De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Chemisch rekenen Bij scheikunde wordt gebruikt gemaakt van het aantal

Verwante presentaties


Presentatie over: "Chemisch rekenen Bij scheikunde wordt gebruikt gemaakt van het aantal"— Transcript van de presentatie:

1 Chemisch rekenen Bij scheikunde wordt gebruikt gemaakt van het aantal
moleculen dat reageert. In de reactievergelijkingen zie je dan ook altijd de verhouding waarin moleculen met elkaar reageren.

2 Chemisch rekenen: mol  1 mol ≡ 6,02 * 1023 moleculen of atomen
Moleculen: kleine afmetingen en een kleine massa In 0,001 gram stof zitten al miljarden moleculen. Om toch met ‘normale getallen’ te kunnen werken wordt er gebruik gemaakt van een begrip voor het aantal moleculen. Het aantal van 6,02*1023 moleculen of atomen noemen we 1 mol moleculen of atomen. (Dit kan je vergelijken met bv dozijn als begrip voor 12).  1 mol ≡ 6,02 * 1023 moleculen of atomen

3 Chemisch rekenen: aantal moleculen mol
12,04 * 1023 moleculen methaan is hoeveel mol? Van aantal  mol dus : 6,02*1023 moleculen per mol  12,04 * 1023 / 6,02*1023 = 2,00 mol methaan 24,08 * 1023 moleculen ethaan is hoeveel mol? Van aantal  mol dus : 6,02*1023 moleculen per mol  24,08 * 1023 / 6,02*1023 = 4,00 mol ethaan 3,024 * 1024 atomen Na is hoeveel mol? 3,024 * 1024 / 6,02*1023 = 5,02 mol Na 2,06 * 1024 atomen He is hoeveel mol? 2,06 * 1024 / 6,02*1023 = 3,42 mol He

4 Chemisch rekenen: aantal mol moleculen
Hoeveel moleculen zitten in 2,04 mol hexaan? Van mol  aantal dus x 6,02*1023 moleculen per mol  2,04 x 6,02*1023 = 12,28 *1023 = 1,23* 1024 moleculen hexaan Hoeveel atomen zitten er in 3,01 * 102 mol Al? 3,01 x 6,02*1023 = 18,12*1023 = 1,81*1024 atomen Al

5 Chemisch rekenen: overzicht 1
x 6,02*1023 Aantal moleculen Mol : 6,02*1023

6 Chemisch rekenen: mol  gram
Atomen en moleculen hebben een massa: de atoom- of molecuulmassa 1 mol atomen of moleculen heeft dan uiteraard ook een bepaalde massa, dit is de molmassa (g/mol of g*mol-1 ) Als je de molmassa kent (opzoeken in Binas T41 of T99) en je weet hoeveel mol atomen of moleculen je van een stof hebt kan je berekenen hoeveel gram je er van hebt.

7 Chemisch rekenen: mol  gram
Bereken de massa van 12,2 mol AlCl3 Volgens T41 molmassa AlCl3 = 130,35 g/mol  12,2 mol *135,35 g/mol = 1321,47 g AlCl3 = 1,32*103 g AlCl3 Bereken de massa van mol 1,22*102 mol H2 Volgens T99 molmassa H2 = 2,016 g*mol-1  122 mol * 2,016 g/mol = 245,95 g H2 = 2,26*102 g H2

8 Chemisch rekenen: gram  mol
Bereken hoeveel mol 122,3 kg Cl2-gas is Volgens T99 molmassa Cl2 = 70,9 g/mol 122,3 kg = 1,223*105 g Cl2 1,223*105 g / 70,9 g*mol-1 = 1724,965 mol Cl2 1,72 *103 mol Cl2 Bereken hoeveel mol 12,23 g butaan (C4H10) is Uit T99 afleiden molmassa C4H10 = 58 g/mol 12,23 g = 12,23 g/58 g*mol-1 = 0,21 mol C4H10

9 Chemisch rekenen: overzicht 2
: molmassa (g/mol) Aantal moleculen x 6,02*1023 Massa (in g) Mol x molmassa (g/mol) : 6,02*1023

10 Chemisch rekenen: Molair volume (gassen!)
Het volume van 1 mol gas noemen we het molaire volume. Dit molaire volume (Vm) is bij T = 298 K en p = 105 Pa gelijk aan 24,5 *10-2 m3/mol Vm = 24,5 L*mol-1 Het molaire volume is onafhankelijk van het soort gas. Het is wel afhankelijk van de temperatuur en de druk volgens de algemene gaswet: p*V = n*R*T.

11 Chemisch rekenen: Molair volume (gassen!)
125 mol methaan is hoeveel L ? Vm = 24,5 L*mol-1  125 mol * 24,5 L*mol-1 = 3062,5 L = 3,06*103 L CH4 Wat is de massa van L waterstofgas. Vm = 24,5 L*mol-1  L/24,5 L*mol-1 = 557,84 mol H2 . NB: 1 mol H2 = 2,016 g  557,84mol*2,016 g*mol-1 = 1124,599 g = 1,12*103 g H2

12 Chemisch rekenen: overzicht 3
x molmassa (g/mol) Aantal moleculen x 6,02*1023 Massa (in g) Mol : molmassa (g/mol) : 6,02*1023 x Vm : Vm Volume gas (in L)

13 Chemisch rekenen Bereken het volume van 8,7*1025 moleculen H2O?
Stap 1 8,7*1025 moleculen = 1,445*102 mol H2O Stap 2 1,445*102 mol H2O = 2,604*103 g H2O Stap 3 2,604*103 g H2O = 2,609*103 mL H2O = 2,6*103 mL H2O

14 Chemisch rekenen: overzicht 4
: molmassa (g/mol) Aantal Moleculen x 6,02*1023 Massa (in g) Mol x molmassa (g/mol) : 6,02*1023 x Vm : Vm x ρ : ρ Volume vaste of vloeibare stof Volume gas


Download ppt "Chemisch rekenen Bij scheikunde wordt gebruikt gemaakt van het aantal"

Verwante presentaties


Ads door Google