De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop: Sociale Mix in het SO. Sociale Mix: Definitie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop: Sociale Mix in het SO. Sociale Mix: Definitie."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop: Sociale Mix in het SO

2 Sociale Mix: Definitie

3 Wat is volgens jullie sociale mix? Sociale mix: descriptief De sociale samenstelling van de populatie leerlingen binnen één school. Sociale mix: normatief Het streven naar een “betere” of “evenwichtigere” sociale samenstelling binnen een school. GO visie: Normatief gebruik

4 Sociale Mix: Definitie Hanteerbare sociale samenstelling? 1.Sociaaleconomische aard – GOK-indicatoren 2.Sociaal-culturele aard GO! definitie In het GO! scholen streven we sociale mix na. Sociale mix is de harmonische verhouding tussen kansarme (lage sociaaleconomische status) en kansrijke (hoge sociaaleconomische status) kinderen en kinderen met een verschillende etnisch culturele achtergrond die samen schoollopen, waar de verhouding in de school een afspiegeling vormt van de samenleving waarin ze is ingebed. Voor het basisonderwijs betekent dit dat de territoriale inbedding zich richt naar de buurt. Het secundair onderwijs verhoudt zich hierbinnen echter veel breder; gemeente, stad, regio en voor sommige onderwijsvormen zelfs heel Vlaanderen.

5 Voordelen van Sociale Mix 1.Het verdwijnen van concentratiescholen Pedagogische voordelen: a.Geen verlies van onderwijskwaliteit voor de individuele leerling b.Ideale context voor het aanleren van interculturele competenties PPGO als instrument Actief Pluralisme Democratie Sociale Mix

6 Segregatie in het SO oorzaken en aanzet tot oplossingen Wat zijn volgens jullie de oorzaken van segregatie in het SO. Wat zijn jullie oplossingen. 1.Marktdenken binnen het onderwijs. Inschrijvingsbeleid 2.Watervalsysteem Hervorming SO Scholen meer verantwoordelijk voor de loopbaan van leerlingen Stroomlijnen van overgang tussen basis- en secundair onderwijs 3.Pygmalioneffect Evaluatiebeleid

7 Segregatie in het SO oorzaken en aanzet tot oplossingen GO! 2020 1.Marktdenken binnen het onderwijs. Programma Kwaliteitszorg P: Scholen vormen in het maken van een omgevingsanalyse Brede Open School P: 5 pilootscholen begeleiden in een Brede Open School – traject (één per regionaal team) Programma Onderwijsaanbod P: Integraalplan SGR Implementatie instrument Onderwijsprojecties

8 Segregatie in het SO oorzaken en aanzet tot oplossingen GO! 2020 2.Watervalsysteem Programma Kwaliteitszorg P: Scholen zetten in op flexibele leertrajecten: vorming, aanbevelingen, … P: Nascholing toepassen, van differentiatie. Programma Onderwijsaanbod Implementatie leerlingvolgsysteem (Pilootfase)

9 Segregatie in het SO oorzaken en aanzet tot oplossingen GO! 2020 3.Pygmalioneffect Programma Kwaliteitszorg P: Scholen zetten in op flexibele leertrajecten: vorming, aanbevelingen, … P: Nascholing toepassen, van differentiatie. Programma Onderwijsaanbod Implementatie leerlingvolgsysteem (Pilootfase) Programma Mensen maken School P: Opleiding Zorgcoördinatoren – CLB medewerkers – Beleidsondersteuners P: Project leerbegeleiding: opleiding en begeleiding ‘omgaan met diversiteit’

10 Besluit Door het actief creëren van een omgeving die onze samenleving weerspiegelt, biedt men een plaats aan waar men met alle facetten van deze samenleving op een positieve, realistische en veilige manier leert om te gaan. Dit zonder in te boeten op de onderwijskwaliteit van iedere individuele leerling, maar juist een meerwaarde aan te bieden voor zijn of haar individuele ontwikkeling.


Download ppt "Workshop: Sociale Mix in het SO. Sociale Mix: Definitie."

Verwante presentaties


Ads door Google