De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aanbevelingen m.b.t. kennisgevingsdossier. Overzicht aanbevelingen Projectbeschrijving Projectbeschrijving Alternatieven Alternatieven Juridisch en beleidsmatige.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aanbevelingen m.b.t. kennisgevingsdossier. Overzicht aanbevelingen Projectbeschrijving Projectbeschrijving Alternatieven Alternatieven Juridisch en beleidsmatige."— Transcript van de presentatie:

1 Aanbevelingen m.b.t. kennisgevingsdossier

2 Overzicht aanbevelingen Projectbeschrijving Projectbeschrijving Alternatieven Alternatieven Juridisch en beleidsmatige randvoorwaarden Juridisch en beleidsmatige randvoorwaarden Vorm en presentatie Vorm en presentatie Referentiesituatie Referentiesituatie Methodologie Methodologie

3 Inhoud kennisgevingsdossier Wettelijke basis Wettelijke basis MER/VR-decreet (B.S. 13/02/2003) MER/VR-decreet (B.S. 13/02/2003) Artikel 4.3.4§1

4 Projectbeschrijving

5 Projectbeschrijving Ligging van het project binnen de ruimere omgeving: Ligging van het project binnen de ruimere omgeving: aanduiden op topografische kaart aanduiden op topografische kaart Voor de onmiddellijke omgeving: Voor de onmiddellijke omgeving: ruimtelijke bestemmingen aanduiden ruimtelijke bestemmingen aanduiden duidelijkheid m.b.t. omringende activiteiten duidelijkheid m.b.t. omringende activiteiten

6 Projectbeschrijving Projectgrenzen duidelijk aangeven Projectgrenzen duidelijk aangeven Ruimtelijk en technisch Ruimtelijk en technisch Aangeven nieuwe activiteit of verandering van bestaande activiteit Aangeven nieuwe activiteit of verandering van bestaande activiteit

7 Projectbeschrijving Alle relevante fasen en onderdelen van het project vermelden Alle relevante fasen en onderdelen van het project vermelden Grondiger voor diegene die inhoud kunnen sturen

8 Projectbeschrijving Geen nieuwe activiteit: Geen nieuwe activiteit: Relatie met bestaande activiteit Relatie met bestaande activiteit

9 Referentiesituatie

10 Referentiesituatie Gegevensgebruik Gegevensgebruik Gebiedsbeschrijving Gebiedsbeschrijving Gebiedsontwikkeling Gebiedsontwikkeling

11 Gegevensgebruik Beschrijving van het studiegebied Beschrijving van het studiegebied Welke gegevensbronnen ?

12 Gegevensgebruik Beschikbare gegevens Beschikbare gegevens≠ Nog te verzamelen gegevens Nog te verzamelen gegevens

13 Gegevensgebruik Algemene informatiebronnen Algemene informatiebronnen (gebieds)Specifieke informatiebronnen (gebieds)Specifieke informatiebronnen  datum, opdrachtgever, uitvoerder,...

14 Gegevensgebruik Noodzaak bijkomende informatie ? Volledigheid informatie Actualiteitswaarde informatie

15 Gegevensgbruik Gegevens te verzamelen tijdens m.e.r. Gegevens te verzamelen tijdens m.e.r. Meer uitleg Aard WijzeDetailleringsgraad

16 Gegevensgebruik Gegevens te verzamelen tijdens m.e.r. Gegevens te verzamelen tijdens m.e.r. Niet mogelijk Argumenteer waarom Niet noodzakelijk

17 Gegevensgebruik Overzicht per discipline of milieudomein opbouwen Overzicht per discipline of milieudomein opbouwen

18 Gebiedsbeschrijving Afbakening studiegebied Afbakening studiegebied Per discipline / milieudomein / thema Verdere uitwerking in MER

19 Gebiedsbeschrijving Milieuwaarden in het gebied beknopt aangeven Milieuwaarden in het gebied beknopt aangeven Per milieudomein / disicipline: Per milieudomein / disicipline: Aandachtsgebieden aangeven Aandachtsgebieden aangeven Kenmerken van de aandachtsgebieden Kenmerken van de aandachtsgebieden

20 Gebiedsbeschrijving Illustreer met relevante basiskaarten Illustreer met relevante basiskaarten

21 Gebiedsbeschrijving Beschrijving van de milieukwaliteit Beschrijving van de milieukwaliteit Beperkt tot specifieke problemen die bij het effectenonderzoek bijzondere aandacht noodzaken


Download ppt "Aanbevelingen m.b.t. kennisgevingsdossier. Overzicht aanbevelingen Projectbeschrijving Projectbeschrijving Alternatieven Alternatieven Juridisch en beleidsmatige."

Verwante presentaties


Ads door Google