De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jezus leven volgens het Nieuwe Testament

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jezus leven volgens het Nieuwe Testament"— Transcript van de presentatie:

1 Jezus leven volgens het Nieuwe Testament
& hoe zijn leven in de kerk wordt herdacht

2 Geboorte Jezus is een Joods kind Jezus komt uit Palestina
Jezus komt uit Nazaret in Galilea (noorden)

3

4 Geboorte Jezus is geboren rond het het begin van onze jaartelling (+ 6 vóór Chr.) Jozef en Maria zijn zijn ouders Dit wordt in de kerk gevierd met Kerst

5 Begin van het optreden van Jezus
Jezus is ongeveer 30 jaar oud Jezus wordt in de Jordaan gedoopt door Johannes de Doper. Johannes de Doper verkondigt een doop van vergeving van zonden.

6 12 leerlingen: de discipelen
Jezus verzamelt een groep van 12 trouwe leerlingen om zich heen Simon, bijgenaamd Petrus - Andreas Jakobus, de zoon van Zebedeüs - Johannes Filippus - Bartolomeüs de tollenaar Matteüs - Tomas Jakobus, de zoon van Alfeüs - Taddeüs Simon Kananeüs -Judas Iskariot,

7 Optreden van Jezus: wonderen
Jezus maakt grote indruk op mensen, vooral door: wonderen / genezingen

8 Optreden van Jezus leermeester
Jezus maakt grote indruk op mensen, vooral door: Jezus leert zijn leerlingen het Onze Vader bidden Jezus spreekt als een nieuwe Mozes de massa toe in zijn bergrede

9 Optreden van Jezus debat & parabels
Jezus is voortdurend in gesprek met Joodse leiders; de Farizeeën & schriftgeleerden Jezus vertelt verhalen, gelijkenissen / parabels, over het Koninkrijk van God

10 Conflict De intocht in Jeruzalem
Jezus komt vlak voor het Joodse Pesachfeest naar Jeruzalem. Jezus wordt als een nieuwe koning, een Messias, door het volk binnengehaald

11 Conflict Sadduceeën & Romeinen
Jezus komt hierdoor in conflict met: de Joodse leiders van de tempel, de Sadduceeën de Romeinse overheid Dit wordt in de kerk herdacht op Palmzondag / Palmpasen

12 Conflict verscherpt zich
Jezus maakt ruzie op het tempelplein met verkopers en geldwisselaars De leiders van de tempel, de Sadduceeën, besluiten dat hij moet sterven. Judas Iskariot krijgt van de Sadduceeën 30 zilverlingen om Jezus te verraden

13 Het laatste avondmaal Jezus viert de Sederavond van het Pesachfeest met zijn leerlingen. Bij binnenkomst wast Jezus de voeten van zijn leerlingen Jezus kondigt tijdens de maaltijd aan dat hij zal worden verraden

14 Het laatste avondmaal de maaltijd
Jezus breekt het brood en zegt: ‘Neem dit en eet het op; dit is mijn lichaam.’ Jezus zegent de wijn en zegt:‘Drink er allen uit, want dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van hun zonden.’ Dit wordt in de kerk herdacht tijdens de eucharistie / het avondmaal

15 Lijden en sterven Getsemane
Na het Paasmaal gaat Jezus naar de tuin Getsemane op de Olijfberg Jezus bidt hier tot God dat hij niet hoeft te lijden Judas en een groep gewapende mannen arresteren Jezus

16 Lijden en sterven In het huis van de hogepriester
Jezus wordt in het huis van hogepriester ‘s nachts ondervraagd. Jezus wordt gevraagd of hij “de Christus, de zoon van God” is. Petrus blijft in de buurt, maar durft niet te zeggen dat hij bij Jezus hoort. Nadat Petrus voor de 3e keer heeft ontkent bij Jezus te horen kraait een haan.

17 Lijden en sterven bij Pilatus
‘s ochtends wordt Jezus uitgeleverd aan de Romeinen Pontius Pilatus veroordeelt Jezus tot de kruisdood Pilatus durft niet echt zelf de verantwoordelijkheid op zich te nemen Pilatus wast zijn handen in onschuld Pilatus laat het volk kiezen tussen de vrijlating van Barabbas en van Jezus het volk roept dat Jezus moet sterven

18 Lijden en sterven op weg naar Golgotha
om Jezus belachelijk te maken krijgt hij een soldatenmantel aan en een doornenkroon ‘Wij groeten u, koning van de Joden!’ Onderdeel van kruisiging is het stukslaan van de rug met een zweep Om hem verder ui te putten moet Jezus zijn kruis naar de heuvel Golgotha dragen

19

20

21

22 Lijden en sterven kruisdood
Jezus wordt gekruisigd tussen 2 misdadigers Boven zijn hoofd hadden ze een opschrift aangebracht met de reden van zijn veroordeling. Er stond: ‘Dit is Jezus, de koning van de Joden.’ Om drie uur ‘s middags sterft Jezus de uitputtingsdood

23

24 Lijden en sterven begrafenis
Het lichaam van Jezus wordt van het kruis genomen zonder dat zijn botten worden gebroken Jozef van Arimatea krijgt van Pilatus toestemming om Jezus te begraven

25 Lijden en sterven Het lijden en sterven van Jezus wordt door de kerk herdacht op Goede Vrijdag

26 Opstanding Op de derde graf gaan vrouwen naar het graf
De vrouwen treffen een leeg graf aan

27 Opstanding: Pasen De opstanding van Jezus uit de dood wordt in de kerk gevierd met Pasen

28 Opstanding De opgestane Jezus verschijnt aan leerlingen
Na enige tijd keert Jezus terug naar de hemel, dit wordt in de kerk herdacht met Hemelvaart

29 Komst van de Heilige Geest
Op de 50e dag na Pasen: “Toen zagen ze iets dat op tongen van vuur leek:het verdeelde zich en daalde op ieder van hen neer. Ze werden allemaal vervuld van de heilige Geest.” Dit wordt in de kerk gevierd met Pinksteren

30 Pinksteren Het begin van de kerk
Petrus en Paulus


Download ppt "Jezus leven volgens het Nieuwe Testament"

Verwante presentaties


Ads door Google