De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Www.kennisnet.nl Naam van de Auteur 7 januari 2008 Relatiedag 2008 Het nieuwe Kennisnet Frans Schouwenburg en Magda Bruin 23 januari 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Www.kennisnet.nl Naam van de Auteur 7 januari 2008 Relatiedag 2008 Het nieuwe Kennisnet Frans Schouwenburg en Magda Bruin 23 januari 2008."— Transcript van de presentatie:

1 www.kennisnet.nl Naam van de Auteur 7 januari 2008 Relatiedag 2008 Het nieuwe Kennisnet Frans Schouwenburg en Magda Bruin 23 januari 2008

2 ‘OCW herijking’ aanleiding voor: Heroriëntatie ( relevante ontwikkelingen ) Herpositionering ( betekenis voor ons ) Herinrichting ( invulling )

3 1999

4 2000

5

6 2002

7 2003

8 2005

9

10 2007

11 2008

12 Herinrichting, functionele wensen Eenduidige ingang voor gehele organisatie (één loket) Vergroting innovatief vermogen Versterking projectmatig werken Flexibeler aansluiting producten en diensten op wensen onderwijsveld Dienstverlening meer inrichten naar generieke voorzieningen

13 12

14

15

16

17 16

18 Thema’s 2008 Professionalisering van docent en management Flexibele organisatie Beschikbaar en (her)bruikbaar lesmateriaal 17

19 Reageren op ontwikkelingen in onze omgeving Maatschappelijk informatie democratiseert en wordt toegankelijker groeiend besef dat kennis delen rendeert globalisering in een regionaal perspctief Politiek/bestuurlijk Sturen op kwaliteit Ict-ontwikkelingen gebruiksvriendelijk internet potentieel van nichemarkten door zoekmogelijkheden 18

20 Omgeving vraagt om flexibele school Onderwijs vraag naar verantwoording groeiende maatschappelijke opdracht betrokkenheid ouders naast afnemer ook aanbieder van leermiddelen voortijdig schoolverlaters, gedragsproblemen, geringe motivatie 19

21 Koppeling aan lange termijn missie Faciliteren en ondersteunen van iedere onderwijsinstelling die het leren wil vernieuwen met ict Faciliteren en ondersteunen van ongelimiteerde toegang tot leren door het bieden van bouwstenen voor het individu om het eigen leren te ondersteunen. 20

22 Rollen 21

23 Vraaggericht 22

24 Primair Onderwijs Digitale speel- en leeromgeving voor kinderen Professionalisering (aankomend) leerkracht Mediawijsheid Ambassadeursprogramma Salons Systematiek voor classificatie van leerdoelen Stimuleren beschikbaarheid en inzetbaarheid materialen Via: leerkracht, pabostudent, begeleidingsdienst, samenwerkingsverband, schoolleiding en bestuur 23

25 Voortgezet Onderwijs Ambassadeursprogramma Mediawijsheid Uitbreiding gebruik standaarden (learning design) Visieontwikkeling schoolleiding en bestuur Via: docent, lerostudent, lpc, samenwerkingsverband, schoolleiding en bestuur 24

26 Middelbaar beroepsonderwijs Docenten inspireren, trainen en van tools voorzien Masterclasses en expertisenetwerk Kennisuitwisselingsprogramma’s Stroomlijnen informatieuitwisseling (vb Electronisch Leerdossier) Met checklists en onderzoek verbeteren van uitwisselbaarheid Ondersteuning inrichters van infrastructuur 25

27 Strategie en Innovatie Mediawijsheid ICT-bijdrage aan lerarentekort Verbetering gegevensuitwisseling Innovatieagenda: technische innovaties koppelen aan actuele onderwijsvraagstukken Ruimte voor experimenten en proefopstellingen Internationalisering 26


Download ppt "Www.kennisnet.nl Naam van de Auteur 7 januari 2008 Relatiedag 2008 Het nieuwe Kennisnet Frans Schouwenburg en Magda Bruin 23 januari 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google