De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veehouderij en gezondheid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veehouderij en gezondheid"— Transcript van de presentatie:

1 Veehouderij en gezondheid
Henk Jans, arts/chemicus medisch milieukundige Oss,

2 Actualiteit “Handtekeningenactie huisartsen en specialisten tegen komst mega varkens- en kippenbedrijf” “Elsendorp: invloed stank op gezondheid onderzocht” 12 febr. 2008: “Megastal bedreiging voor volksgezondheid” 12 februari 2008: “Groen licht voor meer megastallen” “ Burgers in Langenboom laten zien dat leefomgeving lijdt onder druk van veehouderij” “RIVM meet lucht bij boeren in De Rips” Dorpsraad Langenboom

3 (intensieve) veehouderij
Roept veel negatieve emoties bij bevolking op (niet meer homogeen): - aantasting leefomgeving negatieve acceptatie geurhinder vermeende toename in gezondheidsklachten in omgeving negatieve beleving veranderd bewustzijn naar dierenwelzijn Dorpsraad Langenboom

4 Waar liggen problemen veehouderij in relatie tot gezondheid??
Ammoniak emissie en depositie; Emissie van fijn stof + bestanddelen (endotoxinen), tot 4 μg/m3 in omgeving; Diergerelateerde micro-organismen; Geur en geurhinder; Dorpsraad Langenboom

5 Meer risico’s dan kansen?
Toename vóórkomen infecties: overdraagbaar van dier naar mens, vanwege: Meer (vatbare) dieren en meer (indirecte) contacten tussen dieren; Kans op verandering erfelijk materiaal bacterie of virus Meer transportbewegingen: groter risico op introductie Meer gebruik antibiotica: ontwikkeling resistentie: mrsa overdracht Dorpsraad Langenboom

6 Geur Hinder (afhankelijk van duur, frequentie, concentratie, karakter, adaptatie/acceptatie) Verstoring gedrag en activiteiten Geen directe schade aan gezondheid, mogelijk wel via stressmechanisme allerlei gezondheidsklachten Dosis-effect relatie geurbelasting en hinder Verschil concentratie- en niet-concentratiegebied Agrariër <– > niet-agrariër Verschil tussen binnen en buiten bebouwde kom Dorpsraad Langenboom

7 Randvoorwaarden nodig in beleid om risico’s tegen te gaan:
Voldoende afstand tussen bedrijven: meenemen bij invulling LOG’s Geen varkens en pluimvee op één bedrijf Stalontwerp en bedrijfsvoering gericht op vakbekwaam personeel, compartimentering, hygiënesluis met douche, toepassen luchtwassers, hygiëneprotocollen, calamiteitenplan etc. Dier- en volksgezondheidsaspecten vroegtijdig integraal meenemen in beleid: (geldt voor fijn stof, geur en transmissie microrganismen) Goede communicatie en betrokkenheid omgeving stimuleren in discussie over wat een acceptabele geur- belasting en –hinder is. Dorpsraad Langenboom

8 Bedankt voor uw aandacht!
VRAGEN? Henk Jans Dorpsraad Langenboom


Download ppt "Veehouderij en gezondheid"

Verwante presentaties


Ads door Google