De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inhoudelijke samenwerking “……..Palet Vliedberg”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inhoudelijke samenwerking “……..Palet Vliedberg”"— Transcript van de presentatie:

1

2 Inhoudelijke samenwerking “……..Palet Vliedberg”
Samenwerking kernpartners

3 Start: Intentieverklaring Stichting Sphinx en basisschool ‘t Palet in 1999/2000

4 Bestaande samenwerking
Projectgroep Vliedberg Werkvloeroverleg Netwerk Jeugdhulpverlening Jongerenwerk (Leefstijl) Peuterspeelzaal Huisvesting BSO “Kids en Co” in “ ‘t Palet”

5 Van eigen initiatief naar………
Regievoering door verantwoordelijke overheid Opzet organisatiemodel Instellen “werkgroepen” Professionele ondersteuning

6 Beleidsgroep Brede School Palet Vliedberg
Samenstelling: -Mikz: BSO: Kids en Co KDV: Belle Fleur -Stichting PSZ Heusden:PSZ Beertje Boog -Stichting Scala:Basisschool ‘t Palet -AMW Juvans -Stichting Sphinx: *wijkwinkel *buurthuis *jongerenwerk *soc.cult.werk

7 Professionele ondersteuning
Zet, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling voor Noord-Brabant: Yurda Atas Marisca Boer

8 Eerste stap Uitgangspunt: visie van elke afzonderlijke instelling
Samenvoegen tot één visie Gezamenlijk gedragen visie

9 Tweede stap Van visie naar doelstellingen:
De partners in de brede school hebben een gezamenlijk inhoudelijk beheer en een integraal aanbod van activiteiten gerealiseerd. Er is een doorgaande lijn 0-14 jaar tussen kinderopvang, peuterspeelzaal, basisonderwijs, voortgezet onderwijs en jongerenwerk. De leefwereld en leefstijl van jongeren in de vrije tijd in de buurt of wijk is in beeld gebracht en op basis daarvan zijn buitenschoolse activiteiten gerealiseerd. De samenwerking met de bibliotheek is uitgewerkt. De samenwerkingspartners in de “buitenschil” zijn in beeld gebracht.

10 Tweede stap 6. Er zijn dagarrangementen.
7. Er zijn activiteiten om de ouderbetrokkenheid te bevorderen en in stand te houden. 8. De partners in de Brede School hebben een overzicht gemaakt van de manieren waarop zij de bewoners betrekken bij de Brede School. 9. Bijdrage leveren aan het Centrum voor Jeugd en Gezin in de kern Vlijmen. 10. Het verbeteren van de sociale cohesie in de wijk door het creëren van een laag-drempelig sociaal-maatschappelijke Brede School met Buurthuis en Wijkwinkel

11 Derde stap Van doelstellingen naar plannen van activiteiten
Voorbeelden: A: Doelstelling 2: Er is een doorgaande lijn 0-14 jaar tussen Kinderopvang, Peuterspeelzaal, basisonderwijs, voortgezet onderwijs en jongerenwerk Inventariseren wat er al is, wat efficiënter kan, wat ontbreekt. Ontwikkelen signalering/doorgaande lijn basisschool en Kinderopvang. Ontwikkelen ‘warme terugkoppeling’ primair onderwijs  voortgezet onderwijs. Formaliseren van signalering/overdracht basisonderwijs , voortgezet onderwijs  Jongerenwerk. Formaliseren van signalering/overdracht basisonderwijs  school maatschappelijk werk. Ontwikkelen c.q. formaliseren signalering/overdracht consultatiebureau jeugdgezondheidszorg  Kinderopvang  Peuterspeelzaal ………..

12 Derde stap Van doelstellingen naar plannen van activiteiten
Voorbeelden: B: Doelstelling 10: Het verbeteren van de sociale cohesie in de wijk door het creëren van een laag-drempelig sociaal-maatschappelijke Brede School, waarin Buurthuis en Wijkwinkel De Wijkwinkel - huidige situatie - nieuwe situatie 2. Buurthuis “de Mand”

13 Vierde stap Van geformuleerde activiteiten naar uitvoering:
- oprichten activiteitenraad - elke kernpartner vertegenwoordigd - toevoegingen: * dienstencentrum “de Berg” * Cello * Klankbordgroep * Voetiusschool

14 Inventarisatie buitenschilpartners
Cello De Aleph Halt Oost-Brabant Harmonie de Eendracht Hockeyclub Vlijmen Huisartsenpaktijk Amaru JNW/Stichting Kinderboerderijen Heusden LTC De Hoge Heide

15 Inventarisatie buitenschilpartners
RKVVV Vlijmense Boys Showband Nieuwkuijk Stichting Jeugdvakantiewerk Tafeltennisvereniging Hooghei Total Fit Vivent Jeugdgezondheidzorg Koning Willem I College Bibliotheek

16 Samen met elkaar…. Doorgaan!!!!
En dan nu ……. En dan nu…….. Samen met elkaar…. Doorgaan!!!!


Download ppt "Inhoudelijke samenwerking “……..Palet Vliedberg”"

Verwante presentaties


Ads door Google