De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zuren en basen Zure stoffen kennen we allemaal; bv azijn of ontkalker

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zuren en basen Zure stoffen kennen we allemaal; bv azijn of ontkalker"— Transcript van de presentatie:

1 Zuren en basen Zure stoffen kennen we allemaal; bv azijn of ontkalker
Wanneer is een stof zuur of juist niet zuur (dus basisch) ?? Een stof is zuur als er meer zure dan basische deeltjes zijn !!! omgekeerd geldt dan natuurlijk ook Een stof is basisch als er meer basische dan zure deeltjes zijn !!!

2 Zuur: H+ -deeltjes afstaan Basisch: H+-deeltjes opnemen
Zuren en basen BINAS (dat had je toch niet verwacht he ?) Zuur: H+ -deeltjes afstaan Basisch: H+-deeltjes opnemen Hoe weet je of een stof zuur of basisch is ??? In Binas T49 staan een groot aantal van de zuren en basen die veel gebruikt worden vermeld. Linker kolom de zuren en rechterkolom de basen

3 Zuur: H+ -deeltjes afstaan Basisch: H+-deeltjes opnemen
Zuren en basen Zuur: H+ -deeltjes afstaan Basisch: H+-deeltjes opnemen De combinatie van zuren en basen op 1 regel noemen we een geconjugeerd zuur-base paar Het zuur links met water wordt de stof rechts + H3O+ De base rechts met water wordt de stof links + OH-

4 Zuren en basen Welke relatie kan je afleiden tussen [H+] en pH

5 Zuren en basen: [H3O+] vs pH
pH = - log [H3O+]

6 Zuren en basen: [OH-] vs pOH
pOH = - log [OH-]

7 Zuren en basen: pOH vs pH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 pOH 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 -1 pH + pOH 14 14 pOH + pH = 14  pOH = 14 - pH  pH = 14 - pOH

8 Zuren en basen: indicatoren

9 Zuren en basen: oplossen
Stap 1: bepaal de aanwezige deeltjes en bepaal of het zuren of basen zijn Zuur base Zuur 1 Base 1 Zuur 2 Base 2 Stap 2: bepaal of het een sterk/zwak zuur of sterke/zwakke base is

10 Zuren en basen: oplossen
Stap 3: maak de oplosvergelijking Als Kz van zuur >>>>> 1 dan is het een sterk zuur en is de oplosvergelijking aflopend Als Kz van zuur < 1 dan is het een zwak zuur en is de oplosvergelijking een evenwicht

11 Zuren en basen: oplossen
Bv: oplossen salpeterzuur in water Stap 1+2: salpeterzuur  Sterk zuur (Kz >>>> 1) Stap 3: HNO3 + H2O  NO3- + H3O+ H+

12 Zuren en basen: oplossen
Bv: oplossen ammoniumnitraat in water Stap 1+2: ammonium  zwak zuur (Kz < 1) aq NH4NO3  NH4+ + NO3- Stap 3: NH4+ + H2O  NH3 + H3O+ H+

13 Zuren en basen: oplossen
Bv: oplossen natronloog in water Stap : natronloog bevat al OH- NaOH(s) aq Na+(aq) + OH-(aq)  Sterke base (Kb > 1)

14 Zuren en basen: oplossen
Bv: oplossen ammoniak in water Stap 1+2: ammoniak  Zwakke base (Kb < 1) Stap 3: NH3 + H2O  NH4+ + OH- H+

15 Zuren en basen: reacties
Stap 1: bepaal de aanwezige deeltjes en bepaal of het zuren of basen zijn Zuur base Zuur 1 Base 1 Zuur 2 Base 2 Stap 2: bepaal het sterkste zuur en sterkste base Stap 3: maak de reactievergelijking kloppend

16 Zuren en basen: reacties
Bv: mengen van natronloog met zoutzuur Stap 1+2: Zuur base H3O+ OH- H2O H2O Stap 3: H3O+ + OH-  2 H2O

17 Zuren en basen: reacties
Bv: mengen van kaliloog met salpeterzuur Stap 1+2: Zuur base H3O+ OH- H2O H2O Stap 3: H3O+ + OH-  2 H2O

18 Zuren en basen: reacties
Bv: mengen van kaliloog met ammonium-oplossing Stap 1+2: Zuur base NH4+ OH- H2O H2O Stap 3: NH4+ + OH-  NH3 + H2O

19 Zuren en basen: reacties
Bv: mengen van natriumacetaat-oplossing met ammonium-oplossing Stap 1+2: Zuur base NH4+ CH3COO- H2O H2O Stap 3:NH4+ + CH3COO-  NH3 + CH3COOH Waarom evenwicht ?

20 Zuren en basen: reacties
Stap 3: NH4+ + CH3COO-  NH3 + CH3COOH Sterke base met sterk zuur  aflopend Sterke base met zwak zuur  aflopend Sterk zuur met zwakke base  aflopend Zwak zuur met zwakke base  evenwicht

21 Zuren en basen: reacties
Stap 3: NH4+ + CH3COO-  NH3 + CH3COOH Zwak zuur met zwakke base  evenwicht Bepaling Kev Kev = Kz (zuur voor de pijl)/ Kz (zuur na de pijl) Kev = 5,6*10-10 / 1,8*10-5 = 3,11*10-5 Kev << 1  reactie verloopt (vrijwel) niet

22 Zuren en basen: reacties
Kev = Kz (zuur voor de pijl)/ Kz (zuur na de pijl) Kev << 1  reactie verloopt (vrijwel) niet Ertussen in: reactie verloopt als evenwicht Kev >> 1  reactie verloopt (vrijwel) aflopend

23 Zuren en basen: reacties
A) Geef de reactie die op kan treden als de volgende stoffen gemengd worden. B) Leg uit of het via een evenwicht verloopt; zo ja geef dan ook de Kev 1) Zoutzuur met Kaliumcyanide-oplossing H3O+ + CN-  H2O + HCN (sterk + zwak  aflopend) 2) Azijnzuur-opl met natriumwaterstofoxalaat-oplossing CH3COOH + HC2O4-  CH3COO- + H2C2O4 (zwak + zwak  evenwicht: Kev = / =


Download ppt "Zuren en basen Zure stoffen kennen we allemaal; bv azijn of ontkalker"

Verwante presentaties


Ads door Google