De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wijkpolitie Dordrecht West 10 wijkagenten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wijkpolitie Dordrecht West 10 wijkagenten."— Transcript van de presentatie:

1 Wijkpolitie Dordrecht West 10 wijkagenten.

2 Integraal samenwerken
Referentie kader gebiedsgebonden politie Uitgangspunt burger centraal Verankering in de samenleving Hoofdtaken Signaleren Adviseren Regierol Gemeente Gebiedsmanager Integraal veiligheids jaarplan

3 Ik neem u mee naar: Crabbehof in Dordrecht Omschrijving van de wijk
wijkbeschrijving Problemen Aanpak Vervolg Registratie inzet.

4 De wijk Crabbehof 7.000 inwoners;
Relatief veel huisvesting specifieke doelgroepen; Tuinstad met stempel structuur; Verouderd woningbezit; Onderdeel van herstructurering Dordrecht West.

5 Colijnstraat e.o. Colijnstraat van oudsher zwakke straat met veel woonoverlast; Ontmoetingsplek voor Dordtse Antilliaanse mannen; Doorgaande route naar Winkelcentrum; Huisvesting van Foyer met 200 wooneenheden (2005); Punt de Wereld ontmoetingscentrum voor jongeren (2008).

6 Foyer en punt de Wereld Foyer bestaat uit 200 woonheden;
Magic mix van begeleidt en zelfstandig wonen; Punt de Wereld onderdeel van Foyer, maar met bredere doelgroep; Huiswerkbegeleiding; Wereldstafelen; Voorlichtingsavonden (bv. Avond van de Liefde); Spreekuren met bv. Werkmakelaar.

7 Problematiek Foyer Colijnstraat en Punt de Wereld hebben veel gebracht voor dit kleine kwetsbare gebied; Zomer 2008 kwamen er steeds meer signalen over toenemende overlast op straat: Schietincident; Drugscriminaliteit; Agressiviteit naar politie (inslaan voorruit auto); Roep om gebiedsverboden en samenscholingsverboden en vraag aan gemeente om regie.

8 Overlast een seizoensoverzicht
Totaal 660 mutaties in politiesysteem in Colijnstraat e.o.; Zomer kent het meeste aantal meldingen; Gaat elke dag van de week door; Overlast concentreert zich tussen 17:00 en 03:00; 60-70% overlast op straat rest in woning of portiek; Opvallendste incidenten zijn: schietincident op 20 maart 2009 (verdachte aangehouden); mishandeling politieagent op 18 maart 2009 (verdachte aangehouden) vernieling ruit politieauto op 18 september 2008; bedreiging met vuurwapen op 16 mei 2009 (verdachte aangehouden); Ruim 102 Antilliaanse individuen zijn 2X of meer geregistreerd in deze straten; 17 woonachtig in Colijnstraat e.o.; 82 woonachtig in de Drechtsteden; 3 onbekend.

9 Regiegroep Colijnstraat
Start zomer 2008, o.lv. Gebiedsmanager met volgende partners: Politie; Antillianenbeleid gemeente Dordrecht; DAT team; Woonbron; Beheerder Foyer colijnstraat; Projectleider Sociaal Programma Crabbehof; Doelstelling: Grip op de Colijnstraat door het terugdringen overlast op straat.

10 Aanpak regiegroep Treffen fysieke ingrepen in het gebied:
Uitwerken en afstemmen van sociale aanpak; Afstemming op doelgroepen Foyer; In kaart brengen van de feitelijke overlast en de overlastgevers.

11 Het vervolg Een aanbieding die je niet kan weigeren; Scholing; Werk;
Vrije tijd; Maar niet vrijblijvend!!; Start met groepsaanpak en persoongerichte aanpak: September 2009 gestart met voorbereiding van de op de partners op de werkvloer (buurtagent, woonconsulent, jongerenwerker, werkmakelaar, etc.) Oktober 2009 tekenen besluit gegevensuitwisseling (iedere individu die 2x of meer is geregistreerd in de gebied) ; Eind 2009 groepsaanpak volledig gestart, met strategie per persoon.

12 Registratie inzet Basis voorziening capaciteitsmanament
verantwoorden inzet

13 Dank voor jullie aandacht


Download ppt "Wijkpolitie Dordrecht West 10 wijkagenten."

Verwante presentaties


Ads door Google