De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zuren en basen Zure stoffen kennen we allemaal: azijn of citroen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zuren en basen Zure stoffen kennen we allemaal: azijn of citroen"— Transcript van de presentatie:

1 Zuren en basen Zure stoffen kennen we allemaal: azijn of citroen
Wanneer is een stof nu zuur of basisch ??

2

3 Indicatoren (Tabel 52A)

4 Let op de mengkleuren en thymolblauw!

5 Universeel Indicatorpapier
Lakmoespapier

6 Zuren en basen Base: kan H+ opnemen Zuur: kan H+ afstaan
Vaak negatief geladen of bevat N atoom Hoe weet je of een stof zuur of basisch is ??? In BINAS T49 staan een groot aantal van de zuren en basen die veel gebruikt worden vermeld. Linker kolom de zuren en rechterkolom de basen

7 Sterk Neutraal

8 Sterke zuren: (staan aan water alle H+ af)
HCl waterstofchloride HBr waterstofbromide HI waterstofjodide HNO3 salpeterzuur H2SO4 zwavelzuur (tweewaardig sterk zuur)

9 Oplossen van een sterk zuur
Alle zuurdeeltjes staan H+ af, ze splitsen volledig. Bv: oplossen salpeterzuur in water HNO3 + H2O  H3O+ + NO3- oxonium- ion Zure oplossingen kunnen stroom geleiden. Kz veel groter als 1

10 LET OP! zoutzuur is een oplossing van HCl Notatie: H3O + + Cl-

11 (staan bijna geen H+ aan water af)
Zwakke zuren (staan bijna geen H+ aan water af) (evenwicht) HF waterstoffluoride CH3COOH (HAC) azijnzuur H2C2O4 oxaalzuur H2S waterstofsulfide H3PO4 fosforzuur H2CO3 koolzuur

12 Oplossen van een zwak zuur
Bv: oplossen ammoniumnitraat in water Stap 1: aq NH4NO3  NH4+ + NO3- Stap 2: NH4+ + H2O NH3 + H3O+ Niet alle zuurdeeltjes staan H + af  er is evenwicht

13 Wat staat er op een etiket?
Sterk zure oplossing (altijd gesplitst): H3O+(aq) + …..(aq) Zwak zure oplossingen (nooit gesplitst): HCN (aq)

14 8.4 Formules en namen van zuren
Organische zuren Bevatten C, H en O Anorganische zuren Bevatten geen koolstofskelet Bijvoorbeeld: HCl, koolzuur Ionen Bijvoorbeeld: ammonium, Fe(H2O)63+

15 Koolzuur CO2 + H2O (H2CO3) H2CO3 + H2O HCO3- + H3O+ (HCO3- + H2O CO32- + H3O+)

16 Ionen als zuren Fe(H2O)63+ + H2O FeOH(H2O)52+ + H3O+
Gehydrateerde metaalionen ammonium- ion

17 8.5 PH- berekeningen Welke relatie kan je afleiden tussen [H+] en pH?

18 Zuren en basen: [H3O+] vs pH
pH = - log [H3O+] [H3O+] = 10-pH

19 Zwavelzuur Splitst twee H+ af en geeft dus 2 H3O+
Bereken de pH van 0,01 M zwavelzuur- oplossing Significantie wordt bepaald door het aantal decimalen van de gegeven pH.

20 pH oplossing zwak zuur Kz= zuurconstante
Hoe lager de Kz hoe zwakker het zuur. Alleen afhankelijk van de temperatuur [H2O]= constant = 1 Evenwichtsconstante:

21 Zwak zuur berekening HZ (aq) + H2O  Z- (aq) + H3O+ (aq) B 0,10 0 0
∆ -x x + x E 0,10-x x x Kz =[Z- ] . [H3O+] [HZ] Kz= x2 (0,10 – x)  abc- formule gebruiken

22 Zwak zuur berekening pH van 0,10 M HNO2-oplossing berekenen
HNO2 niet 100% geïoniseerd, dus met zuurconstante berekenen. HNO2(aq) + H2O(l) NO2- (aq)+ H3O+(aq) B 0, ∆ -x +x +x E 0,10-x x x Kz = [NO2- ] . [H3O+] = 5,6.10-4 [HNO2] x = [H3O+] ?

23 x = 5,6.10-4 0,10- x Hieruit volgt: x2 + 5, x - 5, = 0 a= 1; b= 5,6.10-4; c= Invullen in: x=7,2E-3 pH= 2,14


Download ppt "Zuren en basen Zure stoffen kennen we allemaal: azijn of citroen"

Verwante presentaties


Ads door Google