De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sportblessures en EHBSO

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sportblessures en EHBSO"— Transcript van de presentatie:

1 Sportblessures en EHBSO
Sandra Welting-Heij, fysiotherapeut Annemieke Koning, sportmasseur

2 EHBSO Commissie Doel: Het nemen van maatregelen, om schade aan de gezondheid door sportbeoefening te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken Taken: Controleren en bijvullen Inventarisatie Voorlichten

3 Wat is een sportblessure
terugbrengen van trainingsomvang of staken van wedstrijd of training Niet meedoen aan eerstvolgende wedstrijd of training Arbeids- of schoolverzuim op eerstvolgende werk- of schooldag hulp van een medische instantie

4 Belasting <-> belastbaarheid
Belastbaarheid: last welke maximaal kan worden gedragen. Gaat over eigenschappen sporter Belasting: mate waarin daadwerkelijk wordt belast

5 Belasting <-> belastbaarheid
Beweging Ontspanning Gezonde voeding Stress Milieu Werken/studie Sporten Slechte voeding

6 Trainen Systematisch toedienen van functionele prikkels -> prestatieverhoging Juiste training vergroot belastbaarheid Door belasting neemt belastbaarheid tijdelijk af (vermoeidheid). Hoe hoger de belasting des te langer herstel nodig. Herstel door rust. Adequaat herstel -> supercompensatie ->toename belastbaarheid

7 Supercompensatie belastbaarheid tijd trainingsprikkel trainingsprikkel
herstel herstel schade schade tijd

8 Te weinig hersteltijd belastbaarheid tijd trainingsprikkel schade

9 Ontstaan sportblessures

10 Ontstaan sportblessures
Verstoring tussen belasting en belastbaarheid Onderscheid in acute en chronisch of overbelastingsblessure Oorzaken endogeen (van binnenuit) of exogeen (van buiten)

11 Blessurepreventie Gezond houden van het gezonde lichaam 3 niveau’s:
1. primaire preventie 2. secundaire preventie 3. tertiaire preventie: taak van sportfysiotherapeut

12 Vragen?

13 EHBSO Vijf belangrijke regels: Let op gevaar
Ga na wat de sporter mankeert Stel de sporter gerust en zorg voor beschutting Zorg voor deskundige hulp Help iemand op de plaats waar hij/zij ligt

14 EHBSO: kneuzing en verstuiking
Ontstaan: Kneuzing: beschadiging van weke delen tussen huid en bot. Verstuiking: omzwikking van gewricht Verschijnselen verstuiking: Zwelling (blauwe) verkleuring Pijn Onvermogen lichaamsdeel te gebruiken.

15 Actie: ICE regel: ICE is koelen: coldpack, water of ijs. Minimaal 10 min. I: Immobiliseren C: compressie: drukverband E: elevatie, hoog leggen. Koelen eerste 48 uur, enkele malen per dag. Drukverband 48 uur laten zitten Bij twijfel ernstig bandletsel of bij aanhoudende pijn: arts raadplegen

16 EHBSO: spierscheuring
Vaak aan begin of einde training/wedstrijd Door onverwachtse verandering in beweging of explosieve beweging Verschijnselen: Plotseling pijn als messteek, gevoel trap te krijgen Gezwollen spierbuik Blauwe verkleuring (na tijdje) Plek voelt hard aan

17 Actie: leg drukverband aan niet meer belasten
Pas ICE regel toe leg drukverband aan niet meer belasten Verwijs sporter naar arts voor verdere behandeling Hersteltijd 3-6 weken

18 Kramp Verschijnselen: spier is hard als een plank
dwangstand bijbehorende gewrichten Actief aanspannen is niet mogelijk, rustig passief rekken -> geen toename pijn (i.t.t. spierscheur) Oorzaken: vermoeidheid, vochtverlies (transpiratie), aanleren nieuwe techniek, onvoldoende doorbloeding

19 Behandeling Schudmethode Antagonistenmethode Rekmethode
Na opheffing kramp: afvoerbevorderende massage, warmte en sportdrank of bouillon Niet direct verder gaan -> opnieuw kramp -> spierbeschadiging mogelijk

20 EHBSO: botbreuk en ontwrichting
Verschijnselen: Pijn Onvermogen lichaamsdeel te gebruiken Zwelling Soms krakend geluid of knap gehoord Soms abnormale stand, abnormale beweeglijkheid of uitwendige wond. BELANGRIJK: leek kan verschil tussen botbreuk en ontwrichting vaak niet zien!!

21 Actie: Zorg voor deskundige hulp Zorg dat de sporter niet afkoelt
Houd het getroffen lichaamsdeel onbeweeglijk Geeft steun en rust Bij open botbreuk: snelverband op de wond

22 EHBSO: Blaren Ontstaan door voortdurende druk of wrijving Actie:
dichte blaar afplakken Bij erge drukpijn: doorprikken: Blaar ontsmetten Op 2 plekken doorprikken met blarenprikker Vocht eruit met steriel gaasje Ontsmetten en pleister of gaasje. Daarna dakpansgewijs tape Bloedblaar alleen mag alleen door arts doorgeprikt!

23 EHBSO:Bloedneus of neusbreuk
Kan ontstaan door val, elleboog, bal op de neus, botsing Bij krakend geluid en/of afwijkende stand -> neusbreuk? Actie: Sporter zitten met hoofd iets voorover. Neus 1 keer laten snuiten Neus dichtknijpen gedurende 10 min. Na 10 min niet gestopt of bij vermoeden breuk: arts raadplegen.

24 Belangrijk! Bloed kan besmettelijk zijn.
Sporter zoveel mogelijk de handeling zelf uit laten voeren of latex handschoenen dragen

25 WOND Vuil in een wond vertraagt het herstel.
Reinigen met stromend water Wond en rondom deppen met ontsmettingsmiddel Diepe wond: zwaluwstaartjes Steriel afdekken -> wonddekverband of wonddrukverband Diepe of ernstig bloedende wond -> naar arts Belangrijk: denk aan aantrekken handschoenen

26 EHBSO:Chronische blessure
Ontstaan in de regel door overbelasting Vooral bij pezen en gewrichten Oorzaken: Te snel opvoeren van sportbelasting Eenzijdige bewegingen Grote langdurige belasting Combinatie sport en zwaar werk Dragen verkeerd/versleten schoeisel Verkeerde techniek.

27 Verschijnselen in 4 fasen:
Fase 1: Pijn na het sporten Fase 2: Pijn bij aanvang van het sporten Fase 3: Pijn gedurende het sporten Fase 4: Pijn in rust Een acute blessure kan chronisch worden, wanneer er te lang mee doorgegaan wordt

28 Blessures bij volleybal:
Enkelblessure Vingerblessure Knieblessure Schouderblessure Rugblessure

29 Vragen


Download ppt "Sportblessures en EHBSO"

Verwante presentaties


Ads door Google