De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

voor financiële rapportages

Verwante presentaties


Presentatie over: "voor financiële rapportages"— Transcript van de presentatie:

1 voor financiële rapportages
XBRL / SBR Gevolgen voor de praktijk Hogeschool Zuyd 20 juni Deel 2 Jan Pasmooij RA RE RO Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages

2 Inhoud Wat is XBRL? Waarom XBRL? Situatie Internationaal SBR Programma
De gevolgen voor de samenstelpraktijk De gevolgen voor audit en assurance Wat betekent het voor jou?

3 Gevolgen voor ondernemers
MKB via intermediairs Zelfaangevers: Aanpassen software / processen Heeft gevolgen voor de inrichting van processen en de interne beheersing Overwegen gebruik XBRL / SBR intern Betere koppeling intern met externe rapportage verplichtingen Gebruik voor de interne informatievoorziening Goede basis monitoring processen / data

4 Rol voor intermediairs
Dienstverlener: het samenstellen en verstrekken van gegevens in elektronische vorm Controleur: het controleren van jaarrekeningen in elektronische vorm, alsmede het toevoegen van een accountantsverklaring Assurance provider: het verstrekken van zekerheid over gegevens in een elektronische vorm Adviseur: het adviseren over de inrichting van elektronische rapportering

5 Betrokkenheid intermediairs
Financiële intermediairs Accountants Accountants-Administratieconsulenten Belastingconsulenten / -adviseurs Betrokken als: Samensteller jaarrekening / aangifte Controleur Adviseur Ca. 99% van de activiteiten: Opstellen / controleren jaarrekening Samenstellen (elektronische) aangiften

6 Wat is er aan de hand? Standaardisatie Digitalisering Ketenintegratie
Horizontaal Toezicht Frequenter rapporteren Gebruikersgericht rapporteren Belang fiscaliteit neemt toe Veranderende verwachting markt en klant

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 Gevolgen voor accountants / administratiekantoren (samenstelpraktijk)
De huidige werkzaamheden en –processen Integratie, volgorde werkzaamheden Dossiervorming (opslag gegevens) Vereist XBRL-enablede software met de benodigde functionaliteit / ondersteuning Heeft impact op samenstelproces en interne beheersing daarvan Vorm en inhoud van de dienstverlening en de relatie met de klant Samenstellen wordt standaard product Focus op ordelijke boekhouding i.p.v. op rapportages Intermediair kan centrale rol vervullen Horizontaal Toezicht Nieuwe vormen van dienstverlening Kredietrapportage aan de banken Bedrijfsanalyse / Benchmarks Credit Risk Rating services

21 Huidige situatie Geldt op dit moment nog voor merendeel van de intermediairs Meeste intermediairs gebruiken één of meerdere pakketten, afhankelijk van hun dienstverlening Gegevensuitwisseling tussen de pakketten kan al geautomatiseerd plaatsvinden Let op!! Aanlevering van Aangiftes (VpB / IB / OB / ICP), Jaarrekening rechtspersonen Klein en Kredietrapportage rechtspersonen Klein, Middelgroot en Natuurlijke personen (Aangifte+) kan nu al in XBRL / SBR

22 Huidige situatie Financiële administratie Rapportage software Fiscale
B A P I Belasting- dienst Administratie Brondata Rapportage gegevens Fiscale gegevens VpB/IB (OB/ICP) OB/ICP KvK Publicatiestukken CBS Statistiekopgaven Banken Jaarrekeningen

23 Keuze voor SBR op ‘korte’ termijn, 1e stap
Verplichtstelling betreft aangiftes VpB en IB 1e stap is alleen gericht op aansluiten Betekent: Aanschaf van fiscale software met functionaliteit In principe geen verandering van uw werkprocessen Wel gebruik mogelijkheid aanlevering kredietrapportages in XBRL / SBR Niet minder handelingen / geen procesintegratie Mogelijk nog steeds gegevens meerdere keren invoeren In principe geen voordelen Waarschijnlijk extra kosten Geen nieuwe dienstverlening / u blijft het zelfde doen XBRL

24 Aansluiten 2013, 1e stap Financiële administratie Rapportage software
Fiscale software D I G P O R T Belasting- dienst Administratie Brondata Rapportage gegevens Fiscale gegevens tagging XBRL XBRL VpB/IB (OB/ICP) B A P I OB/ICP KvK Publicatiestukken CBS Statistiekopgaven Banken Jaarrekeningen

25 Aansluiten 2014, 2e stap Betreft verplichtstelling aangiftes OB / ICP en Jaarrekeningen kleine rechtspersonen 2e stap is alleen gericht op aansluiten Betekent: Aanschaf van administratieve e/o rapportage software met functionaliteit Wel verandering van uw werkprocessen, jaarrekening kleine rechtspersonen in XBRL / SBR en uitfasering gebruik BAPI Gebruik mogelijkheid aanlevering kredietrapportages in XBRL / SBR Hoeft nog niet minder handelingen / procesintegratie Nog steeds mogelijk gegevens meerdere keren invoeren Nog weinig voordelen Waarschijnlijk extra kosten Geen nieuwe dienstverlening / u blijft het zelfde doen XBRL

26 Aansluiten 2014, 2e stap Financiële administratie Rapportage software
Fiscale software D I G P O R T Belasting- dienst Administratie Brondata Rapportage gegevens Fiscale gegevens tagging tagging tagging XBRL XBRL XBRL XBRL VpB/IB (OB/ICP) XBRL OB/ICP XBRL Publicatiestukken KvK Publicatiestukken CBS Statistiekopgaven Banken Jaarrekeningen

27 Keuze voor SBR op ‘lange’ termijn, 3e stap
Betreft verplichtstelling Jaarrekeningen (middel)grote rechtspersonen

28 Aansluiten 2015, 3e stap Financiële administratie Rapportage software
Fiscale software D I G P O R T Belasting- dienst Administratie Brondata Rapportage gegevens Fiscale gegevens tagging tagging tagging XBRL XBRL XBRL XBRL VpB/IB (OB/ICP) XBRL OB/ICP XBRL Publicatiestukken KvK XBRL CBS Statistiekopgaven Banken Jaarrekeningen

29 Keuze voor SBR op ‘lange’ termijn
Is gericht op keuze SBR als een strategische beslissing Betekent: Procesoptimalisatie door herinrichting (evt. met klantenportal) Het realiseren van de voordelen van SBR Hergebruik gegevens mogelijk Hoe eerder SBR in het proces, hoe meer voordelen Het kunnen inspelen op verbreding Verandering van dienstverlening

30 Businesscase SBR Diverse functionaliteiten o.a.:
G P O R T Overige Financiële administratie Rapportage software Fiscale software Overige software Belasting- dienst Administratie Brondata Rapportage gegevens Fiscale gegevens Overige gegevens tagging tagging tagging tagging XBRL XBRL XBRL XBRL Diverse functionaliteiten o.a.: Samenstellen rapportages, mede in het kader van de verbreding Communicatie met de klanten Ondersteuning werkprocessen Elektronisch dossier Communicatie met Digipoort en BIV Etc. XBRL KvK CBS B I V Banken XBRL

31 Is uw organisatie al bezig met de implementatie van SBR?
Fig. 7 31

32 Indien uw organisatie nog niet is gestart, wanneer is uw organisatie van plan het onderzoek naar de mogelijkheden en impact van SBR te starten? Fig. 8 32

33 Over welke van de onderstaande onderwerpen mist u nog informatie?
Fig. 9 33

34

35

36

37 Inhoud Wat is XBRL? Waarom XBRL? Situatie Internationaal SBR Programma
De gevolgen voor de samenstelpraktijk De gevolgen voor audit en assurance Wat betekent het voor jou?

38 Belang van assurance in de keten
Verhoogt zekerheid over kwaliteit ontvangen informatie Verhoogt kwaliteit proces en maakt besparing kosten / menskracht mogelijk door directe verwerking in de keten steunen op eerder uitgevoerde werkzaamheden

39

40

41

42 Audit and Assurance issues
The current auditing standards are providing no guidance how to provide assurance on information in electronic format (audit approach) Financial Statements on paper not same as Instance document (different subject matter) Current audit opinion is focusing on document level (fair view) An Instance document is a dataset, presentation via a style sheet, so no fair view?? So we need assurance on data-level?? We have no taxonomy for the audit opinion or guidance how to connect the opinion to an instance document, could be the FS No requirements yet for integrity and authenticity of instances documents No guidance yet about signing audit opinions and validations of the signature No audit tools available for analyzing instance documents Research paper AWG

43 XBRL has an impact on …. The subject matter
The preparing process (internal control) The audit approach and activities The exchange, providing and presenting of information The knowledge, skill and tools of the audit profession Research paper AWG

44 Stand van zaken Vraag naar verklaringen bij rapportages in XBRL/SBR?
Wereldwijd nog geen vraag naar assurance bij jaarrekeningen / rapportages in XBRL In oktober 2010 wel aankondiging door China dit op de internationale agenda te gaan zetten. Nederlandse overheid heeft afspraken met de NBA dat tijdig (tijdelijke) oplossing beschikbaar is om jaarrekeningen met controleverklaring in XBRL/SBR te kunnen publiceren. Activiteiten IFAC / IAASB XBRL Taskforce (2009 – 2011): Status onduidelijk, verwachting geen guidance op tijd AICPA: Guidance bij het samenstellen van XBRL rapportage in de vorm van Agreed upon Procedures en PRINCIPLES AND CRITERIA FOR XBRL -TAGGED DATA (April 2011) NBA: beroepscertificaat voor ondertekening in elektronisch verkeer Project gestart om voor Heeft eind 2012 verklaringen te kunnen geven bij SBR rapportages (2013 en 2014 pilot jaren)

45

46 Inhoud Wat is XBRL? Waarom XBRL? Situatie Internationaal SBR Programma
De gevolgen voor de samenstelpraktijk De gevolgen voor audit en assurance Wat betekent het voor jou?

47 Wat betekent het voor jou?
………………….

48 Bronnen, o.a. www.sbr-nl.nl
/ / dossier XBRL / dossier XBRL


Download ppt "voor financiële rapportages"

Verwante presentaties


Ads door Google