De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Marit van Albada Máxima Medisch Centrum Oncologisch/ trombose centrum

Verwante presentaties


Presentatie over: "Marit van Albada Máxima Medisch Centrum Oncologisch/ trombose centrum"— Transcript van de presentatie:

1 Marit van Albada Máxima Medisch Centrum Oncologisch/ trombose centrum
Trial Coördinator/ Research Verpleegkundige

2 Monitoring een must voor iedere trial

3 Inhoud presentatie PROPATRIA studie Casus uit de praktijk
Monitoring Investigator Initiated onderzoek in niet Academische Ziekenhuizen Monitoring plan

4 Samenvatting PROPATRIA UMC-U
2008 onverwachts negatieve uitkomsten wereldkundig Meer proefpersonen overleden na toediening probiotica mengsel 24/152 versus 9/144 Aanleiding onderzoek naar de opzet/toetsing/uitvoering

5 CENTRALE VRAAG In hoeverre was deze studie opgezet/getoetst en uitgevoerd volgens de geldende regelgeving en best practices Eindverantwoordelijke voor de opzet en uitvoering Raad van Bestuur UMC Utrecht Opdracht gever heeft niet voldaan aan alle verantwoordelijkheden die de WMO aan hem oplegt

6 CONCLUSIES Opzet studie/toetsing en uitvoering te kort geschoten
Veiligheid proefpersonen onvoldoende Ongewenst voorvallen niet goed gemeld beoordeeld en gerapporteerd Meldformulier/ meldprocedure onverwachte ernstige voorvallen niet opgesteld best practices Monitoring slechts beperkte mate Uitvoerende onderzoekers onvoldoende kennis wet en regelgeving en bestaande best practices

7 2009 Aanbeveling naar alle ziekenhuizen
Wettelijke verantwoordelijkheden investigator initiated onderzoek opdrachtgever( Raad van Bestuur)/onderzoeker Goede opzet en uitvoering onderzoek Certificering onderzoekers Goede infra structuur onderzoek Proefpersonen verzekering Instellen van onafhankelijke Data Safety Monitoring Board met name investigator initiated onderzoek veiligheidscommissie veiligheid proefpersonen monitoren

8

9

10 Investigator-initiated onderzoek
Alleen thematisch toezicht inspecteur volks gezondheid Investigator-initiated onderzoek

11 Problemen in onderzoek
De instelling/arts/onderzoeksgroep is bedenker en uitvoerder Belangenverstrengeling? Bias in onderzoek door onvoldoende borging van kwaliteit en kennis van wet en regelgeving Mogelijk niet valide onderzoek,bescherming proefpersoon in gevaar

12 MONITORING NIET ACADEMISCHE ZIEKENHUIZEN
Voor niet geneesmiddelen onderzoek, monitoring wettelijk niet verplicht In het MMC zijn hiervoor geen richtlijnen Raad van bestuur is hier verantwoordelijk voor Mate van monitoring af stemmen ingeschatte risico`s van de studie/ kwaliteitsborging in mensgebonden onderzoek Vanaf 1 januari zijn indieners van investigator initiated onderzoek verplicht ernstige bijwerkingen en voorvallen ( susar`s en sae`s) voor de METC te melden via ToetsingOnline SAE voor elk onderzoek

13 Doel van monitoring Controle of de rechten en het welzijn van de proefpersonen beschermd worden Kwaliteitscontrole op de uitvoering van het onderzoek als volgens de geldende wet- en regelgeving Controle of de studiegegevens juist en herleidbaar zijn Onderzoek zo goed mogelijk wordt uitgevoerd

14 Kwaliteitscontrole van:
Informed Consent In en exclusie Protocol naleving Verslaglegging ( juist,verifieerbaar) Datamanagement Investigator File GCP

15 Monitoring plan niet gesponsord onderzoek conform GCP ( 5.1.8.3)
Frequentie monitoring Pre initiatie/Initiatie/Close out Source Data Verification 100% juist IC 100% in en exclusie 100% SAE 10% van de proefpersonen gecontroleerd gemiste SAE Uitval persentage Inclusiesnelheid Controle Investigator file Studie team gecertificeerd Terug rapportage


Download ppt "Marit van Albada Máxima Medisch Centrum Oncologisch/ trombose centrum"

Verwante presentaties


Ads door Google