De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

§5.2 - Neerslagreacties.

Verwante presentaties


Presentatie over: "§5.2 - Neerslagreacties."— Transcript van de presentatie:

1 §5.2 - Neerslagreacties

2 Reactievergelijkingen
Oplosvergelijking: van (s) naar (aq) KI (s)  K+ (aq) + I- (aq) MgCl2 (s)  Mg2+ (aq) + 2 Cl- (aq) Indampvergelijking: van (aq) naar (s) 3 Na+ (aq) + PO43- (aq)  Na3PO4 (s)

3 Neerslagreacties

4 Neerslagreacties

5

6 Neerslagvergelijking
Deeltjes inventariseren Mini-tabel 45A Neerslagreactie opschrijven Kloppend maken Check: deeltjes + lading

7 Neerslagvergelijking
We voegen bij elkaar: Een oplossing van lood(II)nitraat en natriumjodide Deeltjes 45A reactie Kloppend Check Pb2+ (aq), NO3- (aq), Na+ (aq), I- (aq) NO3- I- Pb2+ g s Na+ Pb2+ (aq) I- (aq)  PbI2 (s) 2

8 Weetjes Neerslagreacties zijn dynamische, heterogene evenwichten, daarom schrijven we een dubbele pijl op Alle natrium-, kalium-, ammonium- en nitraat- zouten zijn altijd goed oplosbaar De ionen die samen geen neerslag vormen noemen we: tribune- ionen.

9 5.3 Rekenen aan reacties

10 4 CuO + CH4  4 Cu + CO2 + 2 H2O Bereken hoeveel dm3 methaan heeft gereageerd met 4,0 g koper(II)oxide bij 298 K en p= p0

11 Rekenen aan zouten Oplossing A: 25,0 g koper(II)nitraat in 500 mL water. Oplossing B: 2,8 gram natriumsulfide in 250 mL water De twee oplossingen worden samengevoegd. Er onstaat een neerslag. Bereken overmaat koper(II)- ionen.

12 5.4 Toepassingen van neerslagreacties

13 De toepassingen: Het verwijderen van ionen uit een oplossing
Het maken van zouten Het aantonen van ionen in een oplossing

14 Het verwijderen van ionen uit een oplossing

15 We hebben een oplossing van MgSO4 (Kan dat? Binas T45A)
We willen de sulfaationen verwijderen. Hoe doen we dat? Door een ion toe te voegen waarmee de sulfaationen neerslaan. Bv. Ba2+ Hoe voegen we een ion toe? Door een oplossing van een zout van dat ion te nemen. Bv. een BaCl2-oplossing. = Mg2+ =SO42-

16 Mg2+ SO42- Ba2+ Cl-

17 Neerslagvergelijking: Ba2+ (aq)+ SO42- (aq) → BaSO4 (s)
Cl- Mg2+ SO42- Neerslag Neerslagvergelijking: Ba2+ (aq)+ SO42- (aq) → BaSO4 (s) Welke ionen blijven er over in de oplossing? Mg2+ en Cl- (checken: vormen die geen neerslag?)

18 Welke ionen zitten er in de oplossing als er een overmaat BaCl2-oplossing wordt toegevoegd?
Mg2+, Cl- én Ba2+ Ba2+ Cl- Mg2+ SO42-

19 Het maken van zouten Slecht oplosbaar zout
Twee zout- oplossingen bij elkaar en filtreren: het residu is het slecht zout. Goed oplosbaar zout Twee zout- oplossingen bijelkaar, filtreren en het filtraat indampen

20 Het aantonen van ionen in een oplossing
Ionen aantonen Je voegt een zout-oplossing toe wat met het ion wat je wil aantonen een neerslag vormt.

21 Het aantonen van ionen Hoe kun je onderscheid maken tussen natriumchloride of bariumchloride? In dit geval zit het verschil in het positieve ion. Je moet dan op zoek naar een negatief- ion dat met het ene ion een een neerslag vormt en met de andere niet. Let op! Naast een negatief- ion krijg je dan ook een extra positief ion in de oplossing. Deze mag dan geen neerslag vormen. In dit geval kiezen we bijvoorbeeld voor een natriumsulfaat- oplossing.

22

23 Hard water Uitleg hard water

24 Hard Water Bevat veel Mg2+ - of Ca2+- ionen Ontstaan:
CaCO3 + H2O + CO2  Ca HCO3-

25 Nadelen Kalkaanslag (wit: CaCO3) Meer zeep nodig:
Ca2+ + CH3COO-  Ca(CH3COO)2 “kalkzeep”

26 ontharden Verhitten Toevoegen van natronloog (neerslag):
Ca2+ + HCO3- + OH-  CaCO3 + H2O


Download ppt "§5.2 - Neerslagreacties."

Verwante presentaties


Ads door Google