De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijeenkomst contactpersonennetwerk 25 november 2008

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijeenkomst contactpersonennetwerk 25 november 2008"— Transcript van de presentatie:

1 Bijeenkomst contactpersonennetwerk 25 november 2008
NAH Zuid-Oostbrabant Bijeenkomst contactpersonennetwerk 25 november 2008

2 Korte Terugblik Eind 1995 start gemaakt met Babants NAH project.
1997 ondertekening convenant met als doelstelling “betere coördinatie en samenwerking tussen betrokken voorzieningen en hulpverleners die een rol vervullen bij de behandeling en zorg voor mensen met NAH in Noord-Brabant.”

3 Vervolg terugblik Provinciale klankbordgroep NAH met daarin de voorzitters van de provinciale hersenletselteams. Koers uitgezet: Zichtbaar en bespreekbaar gemaakt welke schakel in de keten van de NAH getroffene en zijn omgeving vanaf de acute fase tot de chronische fase, goed verbonden dienen te zijn.

4 Regionale sturing en samenwerking
Elke regio eigen ontwikkeltraject. In Zuidoost,- Midden en (ten dele) Noordoost-Brabant is er sprake van een stuurgroep, een projectgroep en contactpersonennetwerk.

5 Ontwikkelen en implementeren
Voorheen vooral pionieren en missioneren Nu ontwikkelen en implementeren. 16 februari 2006 wordt het eerste convenant getekend om samenwerkingsverband te formaliseren.

6 Convenant 16 februari 2006 Revalidatiecentrum Blixembosch Zuidzorg
Catharinaziekenhuis MEE Zuidoost-Brabant Triocen De Zorgboog SVVE de Archipel Stichting Z (voorheen BOZ)

7 Aanvullend convenant op 22 maart 2007
GGZ Oost Brabant MMC M&P groep Valkenhof De Sterren Vitalis Zorggroep St. Anna Zorggroep Bronlaak Heimdaal ORO Elkerliek ziekenhuis

8 Convenantpartners GGZ Oost Brabant SVVE de Archipel
MMC Locatie Veldhoven MEE Zuidoost Brabant De Plaatse/Meare SWZ Valkenhof Zuidzorg Vitalis Woonzorggroep Blixembosch St. Anna Zorggroep Catharina ziekenhuis Elkerliek Ziekenhuis De Zorgboog Savant, organisatie voor zorg GGzE Bronslaak Heimdal ORO

9 Organigram Bestuurdersoverleg breed Kerngroep bestuurders
Kerngroep projectgroep Projectgroep breed HLT Café Brein Mantelzorg projecten

10 Kerngroep bestuurders
Dhr. V. Buitendijk (Vz) Blixembosch Dhr. T. Muurling SVVE de Archipel Dhr. L. Middelhoff Mee Zuidoost-Brabant SWZ Dhr. C. Verouden Zuidzorg Dhr. R. Schipper Catharina ziekenhuis Mw. W. Asseldonk De Zorgboog Mw. M. Vossen GGzE

11 Kerngroep projectgroep
Mw. I. Brinksma (Vz) SVVE de Archipel Mw. M. Bots Triocen Mw. M. Debets Stichting Z Dhr. W. v. Boerdonk De Zorgboog Mw. M. Verbakel Zuidzorg Mw. J. v.d. Tillaart MEE Zuidoost Brabant Dhr. S. Roufs GGzE Mw. T. v.d. Laar Catharina ziekenhuis Mw. M. Enning Ketencoördinator

12 Taken kerngroep projectgroep
Coördinatie functie Uitwerken zorgprogramma NAH Werkgroepen samenstellen. “Linking pin” naar de verschillende werkgroepen.

13 Projectgroep breed Leden kerngroep projectgroep en
Dhr. H. Houben St. Anna Zorggroep Mw. N. Kolsteren Valkenhof Dhr. O. Kee Elkerliek ziekenhuis Dhr. J. Geurts GGZ Oost Brabant Dhr. H. Koot MMC Mw. F. Bolkensteijn Lunetzorg Dhr. K. v. Gelder Vitalis Woonzorggroep Dhr. G. Bakermans Savant Dhr. Benjamin Bronlaak Heimdal

14 Quick Scan In opdracht van NAH Zuidoost-Brabant onderzoek verricht naar de stand van zaken in de NAH zorg in de eerste helft van 2006.

15 Doelstelling Nulmeting Opstellen verbeterplan n.a.v. nulmeting

16 Toelichting Quickscan
Uitkomsten interviews over de stand van zaken NAH zorg in de regio. Daaruit voortvloeiende verbeteringen

17 Projecten n.a.v. quickscan
Verspreiding CVA-zorgketen in de chronische fase Deskundigheidsbevordering NAH Ontwikkeling NAH zorgketen Vergroting bekendheid van Meldpunt Hersenletselteam.

18 Meldpunt en het Hersenletstelteam
één provinciale voordeur Werkwijze Meldpunt Informatiefolder Vragen via receptie Zet

19 Ontwikkelingen regionaal en provinciaal
Het samenvoegen van provinciale klankbordgroep en stuurgroep tot provinciaal overleg NAH –netwerk.


Download ppt "Bijeenkomst contactpersonennetwerk 25 november 2008"

Verwante presentaties


Ads door Google