De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Keuzekompas voor meisjes en bèta/techniek Zelfbeeld, omgeving en kennis van bèta/technische opleidingen VHTO Cristien van Dijk Landelijk expertisebureau.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Keuzekompas voor meisjes en bèta/techniek Zelfbeeld, omgeving en kennis van bèta/technische opleidingen VHTO Cristien van Dijk Landelijk expertisebureau."— Transcript van de presentatie:

1 Keuzekompas voor meisjes en bèta/techniek Zelfbeeld, omgeving en kennis van bèta/technische opleidingen VHTO Cristien van Dijk Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek

2 Factoren van invloed op de keuze…
Zelfbeeld (On)bekendheid met opleidingen en beroepen/functies Invloeden vanuit de omgeving Bron: o.a. ITS, A. van Langen en H. Vlierke, 2009

3 Verschillen tussen meisjes en jongens wat betreft rekenen (groep 6) TIMSS-2007
Nederland staat op een 9e plaats in deze internationale lijst van 36 landen. Alleen leerlingen uit Aziatische landen zijn significant beter. Nederlandse jongens zijn significant beter in rekenen dan Nederlandse meisjes, hoewel het verschil klein is. Meisjes hebben veel minder vertrouwen in hun rekenvaardigheden dan jongens.

4 Verschillen tussen meisjes en jongens wat betreft wiskunde (leerjaar 2) TIMSS-2003
In 9 van de 46 deelnemende landen scoren meisjes hoger dan jongens en in 9 andere landen scoren jongens hoger dan meisjes (in de overige deelnemende landen waren er geen verschillen). Er zijn geen significante verschillen in de wiskundeprestaties van Nederlandse meisjes en Nederlandse jongens. Meisjes hebben veel minder vertrouwen in hun wiskundevaardigheden dan jongens.

5 Verschillen tussen meisjes en jongens wat betreft wiskunde B1,2 (leerjaar 6) TIMSS-advanced 2008
Nederland staat op de 2e plaats van de 10 deelnemende landen. Maar slechts 3,5% (8e plaats) van alle 18-jarige Nederlanders volgt dit hoge wiskunde onderwijs ter voorbereiding op de universiteit. Er zijn geen significante verschillen in de wiskundeprestaties van Nederlandse meisjes en Nederlandse jongens. Meisjes hebben evenveel vertrouwen in hun wiskundevaardigheden als jongens.

6 Wanneer zie je een laag zelfbeeld in de klas?
Bij een proef heeft een meisje een afwachtende houding. wel: stimuleren om zelf aan de slag te gaan niet: ‘…kun je het niet, laat mij maar even.’ Bij een nieuwe theorie met veel sommen raakt een meisje in paniek, het lukt haar niet meer om logisch na te denken. wel: laten zien dat er een logische en stapsgewijze benadering is niet: negeren en gewoon doorgaan. Een meisje zegt dat ze het eigenlijk niet snapt, maar heeft wel een 7 voor een toets. wel: ‘als je een 7 voor engels haalt vind je jezelf dan goed?’ niet: ‘waarschijnlijk heb je gewoon geluk gehad’ Etc. etc…

7 Factoren van invloed op de keuze…
Zelfbeeld (On)bekendheid met opleidingen en beroepen/functies Invloeden vanuit de omgeving Bron: ITS, A. van Langen en H. Vlierke, 2009

8 (On)bekendheid Onbekendheid met (breedte aan) opleidingen,
beroepen en functies in bèta/techniek Meisjes geven aan een slechter beeld te hebben van bèta/technische opleidingen dan jongens (zowel in het 3e- als in het eindexamenjaar) Bron: VHTO, 2008 Weinig identificatiemogelijkheden

9 Rolmodellen speeddaten

10 Factoren van invloed op de keuze…
Zelfbeeld (On)bekendheid met opleidingen en beroepen/functies Invloeden vanuit de omgeving Bron: ITS, A. van Langen en H. Vlierke, 2009

11 Omgeving Belangrijke rollen voor: Ouders
Docenten techniek en exacte vakken Decanen Voorlichters, medeleerlingen en alumni

12 Impliciete Associatie Test. https://implicit. harvard
Voor het onderzoeken van iemands echte meningen en drijfveren (onderbewustzijn). Gesproken meningen en onbewuste meningen kunnen om 2 redenen verschillen: bewust een andere mening geven, politiek correct. bewust geen mening hebben, onbewust wel

13 Impliciete Associatie Test. https://implicit. harvard
Onbewuste meningen/vooroordelen sturen ons gedrag in belangrijke mate. Hoe snoeren we ons onbewuste de mond? objectieve criteria cijfers Bron: Rudman en Glick, 1999

14 Dit kan er toe leiden dat…
we lagere verwachtingen hebben van de prestaties van meisjes in bèta vakken we goede prestaties van meisjes vooral toeschrijven aan inzet en daarna pas aan begrip we jongens en meisjes met dezelfde cijfers structureel verschillend adviseren we meisjes minder zullen stimuleren voor het kiezen van een Natuurprofiel of bèta/technische vervolgopleiding

15 Factoren van invloed op de keuze…
Zelfbeeld (On)bekendheid met opleidingen en beroepen/functies Invloeden vanuit de omgeving Bron: ITS, A. van Langen en H. Vlierke, 2009

16 Keuzekompas voor meisjes en bèta/techniek Zelfbeeld, omgeving en kennis van bèta/technische opleidingen


Download ppt "Keuzekompas voor meisjes en bèta/techniek Zelfbeeld, omgeving en kennis van bèta/technische opleidingen VHTO Cristien van Dijk Landelijk expertisebureau."

Verwante presentaties


Ads door Google