De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gewoon opvoeden? Verbeter de wereld! en begin bij de opvoeding.... De Vreedzame Wijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gewoon opvoeden? Verbeter de wereld! en begin bij de opvoeding.... De Vreedzame Wijk."— Transcript van de presentatie:

1 gewoon opvoeden? Verbeter de wereld! en begin bij de opvoeding.... De Vreedzame Wijk

2 kind vrije tijd thuisschoolstraat

3 Wat doet de school met haar pedagogische opdracht? school

4 Van Dale: pedagogiek is de leer van de opvoeding.. Opvoeding bewust onderdeel van het onderwijs

5 Februari 2006: verplicht aanbod burgerschap in het onderwijs opgenomen in het toezichtskader onderwijsinspectie

6 De Vreedzame School Sociale competentie en actief burgerschap in het basisonderwijs De Vreedzame School

7 Doelen van De Vreedzame School school als oefenplaats voor democratisch burgerschap open staan voor verschillen gezamenlijk besluiten nemen verantwoordelijk- heid voor de gemeenschap conflicten oplossen De Vreedzame School: democratie moet je leren!

8 Essentie: kinderen krijgen een stem leren die op een verantwoorde manier gebruiken voelen zich gehoord en gezien krijgen meer verantwoordelijkheid leren vaardigheden: conflictoplossing, samen overleggen, en besluiten nemen gaan positief en zorgzaam met elkaar om op ‘vreedzame’ scholen helpen opgeleide mediatoren uit de groepen 7 en 8 conflicten constructief op te lossen De Vreedzame School

9 De VreedzameWijk

10 School en ouders Positieve benadering; geen problematisering Structureel oudercontact op drie manieren: Geïnformeerd Verdieping (workshops, training) Actief (bijdrage ouders aan de gemeenschap) De Vreedzame School De Vreedzame Wijk

11

12 ‘it takes a village to raise a child’ De Vreedzame School De Vreedzame Wijk

13 kind vrije tijd thuisschoolstraat

14 De Vreedzame Wijk De Vreedzame School De Vreedzame Wijk

15 Verbinden van de leefwerelden van de kinderen door: Organisaties (professionals) en andere volwassenen toe te rusten met kennis en vaardigheden zodat zij ‘dragers’ kunnen zijn van het op school aangebodene en kinderen kunnen uitnodigen en begeleiden deze vaardigheden in andere contexten toe te passen. Allemaal opvoeders… De Vreedzame Wijk

16 Intentieverklaring Wij gaan samen werken aan een Vreedzame Wijk NoordWest

17 Wijkmediatoren mediatoren van groep 8 krijgen een opleiding wijkgericht werken De Vreedzame Wijk

18

19 Van Vreedzame Wijk naar Vreedzame Stad De Vreedzame Wijk

20

21

22

23

24 Activiteiten: Commitment op managementniveau partners Stuurgroepen in organisaties Training medewerkers kinderopvang, wijkwelzijnsinstelling, speeltuinen, kinderboerderijen, maatschappelijk werkers, aanbieders verlengde schooldag, sportclubs, etc. Opleiden interne trainers Wijkmanifest en bijdrage aan de buurt van alle scholen Training wijkmediatoren Vreedzame Kinderraad De Vreedzame School De Vreedzame Wijk


Download ppt "Gewoon opvoeden? Verbeter de wereld! en begin bij de opvoeding.... De Vreedzame Wijk."

Verwante presentaties


Ads door Google