De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Arbeidsmarkt Drechtsteden Situatie en vooruitzichten Presentatie Kennisbijeenkomst 23 mei 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Arbeidsmarkt Drechtsteden Situatie en vooruitzichten Presentatie Kennisbijeenkomst 23 mei 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Arbeidsmarkt Drechtsteden Situatie en vooruitzichten Presentatie Kennisbijeenkomst 23 mei 2012

2 Arbeidsmarkt Drechtsteden Woont/werkt in regio: 64.300 = 56% Uitgaande pendel: 50.500 = 44%

3 Werkzame beroepsbevolking naar leeftijd Grote vervangingsvraag te verwachten: 16.000 personen (14%) van de werkzame beroeps- bevolking zijn 55-64 jaar Na 2020 nog heviger: 27.000 45-54 jaar

4 Ontwikkeling potentiële beroepsbevolking 2010-2040 2010-2025: -4.800 (-3%) Beroepsbevolking: daling vanaf 2015

5 Ontwikkeling leeftijdsgroep 15-24 2010-2025 2010-2025: -1.700 (-5,5%)

6 Leerlingen vmbo Beroepsvormend: in 2006 nog 1.645, in 2010 nog maar 1.367 Daling met 17%, waarvan 13,5% vanwege daling deelnamepercentage

7 Leerlingen vmbo techniek Techniek: in 2006 nog 542, in 2010 nog maar 421 Daling met 22,5%, waarvan 19% vanwege daling deelnamepercentage

8 Leerlingen maritiem-technisch vmbo (Kenteq domein) Rijnmond: 2005-2010 -58% Drechtsteden/Al’waard-Vijfh: -26% Tegelijkertijd sterke stijging intersectoraal

9 Leerlingen vmbo zorg Zorg: in 2006 nog 402, in 2010 nog maar 350 Daling met 13%, waarvan 9,5% vanwege daling deelnamepercentage

10 Leerlingen havo en vwo Vwo redelijk stabiel Havo vanaf 2007 permanente stijging

11 Deelnemers mbo naar domein Stijging in economie en techniek Zorg en welzijn stabiel

12 Deelnemers mbo Kenteq (metaal, elektro en installatietechniek) Daling vooral van vóór 2005 Rijnmond 2000-2005: -35%; Z-O Z-Holland: -38% Volledig bepaald door daling deelnamepercentage

13 Deelnemers mbo Kenteq (metaal, elektro en installatietechniek) Tussen 2005 en 2008 herstel, daarna weer afname

14 HBO-leerlingen elektro en werktuigbouw HSR en scheepsbouw InHolland-Delft Scheepsbouwkunde flinke afname: -23% t.o.v. 2007 Elektro en werktuigbouw redelijk stabiel

15 Baanopeningen 2008-2020 absoluut hele periode Na 2013 2.400 baanopeningen per jaar Helft hoger opgeleiden Gemiddeld 75% vervangingsvraag; in techniek wel 90%

16 Baanopeningen 2008-2020 in % van banen 2008

17 Knelpunten personeelsvoorziening indicatie aanbodoverschotten en –tekorten tot 2020 Mbo niveau 2 matige arbeidsmarktperspectieven lager middel- baar t/m mbo 2 hoger incl mbo 3/4 weten- schappelijk techn/wis/nat0+ - 0 ec/com/adm/jur++++ agr/land0000 (para)med/verz+ --- overig++ -- + = aanbodoverschot, 0 = evenwicht, - = aanbodtekort Bron: EIM

18 Knelpunten personeelsvoorziening toekomstige knelpunten 2011-2016 Bron: ROA 2011 beroepentyperingopleidingsniveaus pedagogische beroepengroothbo technische en industrieberoepen groot alle (para)medische beroepen zeer groot vanaf mbo verzorgende en dienstverlenende beroepen groot vmbo

19 Knelpunten personeelsvoorziening tekorten per jaar 2011-2014, metaal & elektro Rijndelta Bron: KMR-TOA 2011 Markt: nu al grote tekorten aan scheepsmetaalbewerkers, pijpfitters en ervaren hbo–(scheeps)werktuigbouwkundigen Kenteq: in 2015 in Zuid-Holland tekort aan bijna 3.000 gediplomeerde schoolverlaters mbo metaal, elektro en installatie opleidingtekort per jaar HBO werktuigbouwkunde 145 HBO elektro 25 MBO machinebouw/metaalbewerking niv 2 125 MBO werktuigbouw/machinebouw 85

20 Knelpunten personeelsvoorziening tekorten gediplomeerde schoolverlaters 2012 en 2016 Technische Installatiebranche Zuid-Holland Bron: ITS-OTIB 2011 HBO: vooral vraag naar HBO-ers met ervaring opleidingsniveau20122016 vmbo 60210 mbo 70 145 hbo 0 0

21 Conclusies - grote toekomstige uitstroom uit de arbeidsmarkt - leidt tot grote toekomstige vervangingsvraag - bij afnemende instroom jongeren - die minder beroepsvormend kiezen - met als gevolg grote verwachte knelpunten in de personeelsvoorziening, vooral in techniek en zorg

22 Nodig/wenselijk techniek - meer jongeren interesseren voor technisch beroep, ook vmbo-t ers en havisten - vmbo-techniek onderwijs zeker stellen en aantrekkelijker maken door concentratie, doorlopende leerlijnen en kortere lijnen met het bedrijfsleven - verbeteren aansluiting vmbo-t en havo op mbo (competentiegericht onderwijs) - werk-leertrajecten voor niveau-2 schoolverlaters - bundeling initiatieven en initiatiefnemers - scherp regionaal-economisch profiel (maritiem) - urgentiebesef werkgevers vergroten

23 Vragen?


Download ppt "Arbeidsmarkt Drechtsteden Situatie en vooruitzichten Presentatie Kennisbijeenkomst 23 mei 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google