbaarheid projectleiders Communicatie van groot belang; doelgroep niet altijd te bereiken Aansluiten bij de eisen van studenten

16 Lessons Learned (2) Samenwerken is soms lastig, maar loont
Goede mensen zijn meestal zeer druk bezet Specialistische kennis is beperkt aanwezig Projectmatig werken wordt niet overal gepraktiseerd Samenwerken is soms lastig, maar loont

17 Toekomst (1) - Visie Studenten
Standaardisatie van metadata Inzicht in hoe ICT meerwaarde vormt voor het onderwijs Learning on demand Hoge mate van toegang Uniforme GUI Bijscholen van studenten en docenten De structuur voor elke HBO en WO instelling hetzelfde Betere (hardware) faciliteiten Meer aandacht voor sociale kant virtuele communicatie Meer aandacht voor gezondheidsissues

18 Toekomst (2)

19 Toekomst (3) - Opmerkingen
Levensvatbaarheid op lange termijn onduidelijk. Mogelijk obstakel: E-merge is geen samenwerkingsverband van instellingen die gezamenlijk een probleem willen oplossen. Unieke kenmerken: Onderlinge samenwerking van verschillende onderwijsinstellingen. Openstellen van eigen onderwijsinstellingen voor consortiumpartners. Levensvatbaarheid: Belangrijk gevonden te worden. Niet genoeg om projecten te stimuleren. Mate van gedeelde behoefte is nodig.

20 Toekomst (4) - Vervolg Samenwerking is in principe voor lange duur (2012) In najaar 2004 wordt bepaald op welke wijze wordt verder gegaan Samenwerking met Apollo Gezamenlijke initiatieven met E-merge partners

21 C.G. Huizer Dienst Technische Ondersteuning Systemen voor Onderwijs en Onderzoek Technische Universiteit Delft Mail: Telefoon: J.P. van Staalduinen Dienst Technische Ondersteuning Systemen voor Onderwijs en Onderzoek Technische Universiteit Delft Mail: Telefoon:

22 Discussie Wie moeten binnen de instellingen de innovatie trekken (onderwijskundigen, docenten ICT’ers)? Zal de techniek de innovatie leiden en nieuwe vormen van onderwijs forceren? Op welke wijze kunnen ICT en onderwijs elkaar het beste aanvullen, welke organisatievorm is daarbij succesvol? Zullen de niet te beïnvloeden trends meerdere instellingen tot samenwerking noodzaken?


Download ppt "E-merge, Kennis die samenwerkt"

Verwante presentaties


Ads door Google