De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Typologie van Baumrind

Verwante presentaties


Presentatie over: "Typologie van Baumrind"— Transcript van de presentatie:

1 Probleemgedrag van kleuters op school en de relatie met ouderlijke opvoeding.

2 Typologie van Baumrind
- onderscheiden van 3 opvoedingsstijlen Autoritaire opvoedingsstijl ( straffen) Permissieve opvoedingsstijl ( niet-straffen) Autoritatieve opvoedingsstijl ( zekere vrijheid met nodige restricties) Aandacht aan het domein van ouderlijke controle

3 Onderzoek : de band tussen moederlijke en vaderlijke opvoedingsstijl en probleemgedrag op school.
Verwachtingen voor onderzoek : Eerder sombere,bevreesde en vlug prikkelbare kleuters en risico op vijandig,agressief en angstig gedrag bij autoritaire opvoedingsstijl. Vijandig-agressief en hyperactief probleemgedrag bij permissieve opvoedingsstijl. Geen probleemgedrag bij autoritatieve opvoedingsstijl

4 Het onderzoek Drie onderzoeksdoelen :
1) Vergelijken opvoedings-en disciplineringsstijl van vaders en moeders. 2) Samenhang tussen disciplinerings-en opvoedingsstijl van ouders eenderzijds en probleemgedrag bij kleuters anderzijds 3) Het onderzoeken van gezamenlijke of gecombineerde opvoedingsstijlen van ouders

5 De uitvoering Deelnemers : - 84 kleuters ( 46 meisjes & 38 jongens)
27 kinderen  eerste kleuterklas 27 kinderen  Tweede kleuterklas 30 kinderen  derde kleuterklas Van 65 kinderen  moeder en vader nemen deel aan onderzoek Van 15 kinderen  Alleen moeder Van 4 kinderen  alleen Vader

6 De uitvoering Het meetinstrument = Parenting practices questionnaire
Wat houdt dit in? - Een lijst om de drie opvoedingsstijlen te analyseren. - lijst bevat 62 items verdeeld over 3 subschalen : Autoriatief omvat 27 items die gaan over  warmte en betrokkenheid, vriendelijkheid en goedhartigheid. Autoritair omvat 20 items die gaan over  verbale vijandigheid, lichamelijke straffen en straffen zonder uitleg Permissief omvat 15 items die gaan over Niet volhouden van straf, negeren van wangedrag en opvoedingsonzekerheid

7 De uitvoering Hoe gaat het in zijn werk?
De ouder krijgt een lijst met een vijfpuntensschaal ( van “nooit” tot “altijd”) met betrekking tot het genoemde gedrag tov zijn/haar kind + gedrag van partner Voorbeeld ter verduidelijking : Ik ken de namen van de vrienden van mijn kind ( autoritatief) Ik schreeuw of roep wanneer ons kind zich misdraagt ( autoritair) Ik kondig ons kind straffen aan die ik niet uitvoer ( permissief) Invullen van “ nooit” tot “altijd”

8 De uitvoering Het meetinstrument = Parenting scale Wat houdt dit in?
Een lijst om de discipline van ouders te meten lijst bevat 28 items verdeeld over 3 subschalen Laksheid  permissieve opvoeding Overreactie  autoritaire opvoeding Breedsprakigheid  autoriatieve opvoeding

9 De uitvoering Het meesinstrument = Preschool Behavior Questionnaire
Wat houdt dit in? Een leerkrachtenvragenlijst die het gedrag van de kleuters op school nagaat. Lijst is onderverdeeld in 3 subschalen Vijandig- agressief omvat 11 items die gaan over  weinig rekening houden met anderen,vlug geïrriteerd en vechten met leeftijdsgenoten Angstig- bang omvat negen items die gaan over  angstig zijn,ongelukkig zijn,gemakkelijk wenen of voor zich uit staren Hyperactief-afleidbaar omvat vier items die gaan over  Aandachtsproblemen, wriemelend, onrustig of zenuwachtig.

10 De resultaten Vergelijking moeders en vaders = onderzoeksdoel 1
Ouder zichzelf beoordelen : Moeders scoren hoger bij ppq-schaal autoritatief Vaders scoren hoger bij lichamelijke straffen Beide ouders elkaar beoordelen Bevestiging dat moeders meer autoritatief zijn ingesteld Moeders werden ook beoordeeld meer verbaal vijandig en meer overreagerend dan vaders

11 De resultaten Samenhang tussen ouderlijke opvoedingsstijl en probleemgedrag van kleuters = onderzoeksdoelen 2 en 3 zeer beperkt verband tussen probleemgedrag bij kleuters en leerkrachten Bij vaders geen significant verband tussen opvoedingsstijl en problematisch kleutergedrag op school Bij moeders : Permissieve opvoedingsstijl  vijandig agressief gedrag Minder autoritaire opvoedingsstijl  angstig bang gedrag ( onverwacht)

12 De resultaten : conclusie
Samenhang tussen ouderlijke opvoedingsstijl en probleemgedrag van kleuters = onderzoeksdoelen 2 en 3 Een hoog permissieve opvoeding door vader gecombineerd met een hoog permissieve opvoeding van moeder  vijandig agressief gedrag Een hoog permissieve opvoeding van vader gecombineerd met een weinig permissieve opvoeding of autoritatieve van moeder  geen verhoogde kans op vijandig, agressief gedrag Eeen permissieve opvoeding van vader gecombineerd met een een laag autoritatieve opvoeding van moeder  vijandig- agressief gedrag Een hoge permissieve opvoeding door vader gecombineerd met een hoog autoritaire opvoeding van moeder  geen probleem gedrag

13 An-Sofie Desmet 1BaSw Katho Kortrijk Ipsoc Bron : Schalenbourg,K.,& Verschueren, K.(2003).Probleemgedrag van kleuters op school en de relatie met ouderlijke opvoeding. Kind en adolescent, Doi /BF


Download ppt "Typologie van Baumrind"

Verwante presentaties


Ads door Google