De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

mol molariteit percentage promillage ppm

Verwante presentaties


Presentatie over: "mol molariteit percentage promillage ppm"— Transcript van de presentatie:

1 mol molariteit percentage promillage ppm
Gehalte van een stof mol molariteit percentage promillage ppm

2 Mol Een mol is een hoeveelheid stof uitgedrukt in aantal deeltjes.
Eén mol is een pakketje van 6, deeltjes.

3 Mol De coëfficiënten in een reactievergelijking geven zowel de verhouding van het aantal moleculen als van het aantal mol aan, waarin stoffen reageren of ontstaan 1 molecuul weegt X u. 1 mol moleculen weegt X gram.

4 Molariteit Het gehalte (of de concentratie) van een stof uitgedrukt in mol stof per liter oplossing Eenheid: M = mol/ liter (Molair) De molariteit zegt niets over de totale hoeveelheid oplossing (en opgeloste stof) die je hebt.

5 Percentage (%) Aantal delen van een stof per 100 delen mengsel
hoeveelheid stof X x 100 hoeveelheid mengsel Procenten worden gebruikt als het gehalte van een stof vrij hoog is. Het maakt niet uit of de hoeveelheid stof in een massa-eenheid of in volume-eenheid wordt uitgedrukt

6 Promillage Aantal delen van een stof per duizend delen mengsel
hoeveelheid stof X x hoeveelheid mengsel Promillages worden bij kleinere gehaltes gebruikt

7 ppm Het aantal delen van een stof in een mengsel per miljoen delen mengsel hoeveelheid stof X x 106 hoeveelheid mengsel het gehalte aan schadelijke stoffen in de lucht geeft men vaak aan in ppm.

8 MAC- waarde De maximaal aanvaardbare concentratie van een stof in de lucht (mg/ m3).

9 ADI-waarde Aanvaardbare dagelijkse inname van een stof per kg lichaamsgewicht.

10 Dan invullen in de formule. 20. 10-6 / 100 * 106 = 0,2 ppm
In 100 gram tonijn zit 20 microgram vitamine B12. Hoeveel massa-ppm vitamine B12 bevat de tonijn? Eerst zorgen dat de hoeveelheid B12 en de hoeveelheid tonijn in dezelfde massa-eenheid worden uitgedrukt. Dan invullen in de formule. / 100 * 106 = 0,2 ppm

11 oefensommen Men lost 3,78 g NaCl op tot 3 liter oplossing. Bereken de molariteit van de oplossing. Hoeveel g stof moet men oplossen om te verkrijgen: 8 liter 0,221 M KCl-oplossing 60 ml 1,42 M HCl-oplossing Aan 1,2 liter 0,25 M Mg(NO3)2 voegt men 400 ml water toe. Bereken de molariteit van de verdunde oplossing.

12 Oefensommen Hoeveel gram komt overeen met: 1,22 mmol jood (I2)
Hoeveel mol komt overeen met: 4,6.102 gram stikstof (N2)

13 Oefensommen De massa van 0,2 mol citroenzuur is 38,4 gram. Bereken met behulp van dit gegeven de molecuulmassa van citroenzuur.


Download ppt "mol molariteit percentage promillage ppm"

Verwante presentaties


Ads door Google