De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Praktijk van Doordecentralisatie in het Voortgezet onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Praktijk van Doordecentralisatie in het Voortgezet onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 De Praktijk van Doordecentralisatie in het Voortgezet onderwijs
Pieter Hendrikse, Lid Raad van Bestuur, Ons Middelbaar Onderwijs; onder leiding van Nico van Zuylen, VO raad

2 Pieter Hendrikse 7 maart 2012

3 Ons Middelbaar Onderwijs
Huisvestingsprogramma: voortdurende uitdaging Kanttekeningen Perspectief: (facultatieve) doordecentralisatie?

4 Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs
35 scholen voor voortgezet onderwijs 62000 leerlingen 7000 medewerkers € exploitatie 2011

5 Koers 2016 Onze opdracht: alle leerlingen volop mogelijkheden tot ontplooiing door talenten te ontdekken en te ontwikkelen: passende startposities voor vervolgonderwijs kwalificatie voor toetreding tot de arbeidsmarkt

6 Samen zijn we sterker! Verbondenheid langs drie lijnen: beroepswaarden
best denkbare educatieve dienstverlening talent en creativiteit versterken elkaar kracht van de gezamenlijkheid schaalvoordelen kennisdeling rijkdom aan diversiteit iedere school ‘goed onderwijs’ vanuit zijn eigen profiel

7 Huisvestingsprogramma: voortdurende uitdaging
ontwikkeling onderwijsconcepten wensen versus budget Richtlijnen Kwaliteitsnorm Onderwijshuisvesting (RKO) / variëteit bouworganisatievormen (facultatieve) doordecentralisatie financiële middelen?!

8 Aanpak (1) onderwijsvisie / huisvestingsvraag school leidend
vertaling in Programma van Eisen (PvE) ‘match’ PvE  budget architectenselectie aanbesteding realisatie

9 Aanpak (2) bouworganisatievormen traditioneel risicodragend
bouwmeesterconcept design and build bouwteam turn-key

10 Kanttekeningen krimp (demografische ontwikkelingen) vastgoed / risico
financiën / dekking voorzieningen l.o.

11 Perspectieven multifunctionaliteit integrale gebiedsontwikkeling
variëteit flexibiliteit duurzaamheid medegebruik

12 (facultatieve) doordecentralisatie (DDC)
wettelijk kader motie Tweede Kamer 22 november 2011

13 DDC  OMO 11 contracten aantal leerlingen ± 21.000
inkomsten per jaar: circa 8 miljoen euro contractwaarde: > 200 miljoen euro lopende gesprekken in 5 gemeenten

14 Belemmeringen bij DDC ‘emoties’ ‘techniek’ zorgplicht

15 Beelden vanuit de politiek
onbekendheid met bouwprojecten vo thema DDC geen ‘core business’ ambtelijk apparaat politiek gewin DDC?: > 4 jaar (lang traject) ‘credits’ naar school(bestuur) beeldvorming media huisvestingsprojecten mbo/hbo middelen zijn niet ‘gelabeld’

16 ‘technische’ hindernissen
verrekeningen uit het verleden consensus over bedrag per jaar (i.r.t. vergoeding gemeentefonds) eigendomsverhoudingen eenmalige opbrengsten

17 Zorgplicht gemeente gemeentebestuur wordt vanuit samenleving aangesproken op onderwijshuisvesting uitwisseling informatie (OOGO, LEA, …?) bestemmingsplannen, bouwvoorbereiding

18 Toekomst… kansen voor OMO bij (facultatieve) DDC
benutten schaalvoordeel financieel professioneel logistiek lump-sum grijs gebied verdwijnt

19


Download ppt "De Praktijk van Doordecentralisatie in het Voortgezet onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google