De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agenda vanavond Welkom Presentatie OB (20 minuten) Koffie (15 minuten)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agenda vanavond Welkom Presentatie OB (20 minuten) Koffie (15 minuten)"— Transcript van de presentatie:

1 Agenda vanavond Welkom Presentatie OB (20 minuten) Koffie (15 minuten)
Panelgroepen (45 minuten) Afsluiting; hoe gaan we verder (15 minuten)

2 Ouderbetrokkenheid? PRIMA GEREGELD, toch?
Want.. …we “vechten” voor een plek in de bus bij schoolreisjes ...we lopen massaal mee met de boswandeling ...we knutselen en versieren volop Klopt! OuderPARTICIPATIE scoort een 10!

3 Ouderbetrokkenheid. Ouderparticipatie gebeurt op school,
Ouderbetrokkenheid Ouderparticipatie gebeurt op school, Ouderbetrokkenheid speelt zich vooral thuis af. Wat is ouderbetrokkenheid? Interesse voor/betrokkenheid bij: de ontwikkeling van het kind de school van het kind de leraar het huiswerk ouderavonden en tienminuten-gesprekken respectvolle communicatie tussen ouders, leraren en leerlingen Waaróm ouderbetrokkenheid? Aangetoond positief effect op leerprestaties Positief effect op werkhouding en cognitief leren Pas wanneer je informatie hebt over prestaties en leerdoelen, kun je kiezen en een afweging maken: of, en zoja, wát je er mee doet!

4 Uitkomsten ouderenquête
Respons ouderenquête: 46% Ouders vinden dat veel informatie onduidelijk en niet tijdig wordt gegeven Structuren zijn onduidelijk m.b.t. kinderen met een zorgvraag; ouders voelen zich vaak onbegrepen, moeten zelf initiatief nemen en afspraken worden niet altijd nagekomen Het is niet helder wat de school van ouders verwacht (leerondersteuning thuis, hoe/waar kunnen klachten / opmerkingen het best gecommuniceerd worden) Behoefte aan duidelijke afspraken over effectieve, respectvolle communicatie, zowél bij ouders als team

5 Mate OB Daverhof Mate van OB is ingedeeld in 5 fasen
Fase 1: Informatiegericht (De Daverhof nu) Info vaak achteraf (kijkavonden, project, … …) Enkele formele overlegmomenten (10 min.gesprekken, verwijzing middelbare school) Algemene informatie vooraf (jaarkalender, Daverpraet, website) Fase 2: Structuurgericht (De Daverhof 2012/2013) Verwachtingen en verantwoordelijkheden van docenten, leerlingen en ouders zijn duidelijk omschreven en vastgelegd De school stelt snel en adequaat relevante gegevens beschikbaar

6 Fase 4: Samenwerkingsgericht (doel De Daverhof 2015)
Fase 3: Relatiegericht Fase 1 + 2, én: Er wordt tijd beschikbaar gemaakt voor het opbouwen van een relatie met de ouders Het handelen van de school is proactief en gericht op voorkomen en oplossen van problemen Fase 4: Samenwerkingsgericht (doel De Daverhof 2015) Fase , én: De school bekijkt voortdurend waar ouders kunnen worden ingeschakeld vanuit hun specifieke kennis en probeert om de samenwerking met ouders steeds te verbeteren Fase 5: Innovatiegericht In deze fase worden ouders vroegtijdig betrokken bij onderwijsvernieuwing en hebben ouders een gelijkwaardige positie in de besluitvormingsstructuur

7 OB, wat is het? → Uitkomst enquête: Daverhof fase 1 → aan de slag: formeer een regiegroep → motivatie regiegroep: Als regiegroep 'ouderbetrokkenheid' vinden we het van essentieel belang dat ouders meer worden betrokken bij het onderwijs van onze school. Regiegroep aan de slag met OB → Startpunt: wat is de visie van school en wat zijn onze doelen?

8 Visie Daverhof op OB Op de Daverhof werken ouders en team samen aan de ontwikkeling van de kinderen. Ieder heeft daarin een eigen rol en verantwoordelijkheid, gericht op het welbevinden en de optimale ontwikkeling van ieder individu. Wij geven aan wat ouders kunnen verwachten van de school en wat daarbij de grenzen zijn en wij geven aan wat wij van de ouders verwachten. Wederzijdse open communicatie is hierbij essentieel. Wij gaan met respect met ouders en leerlingen om en verwachten van hen dat ook met ons te doen. De Daverhof is een transparante school, die duidelijk onderdeel uit maakt van de dorpsgemeenschap en aantrekkelijk is voor ouders en leerlingen.

9 Doelen: Over 4 jaar willen we... Parent Teacher Association
Standaard 1 PTA (Actieve ouders): Ouders zijn actieve deelnemers bij de totale schoolontwikkeling van hun kind Standaard 2 PTA (Effectief communiceren): Taken en verantwoordelijkheden van team en ouders zijn duidelijk omschreven en vastgelegd Tijdige, duidelijke communicatie

10 Doelen: Over 4 jaar willen we (vervolg)
Standaard 3 PTA (ondersteuning van leerlingresultaten): Ouders en leraren werken samen aan de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen Standaard 4 PTA (recht voor ieder kind): Ouders weten hoe het schoolsysteem werkt De school stimuleert en ondersteunt ouders om hun eigen en andere kinderen succesvol te laten zijn

11 Doelen: Over 4 jaar willen we (vervolg)
Standaard 5 PTA (Gelijkwaardigheid in besluitvorming): De school houdt rekening met de stem van ouders in gezamenlijke besluitvorming Standaard 6 PTA (Samenwerken met de gemeenschap): Ouders en school werken samen aan de maatschappelijke participatie van de leerlingen

12 Korte termijn doelstellingen
Fase 1 en 2 bereiken voor aanvang schooljaar 2012/2013 Bestaande protocollen zijn geactualiseerd en gecommuniceerd Communicatie vanuit school tijdig, verzorgd, uniform en waar mogelijk per Ouders worden betrokken bij opstellen van een handelingsplan Website is actueel en verschaft ook echt info Per periode worden leerdoelen en thema's vooraf met ouders gecommuniceerd

13 Lange termijn doelstellingen (2014/2015)
De fasen relatie- en samenwerkings gericht zijn volgens ouders en leerkrachten verbeterd, minimaal 75% geeft “tevreden” Handelingsplannen worden samen met ouders (en leerlingen) opgesteld en ondertekend (100%) Docenten ervaren dat ouders precies weten wanneer en hoe ze hun kinderen kunnen onder- steunen met schoolwerkzaamheden (75%)

14 Panelavond ouders Onderwerpen: 1. Informatievoorziening & communicatie
2. Zorgleerlingen 3. Samenwerking ouders en school 4. Wat nog meer... Spelregels: Kritiek is prima maar probeer opbouwend te formuleren Blijf respect hebben voor elkaar Probeer oplossingen te formuleren Formuleer waar mogelijk ook de vorm van feedback die je wenst

15 Tot slot... Hartelijk dank voor uw belangstelling!
Samenvatting belangrijkste uitkomsten panelavond Doelen realiseren we alleen met úw medewerking Niet in 1 dag/schooljaar volbracht.... We houden u op de hoogte! Hartelijk dank voor uw belangstelling!


Download ppt "Agenda vanavond Welkom Presentatie OB (20 minuten) Koffie (15 minuten)"

Verwante presentaties


Ads door Google