De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij Infobijeenkomst Vr 26 september 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij Infobijeenkomst Vr 26 september 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij Infobijeenkomst Vr 26 september 2013

2 Aanleiding / achtergrond Inhoud Planning Rol gemeenten

3 Wat is zorgvuldig?

4 Objectiveren met de BZV Wat is zorgvuldig?

5 Basisgedachte Ruimte voor de ondernemer Fysieke inrichting èn bedrijfsvoering Thema’s: – Gezondheid (mens en dier) – Dierenwelzijn – Fysieke leefomgeving Transparant - dialoog

6 Regels: Verordening ruimte PMV Verordening stikstof Participatie: Dialoog Gebiedsprofielen Netwerk Peelhorst Vervolg Van Doorn Geld: Innovatieprogramma Budget knelpunten BZV ‘vonken’ ‘vinken’ balans tussen vonken en vinken

7 Vonken Dialoog boer - burger – ‘Taal’ van zorgvuldigheid Zicht op zorgvuldigheid – Ondernemer – Keten en retail – Mentaliteitsverandering Keuzevrijheid ipv programma van eisen Aanjagen innovatie Vinken Boer - overheid – Heldere eisen Borgt zorgvuldige groei Ruimtelijke sturing en op bedrijfsvoering

8 Condities inzet BZV Juiste mentaliteit – Geen ‘recht’ (op ontwikkeling) maar een ‘plicht’ tot zorgvuldigheid – Alle betrokkenen: boer, burger, overheid, onderwijs, adviseurs, keten, retail etc. Juiste balans in maatregelenpakket – Aanjagen discussies, transparantie, opbouwen vertrouwen – Wat hard is regelen in verordening etc.

9 Proces Werkconferenties werkgroep Uitvoerders Projectleiding Landbouw Natuur en milieu Volks- en dier- gezondheid Gemeenten en waterschappen Overig Stuurgroep Keten en retail

10 Selectie thema’s Welke nu en welke later? – Volgende versie meer thema's en/of betere criteria en innovaties Criteria: – Prioritering vanuit PS en maatschappij – Handelingsperspectief veehouder – Informatiestromen beschikbaar – Borging (vergunning, certificaten, geborgde registraties) Check op ‘voldoende dekking’

11 DIERENWELZIJN EN -GEZONDHEID VOLKSGEZONDHEID FYSIEKE LEEFOMGEVING Dierenwelzijn Zoönosen Geur Fijn stof Antibiotica ESBL’s/MRSA Endotoxinen Bestrijdings- middelen Biodiversiteit Ammoniak Kringlopen: Grondgebondenheid N- en P- efficiency Thema’s in BZV 1.0 Verbinding met de omgeving

12 Hoe komt de score tot stand Op basis steekproef Scores optellen tot totaalscore Totaalscore spiegelen aan norm: of  Prestatie bedrijf Score per thema

13

14 Negen maatlatten Gezondheid Ammoniak Geur Fijn stof Dierenwelzijn Mineralenkringlopen (fosfaat) : – Efficiency – Grondgebondenheid Verbinding met de omgeving Biodiversiteit

15 Informatie en borging Vergunningaanvraag (fysieke inrichting) Certificaten – SKAL – MDV – Milieukeur – Beter Leven – ….. Bedrijfsgezondheidsplannen Gecombineerde opgave (ministerie EZ)

16 BZV in ontwikkeling Stapsgewijs naar ZV2020 Nu BZV 1.0 ‘Wachtkamer’: – Niet geborgde maatregelen Iedere ca 2 jaar volgende versie

17 Planning ontwikkelentestenvaststellen meiseptembernovemberfebruari steekproef Cie TSP inspraak besluit

18 Steekproef Opzet 100 bedrijven Varkens, koeien, kippen, geiten Modern: na 2007 (uitbreiding) gerealiseerd Bernheze, Gemert-Bakel, Oirschot, Baarle-Nassau, ….. Data uit BVB, bestemmingsplan etc Bedrijfsbezoeken Resultaten Basis voor normering Inhoudelijke check / bijstelling

19 Gemeenten BZV grijpt in op uitvoeringspraktijk gemeenten / RUD’s Betrokkenheid bouwen en testen – Getrapt – Hoog tempo – Moeilijk bij te houden BZV-academie – Info op Viadesk – Concept op internet – forum – Workshops ‘werken met de BZV’ december

20 Vragen?


Download ppt "Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij Infobijeenkomst Vr 26 september 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google