De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Apps en websites voor leerlingzorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Apps en websites voor leerlingzorg"— Transcript van de presentatie:

1 Apps en websites voor leerlingzorg
Wat zijn mogelijkheden in de klas ? Paul Veringa

2 Tijdens deze workshop wordt er stil gestaan bij de ondersteuningsmogelijkheden van APPS in het onderwijs en specifiek van APPS voor zorgleerlingen. Met de site worden ideeën rijp en groen die te maken hebben met het onderwerp ICT en Zorg verzameld. De focus ligt daarbij met name op de verbinding tussen de ICT er, de Intern begeleider en het management binnen het BAO en SBAO. Wat moet leiden tot een kwaliteitsverbetering van het onderwijs op school, waardoor kinderen meer op maat geholpen kunnen worden. Door: Paul Veringa, Lucas Onderwijs

3 Witte jas Nldata samendeskundiger Zorg apps controleren Invoegen apps op plekken Neem ik uitgangspunt de vakken of de problematiek Onderlinge uitwisseling ruilbeurs Schakelkastje voor beamer Laptop regelen en verlengsnoer

4 De formule voor alle onderwijs vraagstukken
Lp + Lm = Lr Ict+ IB = Kw

5

6 Wie hebben we in de workshop?
Directie IB ICT Anders

7 Is er overleg tussen IB, Directie en ICT?
Ga allemaal is staan!

8 Wat bespreken we tussen IB, Directie en ICT?
-Dyslexie en ICT -Autisme: Handreikingen voor Autisme, -Hoogbegaafden benutten van talenten -Concentratie, fysiotherapie en bewegen -Groepsplan maken met ondersteuning van ICT -Taal en Rekenen met ondersteuning van ICT -Opbrengsten: Toetsen en dan

9 Vandaag focus op Apps en de zorg
Oefenprogramma’s

10 Apps en de zorg

11 Internet apps en de zorg

12 Overzicht nldata.nl/samendeskundiger

13 Groepsplan en ICT

14 Zelfstandig Maatwerk Zelfcorrigerend Adaptief Motiverend Concentratie

15 Kansen ? Rekenen Taal Lezen Talenten Meer…

16 Kansen ? Rekenen Taal Lezen Talenten Meer…

17

18

19 Doelgroep Voor kinderen die op de een of andere wijze rekenmoeilijkheden ondervinden en meer hulp nodig hebben dan een reguliere rekenmethode kan bieden…

20 Kleuren Maatwerk groen oranje blauw rood geel basisvaardigheden t/m 20
1. Oriëntatie in de getallen t/m 100 2. Optellen en aftrekken over het eerste tiental 3. Optellen en aftrekken t/m 100 1. Vermenigvuldigen (tafels 0 t/m 10) 2. Delen (uitkomsten t/m 100) 3. Oriëntatie en bewerkingen t/m 1000 1. Getallen en bewerkingen voor de bovenbouw (kolomsgewijs rekenen, grote getallen en kommagetallen) 2. Zakrekenmachine. cijferen, breuken, procenten en meten oranje blauw rood geel

21 De leerroute Instaptoets Score voldoende; Maatwerk niet nodig
Diagnostisch gesprek (mondeling) Introductie en begeleid oefenen * 80% of aanpassen Even herhalen en zelfstandig oefenen Aanvullende instructie * Afsluitende toets Score voldoende; Maatwerk niet meer nodig * Alleen met map

22 Instaptoets

23 Diagnostisch gesprek

24 Klaarzetten oefeningen

25 Leerlingscherm

26 Oefenscherm leerling Ogen open/ ogen dicht

27 Kansen ? Rekenen Taal Lezen Talenten Meer…

28

29

30 Kansen ? Rekenen Taal Lezen Talenten Meer…

31

32 Kurzweil , Sprint plus en Flits
Prizmo

33 Kansen ? Rekenen Taal Lezen Talenten Meer…

34

35

36 Kansen ? Rekenen Taal Lezen Talenten Meer….

37 gedrag QR codes Beelddenkers

38

39 Kansen ? Rekenen Taal Lezen Talenten Gedrag

40 Zorg voor een goede schoolbreed gedragen visie op onderwijs en op de rol die ICT daarbij kan spelen.
Zorg ervoor, dat de inzet van ICT mogelijkheden één van de vaste aandachtspunten is binnen je handelingsplan. Bij het opstellen van een handelingsplan: Vraag de ICT-coördinator om advies en ideeën. Zorg voor structureel overleg tussen (locatie)directeur, intern begeleider en ICT-coördinator over de inzet van ICT in het onderwijs. In het algemeen, voor alle leerlingen, maar ook specifiek voor zorgleerlingen.

41 Zorg voor een goede inventarisatie van aanwezige software binnen de school.
Schaf software aan, waarmee leerlingen niet alleen oefenen, maar waarbij ook de resultaten vastgelegd worden, de instellingen aangepast kunnen worden om maatwerk te leveren en waarbij de leerling ook feedback of uitleg krijgt van het programma. Zet de juiste middelen in op het juiste moment. Voor de ene leerling is dat oefenen op de computer en voor de ander een blad maken met rijtjes sommen of oefenen met een tastkast. Gebruik je ICT-middelen dus efficiënt.

42 pveringa@abzhw.nl www.abzhw.nl

43 Kansen…..


Download ppt "Apps en websites voor leerlingzorg"

Verwante presentaties


Ads door Google