De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

RAAD VAN KERKEN NEDERLAND

Verwante presentaties


Presentatie over: "RAAD VAN KERKEN NEDERLAND"— Transcript van de presentatie:

1 RAAD VAN KERKEN NEDERLAND
NIEUWE KRACHTEN MET KERK EN STAGE MEI 2014 MET DANK AAN

2 Voedsel inzamelen voor de Voedselbank

3 Jongeren doen vrijwilligerswerk in de kerk

4 Jong en oud ontmoeten elkaar

5 De opbrengst van de inzet van MaS-jongeren als vrijwilliger
Jongeren leren nieuwe vaardigheden, andere mensen en groepen kennen en leren iets te doen voor de samenleving. Wat leren wij van de jongeren? Haal het Maximale uit de MaS!

6 Assisteren op een spelmiddag voor kinderen in de buurt

7 Programma Voor de pauze
13.00 uur Opening door de dagvoorzitter Klaas van der Kamp, algemeen-secretaris Raad van Kerken Nederland 13.10 uur Officiële presentatie themanummer Kerk en Stage 13.15 uur Diaconaal leren. Prof. Dr. Herman Noordegraaf, bijzonder hoogleraar en docent diaconie aan de PThU 13.40 uur Bereiken van jongeren. Corjan Matsinger, teammanager afdeling Kerk, Youth for Christ Nederland 14.00 uur Uit de praktijk. Elianne Schultz, coördinator maatschappelijke stage, Protestants Jeugdwerk Amsterdam 14.20 uur Ronde tafelgesprek met de inleiders 14.50 uur Pauze

8 Programma Na de pauze 15.15 uur Workshops met Nieuwe Krachten
workshop 1 Nieuwe Krachten voor de oecumene met Jac van Oppen en Kristel van der Loop, bisdom Den Bosch. workshop 2 Nieuwe Krachten voor Beleid met Ronald Hetem, Movisie. workshop 3 Nieuwe Krachten voor het diaconaat, jongeren als changemakers, met Jakob Stolk, lokaal jeugdwerker JOP en trainer en Hanneke van den Biggelaar, projectleider Togetthere with a group, Jessica van de Belt en Pieter ten Broeke. 16.15 uur Korte terugkoppeling en afsluiting 16.30 uur U kunt nog even napraten tijdens de Netwerkborrel 17.00 uur Einde

9 Laat scholieren helpen bij de rommelmarkt

10 MaS vanaf 2014 niet meer verplicht
Echter de MaS gaat door! Jaarlijks zoeken scholieren een leuke stageplek. Criteria MaS op je diploma: 30 uur stage + stageovereenkomst

11 Presentatie van de kerken op de stagemarkt in Weesp

12 Workshop 1: Nieuwe Krachten voor de Oecumene
In de oecumene zijn we altijd op zoek naar nieuwe methoden, nieuwe werkwijzen, nieuwe contacten. Wat is nu daadwerkelijk de kern en de kracht van oecumene? Jac van Oppen vertelt hierover en Kristel van der Loop geeft u praktische handvaten hoe u daadwerkelijk interkerkelijk aan de slag kunt gaan met jongeren en diaconie. Vervolgens is er tijd om uw eigen ideeën aan de orde te brengen en hierover met elkaar in gesprek te gaan. Uiteraard is er gelegenheid om vragen te stellen.  Jac van Oppen, medewerker kerkopbouw bisdom Den Bosch Kristel van der Loop, projectmedewerker Jongeren en Diaconie bisdom Den Bosch (werkgebied: M25, DiaconAction en maatschappelijke stage)

13 Workshop 2: Nieuwe Krachten voor Beleid De toekomst van MaS in en rond de kerken
Een goede samenwerking tussen organisaties en scholen is belangrijk. Een goede voorwaarde daarvoor is dat organisaties een heldere visie hebben op de maatschappelijke stage en weten hoe ze leerlingen inzetten en welke opbrengst ze verwachten. Tijdens de workshop zullen we hierop ingaan. Daarbij kijken we ook naar de maatschappelijke ontwikkelingen zoals de participatiesamenleving en het belang van maatschappelijke stage hiervoor. De deelnemers aan deze workshop krijgen inzicht de meerwaarden van de maatschappelijke stage voor de eigen organisatie en handvatten over hoe de maatschappelijke stage binnen de eigen organisaties vorm gegeven kan worden. Ronald Hetem, adviseur Movisie, afdeling Participatie en Actief Burgerschap

14 Workshop 3: Nieuwe Krachten voor diaconaat Jongeren als changemakers
Tijdens deze workshop gaat u een eigentijdse maatschappelijke stage vacature bedenken, waar de jongeren hun ‘stoel voor omdraaien’ om stage bij u te komen lopen. Jakob Stolk, Lokale Jeugdwerker en trainer JOP Hanneke van den Biggelaar, projectleider Togetthere with a group Jessica van de Belt, jongere Pieter ten Broeke, jongere

15 Bakken voor een gezellige High Tea in Westerheem Heemskerk

16 10 redenen voor meedoen aan MaS (I)
1 Onze vrijwilligersgroep en kerkelijke gemeenschap vergrijst. 2 In ons beleidsplan staat dat we meer jongeren willen bereiken en betrekken. 3 Maatschappelijke stage is een manier om met jongeren in contact te komen. 4 Op een aantal momenten in het jaar hebben we - een korte tijd - veel vrijwilligers nodig. 5 Wij willen ook aan jongeren graag laten zien wat de kerk doet.

17 10 redenen voor meedoen aan MaS (II)
6 Jongeren kunnen van ons leren, en wij kunnen van de jongeren leren. 7 Het is leuk om nieuwe gezichten te zien. 8 Door het betrekken van jongeren kunnen we weer andere jongeren bereiken. 9 Het is positief voor het imago van de kerk en het vrijwilligerswerk. 10 Misschien blijven ze als vrijwilliger of komen ze later nog een keer terug.

18 Een muzikaal optreden verzorgen voor ouderen
Optreden is leuk voor jezelf en voor anderen, altijd en overal

19 Helpen in de tuin 19

20 Voor info en vragen over Kerk en Stage

21 SUCCES


Download ppt "RAAD VAN KERKEN NEDERLAND"

Verwante presentaties


Ads door Google